รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระชาย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00221.02221.02221.02000.00221.02
กล้วย000.00000.00000.00000.001919130.501919130.501919130.50000.001919130.50
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00111166.00111166.00111166.00000.00111166.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00220.50220.50110.25110.25220.50
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00770.78770.78770.78000.00770.78
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00220.14220.14220.14000.00220.14
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ขนุน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข่า000.00000.00000.00000.00110.06110.06000.00110.06110.06
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00338.00338.00224.00114.00338.00
ข้าวโพดเมล็ดแห้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คอส000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
คะน้า000.00000.00000.00000.00660.65660.65660.65000.00660.65
คะน้าใบหยิก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
คะแยง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
งาดำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00447.13447.13220.07227.06447.13
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00331.75331.75331.75000.00331.75
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วเหลืองฝักสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.009949.509949.509949.50000.009949.50
น้อยหน่า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
บล็อคโคลี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบ000.00000.00000.00000.00331.75331.75331.75000.00331.75
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.11110.11110.11000.00110.11
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหัว,หัวไชเท้า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ผักกูด000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ผักชี000.00000.00000.00000.00220.12220.12220.12000.00220.12
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00330.26330.26330.26000.00330.26
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00335.00335.00335.00000.00335.00
พริก000.00000.00000.00000.00551.03551.03551.03000.00551.03
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00222.00222.00111.00111.00222.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.005536.315536.314431.31115.005536.31
ฟักทองญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะขามเปรี้ยว000.00000.00000.00000.002212.062212.062212.06000.002212.06
มะนาว000.00000.00000.00000.00665.81665.81555.56110.25665.81
มะปราง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.005860892.255860892.253840615.752020276.505860892.25
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะยงชิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00221.01221.01221.01000.00221.01
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือยาว113.00000.00000.00000.00000.00113.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00220.50220.50110.25110.25220.50
มะเขือเปราะ2210.13000.00000.00000.002215.254425.382215.25000.002215.25
มะเดื่อ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มังคุด000.00000.00000.00000.00333.50333.50333.50000.00333.50
มันสำปะหลังโรงงาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันแกว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ยอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลองกอง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ลำไย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ว่านหางจระเข้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สตรอเบอรี่000.00000.00000.00000.0012124.2512124.25000.0012124.2512124.25
สับปะรด000.00000.00000.00000.005757415.845757415.845757415.84000.005757415.84
ส้มเปลือกล่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.006635.006635.005534.75110.256635.00
หน่อไม้ฝรั่ง116.00000.00000.00000.00000.00116.00000.00000.00000.00
หม่อน000.00000.00000.00000.002210.002210.002210.00000.002210.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
หัวไชเท้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อ้อย (ขอนแก่น 3)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อ้อย (ลำปาง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เงาะ000.00000.00000.00000.005511.505511.504410.50111.005511.50
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เผือก000.00000.00000.00000.00110.06110.06000.00110.06110.06
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00221.02221.02221.02000.00221.02
เลม่อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00110.01110.01000.00110.01110.01
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.68110.68110.68000.00110.68
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
แตงโม000.00000.00000.00000.001131.001131.001131.00000.001131.00
แตงไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ใบเตย000.00000.00000.00000.00110.06110.06000.00110.06110.06
ไผ่ตงหวาน000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00000.00551.22551.22330.72220.50551.22