รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
กระเฉด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กระเทียม000.00000.00000.00000.00636463.25636463.25558.50585954.75636463.25
กระเทียมหัว000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
กรีนโอ๊ค000.00000.00110.20000.00000.00110.20110.20000.00110.20
กล้วย000.00000.00000.00000.00447.25447.25447.25000.00447.25
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กล้วยหอม000.00000.00223.25000.00000.00223.25223.25000.00223.25
กล้วยหอมทอง000.00000.003319.00000.00114.004423.004423.00000.004423.00
กล้วยหอมเขียว000.00000.00110.25000.00000.00110.25110.25000.00110.25
กล้วยไข่000.00000.001110.00000.00000.001110.001110.00000.001110.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
กะเพรา000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ข่า000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
คะน้า000.00000.00000.00000.00335.00335.00000.00335.00335.00
คะแยง000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00220.75220.75110.25110.50220.75
ตะไคร้000.00000.00000.00000.005510.565510.56228.00332.565510.56
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00127.00127.00127.00000.00127.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00220.09220.09110.08110.01220.09
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ถั่วพุ่ม000.00000.00000.00000.00110.13110.13000.00110.13110.13
ทุเรียน000.00000.00000.001919109.002232261,618.332422451,727.332042071,466.083838261.252422451,727.33
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00226.009595574.529797580.524444335.005353245.529797580.52
น้อยหน่า000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
บวบหอม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
บัตเตอร์เฮด000.00000.00110.20000.00000.00110.20110.20000.00110.20
ผักกูด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักชี000.00000.00000.00000.00220.75220.75000.00220.75220.75
ผักชีลาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้งไทย000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักปลัง000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00252582.79252582.79191965.046617.75252582.79
พริก000.00443.50000.00212497.25244246288.68269274389.43136140164.43129130221.50265270385.93
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
พลู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00223.25223.25110.25113.00223.25
มะขามป้อม000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00337.50337.50000.00337.50337.50
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะม่วง000.00000.00000.00000.003436.003436.003436.00000.003436.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.004426.004426.00000.004426.004426.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00448.50448.50110.50338.00448.50
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00331.13331.13220.88110.25331.13
มังคุด000.00000.00000.00113.00151560.50161663.509950.007713.50161663.50
มันสำปะหลังโรงงาน000.00000.00000.00000.002012182,233.752012182,233.752012182,233.75000.002012182,233.75
มันเทศ000.00000.00000.00000.00110.13110.13000.00110.13110.13
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00226.75226.75226.75000.00226.75
ลองกอง000.00000.00000.00000.005521.505521.505521.50000.005521.50
ลำไย000.00000.00000.00117.005051212.755152219.755613.254646206.505152219.75
สละ000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.001280.001280.001280.00000.001280.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00223.18223.18223.18000.00223.18
หมาก000.00000.00000.00000.001130.001130.001130.00000.001130.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00123.50123.50123.50000.00123.50
หอมแดง151549.50000.00000.00335.007978491,992.858158672,047.35186198614.256146541,383.608008521,997.85
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00669.00669.00000.00669.00669.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.004412.254412.25110.253312.004412.25
เงาะ000.00000.00000.006621.00212161.01272782.01151540.50121241.51272782.01
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.002212.008080288.318282300.31449.067878291.258282300.31
เมล่อน000.00000.00000.00000.0016166.8516166.85441.1012125.7516166.85
เรดคอรัลสลัด000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
เรดโอ๊ค000.00000.00110.20000.00000.00110.20110.20000.00110.20
เสาวรส000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
เห็ดกระด้าง000.00000.00111.00000.00000.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดขอนขาว000.00000.00111.00000.0024240.9825251.98110.0624241.9225251.98
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00111.00000.0033336.8334347.83000.0034347.8334347.83
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.001120.00000.00000.001120.00000.001120.001120.00
เห็ดนางรม000.00000.00111.00000.00221.05332.05000.00332.05332.05
เห็ดฟาง000.00000.00111.00000.00110.05221.05000.00221.05221.05
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
เห็ดหอม000.00000.00111.00000.00000.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00111.00000.00000.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00111.00000.00000.00111.00000.00111.00111.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00337.50337.50111.50226.00337.50
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
แตงโม000.00000.00000.00000.00226.25226.25110.25116.00226.25
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00110.04110.06220.10000.00220.10220.10
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00110.04220.32330.36000.00330.36330.36
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00220.32220.32000.00220.32220.32
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00220.32220.32000.00220.32220.32
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.07110.07000.00110.07110.07
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอส)000.00000.00000.00000.00110.07110.07000.00110.07110.07
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00110.04220.32330.36000.00330.36330.36