รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
กล้วย000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.007730.257730.257730.25000.007730.25
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.0077501.7577501.7577501.75000.0077501.75
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00330.51330.51330.51000.00330.51
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
กะเพรา000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ขจร,ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00221.13221.13221.13000.00221.13
ข่า000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
คะน้า000.00000.00000.00000.00440.64440.64440.64000.00440.64
จิงจู่ฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ชะพลู000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ชะอม000.00000.00000.00000.00441.51441.51441.51000.00441.51
ชุนฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ตะไคร้000.00000.00000.00000.006612.386612.38552.381110.006612.38
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วงอกหัวโต,โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00552.01552.01552.01000.00552.01
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ทุเรียน000.00222.00000.00000.00000.00222.00000.00000.00000.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
บวบ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.00111,600.00111,600.00111,600.00000.00111,600.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.17110.17110.17000.00110.17
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักกูด000.00110.50000.00000.00171722.51181823.01171722.51000.00171722.51
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00440.68440.68440.68000.00440.68
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00551.63551.63441.38110.25551.63
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักโขม000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
พริก000.00000.00000.00000.00551.06551.06551.06000.00551.06
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
ฟักทอง000.001128.00000.004452.00226.007786.00111.005557.006658.00
ฟักทองญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะกรูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะนาว000.00000.00000.00000.001616171.761616171.761616171.76000.001616171.76
มะปราง000.00000.00000.00000.008825.258825.258825.25000.008825.25
มะปราง,มะยงชิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะพร้าว000.00000.00000.00000.002242.002242.002242.00000.002242.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.0066255.6366255.6366255.63000.0066255.63
มะยงชิด000.00414193.50000.00000.006565286.75106106380.256565286.75000.006565286.75
มะละกอ000.00000.00000.00000.002214.002214.002214.00000.002214.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือยาวสีม่วง000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00551.51551.51551.51000.00551.51
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00440.64440.64330.39110.25440.64
มะเขือไข่เต่า000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะไฟ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มังคุด000.00000.00000.00000.004419.004419.004419.00000.004419.00
ยี่หร่า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ลองกอง000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
ลำไย000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
สะเดา000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.001120.001120.001120.00000.001120.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.003131175.003131175.00101063.002121112.003131175.00
หม่อน000.00000.00000.00000.007710.637710.637710.63000.007710.63
องุ่น000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เงาะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.006625.756625.756625.75000.006625.75
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เสาวรส000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เห็ดขอน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00220.63220.63220.63000.00220.63
แค000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
แตงกวา000.00000.00000.00000.00220.42220.42220.42000.00220.42
แตงโม000.00000.00000.00000.0055566.0055566.0055566.00000.0055566.00
แฟง000.00000.00000.00000.00220.63220.63220.63000.00220.63
แมงลัก000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไผ่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00112.00332.50444.50332.50112.00444.50