รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00112.10112.10112.10000.00112.10
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00330.31330.31330.31000.00330.31
กระเทียม000.005516.00000.00000.0065673,213.2870723,229.2865673,213.28000.0065673,213.28
กระเทียมต้น000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กระเทียมหัว000.00000.00000.00000.008816.008816.008816.00000.008816.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00221.03221.03221.03000.00221.03
กล้วย000.00000.00000.00110.50221.25331.75110.25221.50331.75
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.008813.758813.75445.25448.508813.75
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00182028.80182028.80171928.55110.25182028.80
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.005561.005561.005561.00000.005561.00
กล้วยหักมุก000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กวางตุ้ง000.00110.75000.00000.00282931.73293032.48282931.73000.00282931.73
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00442.13442.13222.00220.13442.13
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะหล่ำ000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.006622.256622.256622.25000.006622.25
กะเพรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00110.16110.16110.16000.00110.16
กุหลาบ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ขนุน000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00220.28220.28220.28000.00220.28
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.006468347.006468347.006468347.00000.006468347.00
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.003745240.503745240.503745240.50000.003745240.50
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.0083113404.0683113404.0683113404.06000.0083113404.06
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00331.35331.35331.35000.00331.35
คะน้า000.00000.00000.00000.00687272.32687272.32667072.19220.13687272.32
คะน้าฮ่องกง000.00000.00000.00000.00616668.18616668.18616668.18000.00616668.18
งาดำ000.00000.00000.00000.003033121.003033121.003033121.00000.003033121.00
จิงจู่ฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.16110.16110.16000.00110.16
ชมพู่000.00000.00000.00110.25000.00110.25000.00110.25110.25
ชะอม000.00000.00000.00000.00554.15554.15333.65220.50554.15
ซีลอน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ดีปลี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00777.56777.56666.81110.75777.56
ตะไคร้หอม000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00440.92440.92440.92000.00440.92
ถั่วดาวอินคา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ถั่วนิ้วนางแดง000.00000.00000.00000.004416.004416.00000.004416.004416.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00440.51440.51220.38220.13440.51
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.15110.15110.15000.00110.15
ถั่วลันเตา000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ถั่วเข็ม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ถั่วเหลืองผิวดำ000.00000.00000.00000.00337.00337.00337.00000.00337.00
ถั่วเหลืองฝักสด101219.75000.00000.00161172244.7597115337.75268299602.2597115337.75161172244.75258287582.50
ถั่วแขก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
น้อยหน่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00220.60220.60220.60000.00220.60
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00445.10445.10445.10000.00445.10
ผักกาดหอมห่อ000.00000.00000.00000.00336.50336.50336.50000.00336.50
ผักกาดหอมใบแดง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00221.31221.31221.31000.00221.31
ผักกาดแก้ว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักคาวตอง000.00000.00000.00000.00220.17220.17220.17000.00220.17
ผักชี000.00000.00000.00000.00220.53220.53220.53000.00220.53
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00552.88552.88222.00330.88552.88
ผักปลัง000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00227.25227.25227.25000.00227.25
ผักเชียงดา000.00000.00000.00000.004416.004416.00335.001111.004416.00
ผักโขม000.00000.00000.00000.00220.13220.13220.13000.00220.13
ฝรั่ง000.00000.00000.00111.50334.70446.20221.70224.50446.20
ฝรั่งกิมจู000.00224.00000.00000.00000.00224.00000.00000.00000.00
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00110.40110.40110.40000.00110.40
พริก000.00000.00000.00000.00337.75337.75337.75000.00337.75
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00234.25234.25234.25000.00234.25
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00121214.43121214.43121214.43000.00121214.43
พริกยักษ์(พริกหวาน)000.00000.00000.00000.002242.002242.002242.00000.002242.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00772.50772.50772.50000.00772.50
พุทรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทองญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00119.50119.50119.50000.00119.50
