รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วย000.00000.00000.00000.00555552.25555552.25505052.00550.25555552.25
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.008857.508857.508857.50000.008857.50
กล้วยหอม227.00000.00000.00000.006615.008822.003310.00335.006615.00
กล้วยหอมทอง110.25000.00000.00000.00212166.00222266.25212166.00000.00212166.00
กล้วยหอมเขียว555.00000.00000.00000.00000.00555.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00110.12110.12110.12000.00110.12
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.00882.00882.00882.00000.00882.00
ข่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00444.00000.00202057.00242461.007711.00171750.00242461.00
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00121232.00121232.00000.00121232.00121232.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00101012.00101012.00101012.00000.00101012.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.006620.006620.00000.006620.006620.00
คะน้า000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ชะอม110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ตะไคร้110.25000.00000.00000.00114.00224.25114.00000.00114.00
ถั่วดาวอินคา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00110.50141411.00151511.50121210.00331.50151511.50
ถั่วพู110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ถั่วลิสง444.00000.00000.00000.007171130.007575134.00262626.004545104.007171130.00
บล็อคโคลี่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักกาดหอม110.01221.00000.00000.00000.00331.01000.00000.00000.00
ผักกาดเขียว110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00222.00222.00000.00222.00222.00
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00331.00331.00331.00000.00331.00
ฝรั่ง116.00000.00000.00000.004410.005516.00000.004410.004410.00
พริก333348.80554.50222233.00111.00126126129.00187187216.30808092.00696971.00149149163.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00663.75663.75000.00663.75663.75
พริกขี้หนูผลใหญ่110.50110.25252521.00000.00212129.00484850.75323231.00141419.00464650.00
พุทรา000.00000.00000.00000.008884.008884.007770.001114.008884.00
ฟักทอง111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะนาว110.50000.00000.00000.005513.706614.20446.70117.005513.70
มะปราง000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
มะม่วง000.00000.001112.00000.001313105.001414117.001313109.00118.001414117.00
มะม่วงมัน000.00000.00000.00000.00226.00226.00226.00000.00226.00
มะม่วงหาวมะนาวโห่000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะละกอ (ฮอลแลนด์)000.00000.00000.00000.001155.001155.001155.00000.001155.00
มะเขือเทศ9191183.009918.003737152.00446.005975991,445.507387401,804.504154151,033.00223225570.506386401,603.50
มะเขือเทศบริโภคสด000.00000.00000.00000.00121220.00121220.00000.00121220.00121220.00
มะเขือเทศราชินี000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
มะเขือเทศเชอรี่292935.75000.00000.00000.00111.00303036.75000.00111.00111.00
มะเขือเทศโรงงาน101024.75447.00338.00000.004014011,214.504184181,254.253843841,167.50202055.004044041,222.50
มะเขือเปราะ111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะเม่า000.00000.00000.00000.002020133.002020133.002020133.00000.002020133.00
มันฝรั่ง000.003311.00171744.00000.008888313.50108108368.509595317.50101040.00105105357.50
มันฝรั่งโรงงาน000.00000.00000.00000.005516.005516.005516.00000.005516.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.0010104.2510104.2510104.25000.0010104.25
ลำไย000.00000.00000.00000.001515153.001515153.00000.001515153.001515153.00
สละ000.00000.00000.00000.002210.002210.002210.00000.002210.00
สลัดกรีนโอ้ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ส้มโอ000.00000.00000.00000.001223.001223.001223.00000.001223.00
หญ้าหวาน000.00000.00000.00000.00110.12110.12110.12000.00110.12
หน่อไม้ฝรั่ง443.75000.00000.00000.007715.00111118.75224.505510.507715.00
หม่อน000.00000.00121217.75000.00000.00121217.75121217.75000.00121217.75
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
อินทผลัม3324.50000.00000.00000.00000.003324.50000.00000.00000.00
ฮอลแลนด์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน110.05000.00000.00000.00111.50221.55111.50000.00111.50
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เสาวรส171733.00000.00000.00000.00115.00181838.00115.00000.00115.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
แก้วมังกร000.00000.00000.001115.008840.009955.003325.006630.009955.00
แขกดำ114.00000.00000.00000.00000.00114.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
แตงโม1114.00000.00000.00000.001010116.001111130.001010116.00000.001010116.00
แตงโมเนื้อ000.00000.00000.00000.003315.003315.00000.003315.003315.00
โหระพา110.25000.00000.00000.00661.50771.75661.50000.00661.50
ใบเตย111.50000.00000.00000.00000.00111.50000.00000.00000.00
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่เลี้ยง000.00000.00000.00000.001120.001120.001120.00000.001120.00
ไพล000.00000.00000.00000.00110.12110.12110.12000.00110.12
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟริลลิซ)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03