รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00110.06000.00110.06110.06000.00110.06
กระเทียม110.50112.00000.00000.00636459.00656661.50636459.00000.00636459.00
กระเทียมหัว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กล้วย000.00000.00000.00000.00226.00226.00226.00000.00226.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะเพรา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ขนุน000.00000.00000.00110.09000.00110.09110.09000.00110.09
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
คะน้า000.00000.00000.00000.00335.00335.00335.00000.00335.00
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00338.50338.50116.00222.50338.50
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00135.00135.00135.00000.00135.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.01110.01000.00110.01110.01
ถั่วฝักยาว000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ถั่วพุ่ม000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ทุเรียน226.003636243.25000.00110.08125126998.301641651,247.63126127998.38000.00126127998.38
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.001313105.00000.009696615.02109109720.024646396.526363323.50109109720.02
ผักชี000.00110.50000.00000.00331.50442.00331.50000.00331.50
ผักชีฝรั่ง000.00998.25000.00000.00000.00998.25000.00000.00000.00
ผักชีลาว000.00220.75000.00000.00000.00220.75000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.002214.00000.003737133.253939147.253838144.25113.003939147.25
พริก111.00313233.00223.005555126.25203207300.38292297463.63142145262.63118119167.00260264429.63
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00111.00000.00111.00111.00000.00111.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00223.25223.25110.25113.00223.25
มะนาว000.00000.00000.00000.005510.505510.50448.50112.005510.50
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะม่วง000.00114.00000.00122.00000.00236.00122.00000.00122.00
มะละกอ000.00000.00113.00000.004426.005529.003311.002218.005529.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00338.00338.00338.00000.00338.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.63110.63110.63000.00110.63
มังคุด000.00000.00000.00111.50141440.50151542.00121235.00337.00151542.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00111.75111.75111.75000.00111.75
ลองกอง000.00000.00112.00112.503313.005517.504415.50112.005517.50
ลำไย000.00000.003337.00000.004747207.505050244.502214.004848230.505050244.50
สละ000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
สะตอ000.00000.00000.00113.00000.00113.00113.00000.00113.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.001150.001150.00000.001150.001150.00
ส้มโอ000.00000.00114.00110.18113.00337.18337.18000.00337.18
หมาก000.00000.00000.00000.001130.001130.001130.00000.001130.00
หอมแดง224.00121422.25226.00210215608.958459082,260.601,0711,1412,901.804915341,433.055665911,442.501,0571,1252,875.55
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00669.00669.00000.00669.00669.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.004412.254412.25110.253312.004412.25
เงาะ000.00228.00000.00000.00232370.01252578.01232370.01000.00232370.01
เงาะโรงเรียน000.00000.005530.00110.068282310.258888340.316625.068282315.258888340.31
เมลอน000.00110.50000.00000.0013136.2514146.7513136.25000.0013136.25
เห็ดกระด้าง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.0025251.9325251.9325251.93000.0025251.93
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดนางฟ้า110.05000.00000.00000.0034347.8335357.8832323.33224.5034347.83
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.001120.001120.001120.00000.001120.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00332.05332.05221.05111.00332.05
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00221.05221.05111.00110.05221.05
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
เห็ดหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แก้วมังกร000.00110.502213.00000.00337.506621.00222.503318.005520.50
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไพล000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส)000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32