รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กระเทียม110.50282824.25000.00000.00000.00292924.75000.00000.00000.00
กระเทียมหัว000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
กล้วย000.00000.00000.00000.00226.00226.00226.00000.00226.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะเพรา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
คะน้า000.00000.00000.00000.00335.00335.00335.00000.00335.00
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00338.50338.50116.00222.50338.50
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00135.00135.00135.00000.00135.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.01110.01000.00110.01110.01
ถั่วฝักยาว000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ถั่วพุ่ม000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ทุเรียน226.00000.00000.00000.00126127998.461281291,004.46126127998.46000.00126127998.46
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.001313105.00000.009696615.02109109720.024646396.526363323.50109109720.02
ผักชี000.00110.50000.00000.00331.50442.00331.50000.00331.50
ผักชีฝรั่ง000.00998.25000.00000.00000.00998.25000.00000.00000.00
ผักชีลาว000.00220.75000.00000.00000.00220.75000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.002214.00000.003636131.753838145.753838145.75000.003838145.75
พริก111.00252632.50223.00313146.00224226356.83283286439.33136137235.58121122170.25257259405.83
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00223.25223.25110.25113.00223.25
มะนาว000.00000.00000.00000.005510.505510.50448.50112.005510.50
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะม่วง000.00000.00000.00000.00122.00122.00122.00000.00122.00
มะละกอ000.00000.00113.00000.004426.005529.003311.002218.005529.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00338.00338.00338.00000.00338.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00333.63333.63110.63223.00333.63
มังคุด000.00000.00000.00000.00151542.00151542.00121235.00337.00151542.00
ลองกอง000.00000.00112.00000.004415.505517.504415.50112.005517.50
ลำไย000.00000.003337.00000.004747207.505050244.502214.004848230.505050244.50
สละ000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.001150.001150.00000.001150.001150.00
ส้มโอ000.00000.00114.00000.00223.18337.18337.18000.00337.18
หมาก000.00000.00000.00000.001130.001130.001130.00000.001130.00
หอมแดง224.006366127.50226.00177184567.709621,0212,474.351,2061,2753,179.555616051,583.805806021,464.251,1411,2073,048.05
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00669.00669.00111.00558.00669.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.004412.254412.25110.253312.004412.25
เงาะ000.00000.00000.00000.00232370.01232370.01232370.01000.00232370.01
เงาะโรงเรียน000.00000.005530.00000.008383310.378888340.376625.128282315.258888340.37
เมล่อน000.00110.50000.00000.0011115.5012126.0011115.50000.0011115.50
เห็ดกระด้าง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.0025251.9325251.9325251.93000.0025251.93
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดนางฟ้า110.05000.00000.00000.0034347.8335357.8832323.33224.5034347.83
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.001120.001120.001120.00000.001120.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00332.05332.05221.05111.00332.05
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00221.05221.05111.00110.05221.05
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
เห็ดหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แก้วมังกร000.00110.502213.00000.00337.506621.00222.503318.005520.50
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00110.16000.00000.00000.00110.16000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00110.16000.00000.00000.00110.16000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00110.16000.00000.00000.00110.16000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00110.16000.00000.00000.00110.16000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส)000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32