รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
กระเฉด000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
กระเทียม000.00000.00000.00000.00636459.00636459.00636459.00000.00636459.00
กระเทียมหัว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กล้วย000.00000.00000.00226.00221.25447.25221.25226.00447.25
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กล้วยหอมเขียว000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะเพรา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
คะน้า000.00000.00000.00000.00335.00335.00000.00335.00335.00
คะแยง000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00448.56448.56226.06222.50448.56
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00135.00135.00135.00000.00135.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.01110.01000.00110.01110.01
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ถั่วพุ่ม000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ทุเรียน000.00000.00000.00000.001551561,189.131551561,189.131521531,166.633322.501551561,189.13
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.009696615.029696615.024343373.505353241.529696615.02
น้อยหน่า000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
บวบหอม000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00331.50331.50110.75220.75331.50
ผักชีลาว000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ผักบุ้งไทย000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00113.00232388.29242491.29181872.546618.75242491.29
พริก000.00000.00000.00252649.25204206332.38229232381.63136137239.389395142.25229232381.63
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
พลู000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00223.25223.25110.25113.00223.25
มะนาว000.00000.00000.00223.00337.505510.50000.005510.505510.50
มะพร้าว000.00000.00000.00110.25000.00110.25000.00110.25110.25
มะม่วง000.00000.00000.00000.00236.00236.00236.00000.00236.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.004426.004426.00000.004426.004426.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00338.00338.00000.00338.00338.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00220.88220.88220.88000.00220.88
มังคุด000.00000.00000.00000.00151542.00151542.009931.506610.50151542.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00111.75111.75111.75000.00111.75
ลองกอง000.00000.00000.00000.004415.504415.504415.50000.004415.50
ลำไย000.00000.00000.00000.004747207.504747207.50117.004646200.504747207.50
สละ000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.001150.001150.00000.001150.001150.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00223.18223.18223.18000.00223.18
หมาก000.00141643.77000.00000.001130.00151773.771130.00000.001130.00
หอมแดง000.00000.00000.00223.509029652,359.109049672,362.604785211,401.30426446961.309049672,362.60
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00669.00669.00000.00669.00669.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.004412.254412.25110.253312.004412.25
เงาะ000.00000.00000.00000.00262681.01262681.01202060.506620.51262681.01
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.008383310.318383310.316618.067777292.258383310.31
เมล่อน000.00000.00000.00000.0013136.2513136.2513136.25000.0013136.25
เสาวรส000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
เห็ดกระด้าง000.00000.00111.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดขอนขาว000.00000.00111.00000.0024240.9325251.9325251.93000.0025251.93
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00111.00000.0033336.8334347.8332323.33224.5034347.83
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.001120.00000.00000.001120.001120.00000.001120.00
เห็ดนางรม000.00000.00111.00000.00221.05332.05221.05111.00332.05
เห็ดฟาง000.00000.00111.00000.00110.05221.05111.00110.05221.05
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
เห็ดหอม000.00000.00111.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00111.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00111.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00337.50337.50222.50115.00337.50
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไผ่ตง000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ไพล000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00220.10220.10220.10000.00220.10
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00330.36330.36330.36000.00330.36
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส)000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00330.36330.36330.36000.00330.36