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะกรูด000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
มะนาว000.00000.00000.00000.007721.507721.505521.00220.507721.50
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00443.25443.25221.25222.00443.25
มะม่วง000.006628.00000.00272752.752953051,909.403283381,990.152923011,764.903031197.253223321,962.15
มะม่วงงาช้างแดง000.00000.00000.00000.002215.252215.252215.25000.002215.25
มะม่วงจินหงส์112.50228.00000.00000.00353696.363839106.86353696.36000.00353696.36
มะม่วงทองดำ000.001113.00000.00000.005152163.485253176.485051161.48112.005152163.48
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.007736.417736.416635.41111.007736.41
มะม่วงพันธุ์อาทูอีทู110.10000.00000.00000.00161734.39171834.49161734.39000.00161734.39
มะม่วงมหาชนก000.001112.00000.00000.003637118.953738130.953637118.95000.003637118.95
มะม่วงมัน000.00000.00000.00000.003314.753314.753314.75000.003314.75
มะม่วงมันศรีวิชัย000.00000.00000.00000.00222.75222.75222.75000.00222.75
มะม่วงสามฤดู000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
มะม่วงเขียวมรกต000.00000.00000.00000.006364171.106364171.106364171.10000.006364171.10
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00223.16223.16223.16000.00223.16
มะม่วงเขียวแก้ว000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
มะม่วงเขียวใหญ่110.10000.00000.00000.00101016.28111116.38101016.28000.00101016.28
มะม่วงเพชรบ้านลาด000.00000.00000.00000.00110.16110.16110.16000.00110.16
มะม่วงแดงจักรพรรดิ์000.00000.00000.00000.002216.162216.162216.16000.002216.16
มะยงชิด000.00000.00000.00000.002228.502228.502228.50000.002228.50
มะระ000.00000.00000.00000.00142322.50142322.50142322.50000.00142322.50
มะละกอ000.00000.00000.00000.002222.002222.002222.00000.002222.00
มะเขือม่วง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.15110.15110.15000.00110.15
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
มันฝรั่ง225.25113.50000.00000.007575198.507878207.257575198.50000.007575198.50
ละมุด000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ลำไย000.004421.002642911,323.042324115.934,9125,83933,332.875,2036,15834,792.845,1316,08131,431.5968733,340.255,1996,15434,771.84
ลำไยอีดอ8831.606072472.006617.10113.001,2771,3477,923.591,3521,4348,447.291,1991,2637,479.018591464.681,2841,3547,943.69
หน่อไม้ฝรั่ง000.00111.00000.00000.00111112.75121213.75111112.75000.00111112.75
หม่อน000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
หอมแดง2217.004411.00000.00000.005961177.606567205.605658169.50338.105961177.60
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
อัญชัน000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ฮอลแลนด์000.00000.00000.00000.003420.753420.753420.75000.003420.75
เคปกู๊สเบอรี000.00000.00000.00000.00222.50222.50222.50000.00222.50
เจียวกู่หลาน000.00000.00000.00000.00110.16110.16110.16000.00110.16
เบบี้ฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00121.50121.50121.50000.00121.50
เมล่อน000.00223.50000.001110.00699.0091222.50477.753311.2571019.00
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00221.03221.03221.03000.00221.03
เลม่อน000.00000.00000.00000.00111.20111.20111.20000.00111.20
เสาวรส000.00000.00000.00000.00494959.60494959.60494959.60000.00494959.60
เสาวรสไทนุง000.00114.00000.00000.00332.50446.50332.50000.00332.50
เห็ดตับเต่า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เห็ดลม000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดหอม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
เห็ดโคน000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.001123.001123.001123.00000.001123.00
เห็ดโคนน้อย000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
แขกนวล000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00114.00000.00114.00000.00114.00114.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00227.50339.005516.50339.00227.505516.50
แตงกวา000.00000.00000.00000.00220.53220.53220.53000.00220.53
แตงกวาญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00331.25331.25331.25000.00331.25
แมงลัก000.00000.00000.00000.00110.75110.75000.00110.75110.75
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.75110.75000.00110.75110.75
ใบเตย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไผ่000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00220.90220.90220.90000.00220.90
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.90220.90220.90000.00220.90
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.70110.70110.70000.00110.70
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.70110.70110.70000.00110.70
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00220.90220.90220.90000.00220.90
ไฮโดรโปรนิกส์ (ร็อคเก็ต)000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ไฮโดรโปรนิกส์ (เบบี้คอส)000.00000.00000.00000.00110.70110.70110.70000.00110.70
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.90220.90220.90000.00220.90