รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
ข่า000.00000.00000.00222.25000.00222.25000.00222.25222.25
ตะไคร้000.00000.00000.00779.25000.00779.25000.00779.25779.25
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00220.50000.00220.50000.00220.50220.50
ถั่วลิสง000.00000.00111.00112.00301334672.60303336675.60303336675.60000.00303336675.60
ผักสลัด000.00000.00000.00110.50000.00110.50110.50000.00110.50
พริก114.00000.00000.00000.00111.50225.50111.50000.00111.50
มะขาม000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
มะนาว000.00000.00111.00443.25111.00665.25222.00443.25665.25
มะม่วง000.00000.00000.00112.00000.00112.00000.00112.00112.00
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.001125.001125.001125.00000.001125.00
ลำไย000.00000.00000.007762.00000.007762.00000.007762.007762.00
สะระแหน่000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
หอมแดง000.00000.00000.006172168.00000.006172168.00000.006172168.006172168.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00116.00000.00000.00116.00000.00116.00116.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00111.86111.86111.86000.00111.86
เห็ดขอน000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00111.00111.00222.00111.00111.00222.00
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00115.001114.002219.001114.00115.002219.00
แตงโม000.00000.00445.00222263.502310.00282978.503415.00252563.50282978.50
แตงไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (สลัด)000.00000.00111.00000.00000.00111.00000.00111.00111.00