รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมคาเวนดิช000.00115.00000.00000.00000.00115.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00337.00337.00337.00000.00337.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งดอก000.00000.00000.00111.00111.00222.00111.00111.00222.00
กะหล่ำดอก000.00000.00443.50111.00000.00554.50554.50000.00554.50
กะหล่ำปลี000.00000.00222.00222.00000.00444.00444.00000.00444.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00282850.00282850.00282850.00000.00282850.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คะน้า000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วพุ่ม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.009595130.009595130.009595130.00000.009595130.00
บล็อคโคลี่000.00000.00000.00222.00000.00222.00111.00111.00222.00
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักคาวตอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักสลัด000.00000.00000.00110.50000.00110.50110.50000.00110.50
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะขาม000.00000.00000.00000.001515151.001515151.001515151.00000.001515151.00
มะขามเปรี้ยว000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
มะนาว000.00000.00000.00000.006611.756611.756611.75000.006611.75
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00111.50161616.00171717.50161616.00111.50171717.50
หวาย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อินทผลัม000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เสาวรส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.0011119.0011119.0011119.00000.0011119.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโมเนื้อ000.00000.00000.00000.00111130.00111130.00111130.00000.00111130.00
ไผ่เลี้ยง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00