รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขี้เหล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข่า000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
ตะไคร้000.00000.00112.00000.00779.258811.258811.25000.008811.25
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00130160223.35130160223.35130160223.35000.00130160223.35
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริก000.00115.00000.00000.00000.00115.00000.00000.00000.00
มะขาม000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
มะนาว000.00000.00000.00110.50565.25675.75565.25110.50675.75
มะม่วง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ลำไย000.00000.00000.002245.005517.007762.005517.002245.007762.00
สตรอเบอรี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
หอมแดง000.00000.00000.00313787.50183264618.75214301706.25201283665.50131840.75214301706.25
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.002220.002220.002220.00000.002220.00
เผือก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
เห็ดขอน000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
เห็ดฮังการี่000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.002219.002219.002219.00000.002219.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00111.86111.86111.86000.00111.86
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
แตงโม000.00000.00212158.50112.007070156.589292217.089191215.08112.009292217.08
แตงไทย000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (สลัด)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00