รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00111113.00111113.00111113.00000.00111113.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งดอก000.00000.00000.00222.00000.00222.00222.00000.00222.00
กะหล่ำดอก000.00000.00111.00443.50000.00554.50554.50000.00554.50
กะหล่ำปลี000.00000.00222.00222.00000.00444.00444.00000.00444.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00414165.00414165.00414165.00000.00414165.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คะน้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00332.00332.50111.00775.50664.50111.00775.50
ถั่วพุ่ม000.00000.00000.00331.50000.00331.50000.00331.50331.50
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00134134159.00134134159.009999113.00353546.00134134159.00
บล็อคโคลี่000.00000.00222.00111.00000.00333.00333.00000.00333.00
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักคาวตอง000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักสลัด000.00000.00110.50000.00000.00110.50110.50000.00110.50
พริก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะขาม000.00000.00000.005552.001515151.002020203.001515151.005552.002020203.00
มะขามเปรี้ยว000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00447.00447.00000.00447.00447.00
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.007714.00000.00000.00101010.50171724.50101010.50000.00101010.50
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.0011119.0011119.0011119.00000.0011119.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโมเนื้อ000.00000.00000.00000.00111130.00111130.00111130.00000.00111130.00
แตงไทย000.00000.00000.00000.002220.002220.00000.002220.002220.00
ไผ่เลี้ยง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00