รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00228.00228.00228.00000.00228.00
กระเทียม000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
กระเทียมหัว000.00000.00000.00000.00484888.00484888.00000.00484888.00484888.00
กล้วย000.00000.00000.00000.00446.00446.00000.00446.00446.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.008832.008832.008832.00000.008832.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00330.50330.50330.50000.00330.50
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.0010102.5010102.50000.0010102.5010102.50
กะหล่ำปลี000.00110.25000.00000.00550.00660.25000.00550.00550.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.005050114.25000.00000.00000.005050114.25000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
คะน้า000.00000.00000.00000.00330.50330.50110.25220.25330.50
ดีปลี000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00220.33220.33110.08110.25220.33
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00331.25331.25110.25221.00331.25
ถั่วลันเตา000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00282862.25282862.257711.25212151.00282862.25
ถั่วเหลืองฝักสด000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
บล็อคโคลี่000.00000.00000.00000.00440.50440.50110.00330.50440.50
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.0023235.7523235.7518184.50551.2523235.75
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00454539.50454539.50454539.50000.00454539.50
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00331.00331.00220.75110.25331.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.0022147.5022147.5022147.50000.0022147.50
พริก000.00000.00000.00000.00545465.50545465.50664.50484861.00545465.50
ฟักทอง000.00000.00000.00000.009950.279950.279950.27000.009950.27
มะขามหวาน000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00111117.00111117.00101016.50110.50111117.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00112.00
มะม่วงหาวมะนาวโห่000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะยงชิด000.00000.00000.00000.00111.50111.50000.00111.50111.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศ000.00553.50000.00000.00000.00553.50000.00000.00000.00
มะเขือเทศ000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00190190409.25190190409.254747142.00143143267.25190190409.25
มะเขือเทศโรงงาน000.00000.00000.00000.00200200810.45200200810.45200200810.45000.00200200810.45
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันแกว000.00000.00000.00000.007777106.007777106.00000.007777106.007777106.00
ละมุด000.00000.00000.00000.007718.507718.50000.007718.507718.50
ลิ้นจี่000.00000.00000.00000.006464121.006464121.006464121.00000.006464121.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.00195196940.50195196940.50107108535.008888405.50195196940.50
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00109110125.00109110125.00293040.00808085.00109110125.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
เมล่อน000.00000.00000.00000.00554.00554.00554.00000.00554.00
เสาวรส000.00000.00000.00000.008823.008823.008823.00000.008823.00
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.00111113.50111113.50101013.50110.00111113.50
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00335.75335.75335.75000.00335.75
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00552.00552.00552.00000.00552.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00242410.75242410.7517176.75774.00242410.75
แตงโม000.00000.00000.00000.001301311,279.501301311,279.505051458.008080821.501301311,279.50
แตงโมเนื้อ000.00000.00000.00000.004444321.004444321.003030232.00141489.004444321.00
แตงไทย000.00000.00000.00000.00242448.00242448.00000.00242448.00242448.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00222.25222.25000.00222.25222.25
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00