รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว220.50000.00000.00000.00337.25557.75337.25000.00337.25
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.12110.12110.12000.00110.12
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยไข่000.00111.00000.00000.004850225.504951226.504850225.50000.004850225.50
กวางตุ้ง000.00110.50000.00000.00662.01772.51662.01000.00662.01
กวางตุ้งฮ่องกง000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะเพรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กุยช่าย110.13000.00000.00000.00557.00667.13000.00557.00557.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
ข่า000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ข้าวโพดเหนียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
คะน้า000.00000.00000.00000.00661.13661.13550.63110.50661.13
ชะอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้1110.00000.00000.00000.00000.001110.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00110.25000.00000.00110.02220.27110.02000.00110.02
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ถั่วฝักยาว110.25221.75000.00000.00910130.501213132.5067128.25332.25910130.50
ถั่วพู110.75000.00000.00000.00000.00110.75000.00000.00000.00
บวบ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
บวบเหลี่ยม111.25000.00000.00000.00000.00111.25000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00110.50000.00000.00110.04220.54110.04000.00110.04
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00222.00222.00111.00111.00222.00
ผักชีลาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00110.50000.00000.00330.59441.09330.59000.00330.59
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
พริก000.00221.25000.00000.00000.00221.25000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก1125.00000.00000.00000.00000.001125.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.004410.764410.764410.76000.004410.76
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
พริกหนุ่ม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
พริกเหลือง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกไทย000.00000.00000.00000.00666.50666.50666.50000.00666.50
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
มะนาว000.00000.00000.00000.0077177.1577177.1577177.15000.0077177.15
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.002929660.902929660.902929660.90000.002929660.90
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.0022153.0022153.0022153.00000.0022153.00
มะม่วงโชคอนันต์000.00000.00000.00000.001134.001134.001134.00000.001134.00
มะระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะระขี้นก(มะไห่)000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือม่วง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00110.25000.00000.00552.63662.88442.38110.25552.63
มะเขือไข่เต่า000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
มังคุด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลองกอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำไย000.00000.00000.00000.001218210.001218210.001218210.00000.001218210.00
ลำไยอีดอ000.00224.00000.00000.0055152.0077156.0055152.00000.0055152.00
ลิ้นจี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะเดา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.005517.005517.005517.00000.005517.00
หอมแดง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง110.13000.00000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เผือก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดกระด้าง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดขอน000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
เห็ดลม000.00000.00000.00000.00220.16220.16220.16000.00220.16
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00220.16220.16220.16000.00220.16
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แครอท000.00000.00000.00000.006624.006624.006624.00000.006624.00
แตงกวา221.03000.00000.00000.004431.006632.033330.75110.254431.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่ตงหวาน000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00110.01450.14560.15450.14110.01560.15
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ตั้งโอ๋)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00230.03230.03230.03000.00230.03
ไฮโดรโปรนิกส์ (เมล่อน)000.00000.00000.00000.00220.50220.50000.00220.50220.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00220.02220.31440.33220.31220.02440.33
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00450.14450.14450.14000.00450.14