รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระถิน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กระท้อน000.00111111.00000.00000.00000.00111111.00000.00000.00000.00
กระเจียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยตานี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กาแฟอาราบีก้า000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
กาแฟโรบัสต้า000.00313131.00000.00000.00000.00313131.00000.00000.00000.00
ขจร,ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขี้เหล็ก000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ข่า000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
งาขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชมพู่ทับทิมจันทร์000.00333.00000.00000.00000.00333.00000.00000.00000.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00112.00000.00779.258811.258811.25000.008811.25
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
ถั่วลิสง000.00565786.75000.00000.00103105139.60159162226.35103105139.60000.00103105139.60
ทับทิม000.00666.00000.00000.00000.00666.00000.00000.00000.00
ทุเรียนก้านยาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียนชะนี000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00131313.00000.00000.00000.00131313.00000.00000.00000.00
น้อยหน่า000.00222.00000.00000.00000.00222.00000.00000.00000.00
น้อยโหน่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกูด000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ผักคาวตอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่งกิมจู000.00222.00000.00000.00000.00222.00000.00000.00000.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะขามเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะนาว000.00000.00000.00110.50565.25675.75565.25110.50675.75
มะม่วง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วงโชคอนันต์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะยม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะรุม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะไฟ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำไย000.00000.00000.002245.005517.007762.007762.00000.007762.00
ลำไยอีดอ000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ลิ้นจี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สตรอเบอรี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สะเดา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มโอขาวแตงกวา000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หมาก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแดง000.00000.00000.00313787.50183264618.75214301706.25201283665.50131840.75214301706.25
เงาะสีชมพู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.002220.002220.002220.00000.002220.00
เผือก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมลอน000.00000.00000.00111.00110.75221.75110.75111.00221.75
เห็ดนางฟ้า000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.002219.002219.002219.00000.002219.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00111.86111.86111.86000.00111.86
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
แตงโม000.00000.00000.00112.009191215.089292217.089191215.08112.009292217.08
ไฮโดรโปรนิกส์ (สลัด)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00