รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กระเทียม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
กล้วยหอมคาเวนดิช112.00000.00115.00000.00000.00227.00115.00000.00115.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00337.00337.00000.00337.00337.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งดอก000.00000.00000.00000.00222.00222.00000.00222.00222.00
กะหล่ำดอก000.00110.25000.00000.00443.50553.75443.50000.00443.50
กะหล่ำปลี000.00110.25000.00000.00222.00332.25222.00000.00222.00
ขจร,ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00424266.00424266.00424266.00000.00424266.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คะน้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ชะอม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอก)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วพุ่ม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00626285.00626285.00000.00626285.00626285.00
บล็อคโคลี่000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
บวบ000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
บวบหอม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักคาวตอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักเสี้ยน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะขาม000.00000.00000.00000.001515151.001515151.001515151.00000.001515151.00
มะขามเปรี้ยว000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00101020.00101020.00101020.00000.00101020.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วงแก้วขมิ้น000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00333.00333.00000.00333.00333.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศเชอรี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00225.50225.50225.50000.00225.50
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ลำไยอีดอ000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ลิ้นจี่000.00000.00000.00000.002216.002216.002216.00000.002216.00
สตรอเบอรี่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มเปลือกล่อน000.00113.00000.00000.00000.00113.00000.00000.00000.00
ส้มโอขาวแตงกวา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หญ้าหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00998.75998.75887.25111.50998.75
หม่อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
หวาย000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อินทผลัม000.00000.00000.00000.002214.002214.002214.00000.002214.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เสาวรส000.00000.00000.00000.00332.50332.50332.50000.00332.50
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.00997.00997.00997.00000.00997.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00262636.50262636.50262636.50000.00262636.50
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00332.50332.50332.50000.00332.50
แตงโมเนื้อ000.00000.00000.00000.00111132.00111132.00111132.00000.00111132.00
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ไผ่เลี้ยง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00