รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00272872.25272872.25272872.25000.00272872.25
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00110.13110.13000.00110.13110.13
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00110.13110.13000.00110.13110.13
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
กล้วย000.00000.00000.00000.00333.00333.00222.00111.00333.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00115.00000.008830.389935.386619.883315.509935.38
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.0099526.8899526.884435.3855491.5099526.88
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00112.00000.00111.00223.00223.00000.00223.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00222.00222.00111.00111.00222.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00110.17110.17110.17000.00110.17
กวางตุ้ง000.00000.00000.00330.30220.14550.44220.05330.39550.44
กะเพรา000.00000.00000.00110.04110.13220.17110.04110.13220.17
ขจร,ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ขนุน000.00000.00111.00000.00331.63442.63332.50110.13442.63
ข่า000.00000.00000.00000.00221.06221.06110.06111.00221.06
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.00000.00000.00110.13000.00110.13000.00110.13110.13
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00110.25000.00110.25000.00110.25110.25
คอส000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
คะน้า000.00000.00000.00330.30000.00330.30110.04220.26330.30
จิงจูฉ่าย000.00000.00000.00110.04000.00110.04110.04000.00110.04
ชะพลู000.00000.00000.00110.13000.00110.13000.00110.13110.13
ชะอม000.00000.00000.00000.00440.64440.64330.51110.13440.64
ชุนฉ่าย000.00000.00000.00110.04000.00110.04110.04000.00110.04
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00441.69441.69331.19110.50441.69
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00110.13110.13000.00110.13110.13
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอก)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอกหัวโต,โต้วเหมี่ยว)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00440.52440.52330.39110.13440.52
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนโต้วเหมี่ยว)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนไควาเระ)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00110.13221.38331.51221.38110.13331.51
ถั่วพู000.00000.00000.00110.13000.00110.13000.00110.13110.13
ถั่วเขียว000.00000.00000.00110.13000.00110.13000.00110.13110.13
ทุเรียน000.00000.00000.00000.006668174.006668174.006668174.00000.006668174.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
น้ำเต้า000.00000.00000.00110.13000.00110.13000.00110.13110.13
บวบ000.00000.00110.50110.13110.13330.76220.63110.13330.76
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.00111,600.00111,600.00000.00111,600.00111,600.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.17110.17110.17000.00110.17
ผักกาดขาว000.00000.00000.00220.26110.01330.27110.01220.26330.27
ผักกาดขาว000.00000.00000.00110.04000.00110.04110.04000.00110.04
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00110.13000.00110.13000.00110.13110.13
ผักกูด000.00000.00000.00000.00252538.01252538.01161622.389915.63252538.01
ผักชี000.00000.00000.00220.17000.00220.17110.04110.13220.17
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00110.04110.13220.17220.17000.00220.17
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00330.30110.17440.47220.21220.26440.47
ผักสลัด000.00000.00000.00110.04220.63330.67330.67000.00330.67
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00110.13110.13000.00110.13110.13
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.001160.001160.001160.00000.001160.00
พริก000.00000.00000.00110.13220.18330.31110.05220.26330.31
พริกขี้หนู000.00000.00000.00220.17000.00220.17110.04110.13220.17
ฟักทอง000.00000.00111.00110.131010149.011212150.141111150.01110.131212150.14
ฟักทองญี่ปุ่น000.00000.00110.25000.00220.50330.75220.50110.25330.75
ฟักเขียว000.00000.00000.00110.04000.00110.04110.04000.00110.04
ฟักแฟง000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
มะกรูด000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะนาว000.00000.00112.00000.002020421.522121423.521414288.3977135.132121423.52
มะปราง000.00000.00000.00000.00141427.75141427.75131322.75115.00141427.75
มะปราง,มะยงชิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะพร้าว000.001160.00000.00000.002242.0033102.002242.00000.002242.00
มะม่วง000.00000.00112.00000.0077254.8888256.88444.3844252.5088256.88
มะยงชิด000.00000.00000.00000.00224225627.62224225627.62215216554.629973.00224225627.62
มะละกอ000.00000.00000.00000.003314.133314.13221.131113.003314.13
มะเขือ000.00000.00000.00110.13000.00110.13000.00110.13110.13
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือยาวสีม่วง000.00000.00000.00110.13000.00110.13000.00110.13110.13
มะเขือเทศ000.00000.00000.00110.13111.00221.13000.00221.13221.13
มะเขือเปราะ000.00000.00110.25220.26000.00330.51110.25220.26330.51
มะเขือไข่เต่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
มะไฟ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มังคุด000.00000.00000.00000.007720.757720.75668.751112.007720.75
ยี่หร่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ราสเบอรี่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ลองกอง000.00000.00112.00000.003310.004412.004412.00000.004412.00
ลำไย000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00110.04220.33330.37330.37000.00330.37
ว่านหางจระเข้000.00000.00000.00000.00110.16110.16000.00110.16110.16
สะเดา000.00000.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00112.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มโอ000.00000.00229.00115.008585383.408888397.408181346.407751.008888397.40
หม่อน000.00000.00000.00000.00889.76889.76335.13554.63889.76
องุ่น000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เมล่อน000.00000.002219.00000.00224.254423.254423.25000.004423.25
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
เสาวรส000.00000.00000.00000.00110.13110.13000.00110.13110.13
เห็ด000.00000.00000.00000.00227.38227.38000.00227.38227.38
เห็ดขอน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เห็ดถั่งเช่าสีทอง000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00442.13442.13331.63110.50442.13
แค000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
แตงกวา000.00000.00110.25220.17110.17440.59330.46110.13440.59
แตงโม000.00000.00110.25000.0056660.0067660.2567660.25000.0067660.25
แตงไทย000.00000.00000.00110.13000.00110.13000.00110.13110.13
แฟง000.00000.00110.50110.13000.00220.63110.50110.13220.63
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.13110.13000.00110.13110.13
ไผ่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00112.00110.2510108.90121211.1510109.15222.00121211.15