รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
กระเทียม110.50112.00000.00000.00636459.00656661.50636459.00000.00636459.00
กระเทียมหัว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กล้วย000.00000.00000.00000.00447.25447.25447.25000.00447.25
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะเพรา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
คะน้า000.00000.00000.00000.00335.00335.00335.00000.00335.00
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00448.56448.56226.06222.50448.56
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00135.00135.00135.00000.00135.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.01110.01000.00110.01110.01
ถั่วฝักยาว000.00111.00000.00000.00110.75221.75110.75000.00110.75
ถั่วพุ่ม000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ทุเรียน226.005556.50000.00000.001541551,185.131611621,247.631511521,162.633322.501541551,185.13
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.001313105.00000.009696615.02109109720.024646401.506363318.52109109720.02
น้อยหน่า000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ผักชี000.00110.50000.00000.00331.50442.00331.50000.00331.50
ผักชีฝรั่ง000.00998.25000.00000.00000.00998.25000.00000.00000.00
ผักชีลาว000.00220.75000.00000.00000.00220.75000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.002214.00000.00242491.292626105.29212189.545515.752626105.29
พริก111.00303132.00223.00363652.25223227375.38292297463.63143146263.63118119167.00261265430.63
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00223.25223.25110.25113.00223.25
มะนาว000.00000.00000.00000.005510.505510.50337.50223.005510.50
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะม่วง000.00000.00000.00000.00236.00236.00236.00000.00236.00
มะละกอ000.00000.00113.00000.004426.005529.00000.005529.005529.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00338.00338.00338.00000.00338.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00220.88220.88220.88000.00220.88
มังคุด000.00000.00000.00000.00151542.00151542.009931.506610.50151542.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00111.75111.75111.75000.00111.75
ลองกอง000.00000.00112.00000.004415.505517.504415.50112.005517.50
ลำไย000.00000.003337.00000.004747207.505050244.502214.004848230.505050244.50
สละ000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.001150.001150.00000.001150.001150.00
ส้มโอ000.00000.00114.00000.00223.18337.18337.18000.00337.18
หมาก000.00000.00000.00000.001130.001130.001130.00000.001130.00
หอมแดง224.00121422.25226.00153158510.459029652,359.101,0711,1412,901.804805231,411.305776021,464.251,0571,1252,875.55
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00669.00669.00000.00669.00669.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.004412.254412.25110.253312.004412.25
เงาะ000.00000.00000.00000.00262681.01262681.01202060.506620.51262681.01
เงาะโรงเรียน000.00000.005530.00000.008383310.318888340.316618.068282322.258888340.31
เมลอน000.00110.50000.00000.0013136.2514146.7513136.25000.0013136.25
เสาวรส000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
เห็ดกระด้าง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.0025251.9325251.9325251.93000.0025251.93
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดนางฟ้า110.05000.00000.00000.0034347.8335357.8832323.33224.5034347.83
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.001120.001120.001120.00000.001120.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00332.05332.05221.05111.00332.05
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00221.05221.05111.00110.05221.05
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
เห็ดหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แก้วมังกร000.00110.502213.00000.00337.506621.00222.503318.005520.50
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไผ่ตงหวาน000.00114.00000.00000.00000.00114.00000.00000.00000.00
ไพล000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00110.04000.00000.00110.06220.10110.06000.00110.06
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00110.04000.00000.00220.32330.36220.32000.00220.32
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส)000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00110.04000.00000.00220.32330.36220.32000.00220.32