รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ข่า000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
ตะไคร้000.00112.00112.00000.00667.258811.25779.25000.00779.25
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00103105139.60103105139.60103105139.60000.00103105139.60
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะนาว000.00000.00000.00000.00675.75675.75675.75000.00675.75
มะม่วง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ลำไย000.00000.00000.00000.007762.007762.007762.00000.007762.00
สตรอเบอรี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
หอมแดง000.00000.00000.00313787.50183264618.75214301706.25201283665.50131840.75214301706.25
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.002220.002220.002220.00000.002220.00
เผือก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมลอน000.00000.00000.00000.00221.75221.75221.75000.00221.75
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.002219.002219.002219.00000.002219.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00111.86111.86111.86000.00111.86
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
แตงโม000.00000.00112.00000.009494224.089595226.089595226.08000.009595226.08
ไฮโดรโปรนิกส์ (สลัด)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00