รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว331.50000.00000.00000.00227.00558.50227.00000.00227.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.12110.12110.12000.00110.12
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
กล้วยหอมทอง4421.00000.00000.00000.00000.004421.00000.00000.00000.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.004546213.754546213.754546213.75000.004546213.75
กวางตุ้ง110.13000.00000.00000.00662.01772.14662.01000.00662.01
กวางตุ้งฮ่องกง000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
กวางตุ้งใบ000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะเพรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กุยช่าย5510.13335.50000.00111.00557.00141423.63557.00111.00668.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
ข่า339.00000.00000.00000.00115.004414.00115.00000.00115.00
ข้าวโพดข้าวเหนียว110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด120.25000.00000.00000.00000.00120.25000.00000.00000.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ข้าวโพดเหนียว000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
คะน้า111.00000.00000.00000.00661.13772.13661.13000.00661.13
ชะอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้1110.00000.00000.00000.00000.001110.00000.00000.00000.00
ต้นหอม110.25000.00000.00000.00110.02220.27110.02000.00110.02
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ถั่วฝักยาว330.63333.00000.00000.0089129.001415132.6389129.00000.0089129.00
ถั่วพู110.75000.00000.00000.00000.00110.75000.00000.00000.00
บวบ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
บวบเหลี่ยม111.25000.00000.00000.00000.00111.25000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักกาดขาวปลี120.25110.25000.00000.00000.00230.50000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
ผักชีลาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00110.25000.00000.00330.59440.84330.59000.00330.59
ฝรั่ง000.00115.00000.00000.00110.50225.50110.50000.00110.50
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
พริก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก1125.00000.00000.00000.00000.001125.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลใหญ่110.25000.00000.00000.003310.514410.763310.51000.003310.51
พริกชี้ฟ้า110.13000.00000.00000.00220.75330.88220.75000.00220.75
พริกหนุ่ม231.50000.00000.00000.00000.00231.50000.00000.00000.00
พริกหนุ่มเขียว221.00000.00000.00000.00000.00221.00000.00000.00000.00
พริกหยวก110.25000.00000.00000.00111.00221.25111.00000.00111.00
พริกเหลือง110.50000.00000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
พริกไทย000.00332.00000.00000.00666.50998.50666.50000.00666.50
ฟัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
มะนาว000.002429.00000.00116.0077177.151012212.1577177.15116.0088183.15
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วง000.00810164.00000.00000.002929660.903739824.902929660.90000.002929660.90
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.0022153.0022153.0022153.00000.0022153.00
มะม่วงโชคอนันต์000.00000.00000.00000.001134.001134.001134.00000.001134.00
มะระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะระขี้นก(มะไห่)221.50000.00000.00000.00000.00221.50000.00000.00000.00
มะละกอ2225.50000.00000.00000.00000.002225.50000.00000.00000.00
มะเขือ111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง110.50000.00000.00114.00000.00224.50000.00114.00114.00
มะเขือม่วง222.25000.00000.00000.00000.00222.25000.00000.00000.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ444.13000.00000.00000.00552.63996.76552.63000.00552.63
มังคุด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลองกอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำไย4499.003337.007755.005549.001218210.003137450.001218210.001212104.002430314.00
ลำไยอีดอ000.00000.00000.00000.0055152.0055152.0055152.00000.0055152.00
ลิ้นจี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะเดา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มเขียวหวาน000.0011112.00000.00000.001110.0022122.001110.00000.001110.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หน่อไม้000.00000.00000.003312.25112.004414.25112.003312.254414.25
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.006618.006618.006618.00000.006618.00
หอมแดง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง110.13000.00000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เผือก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมลอน110.13000.00000.00000.00110.25220.38110.25000.00110.25
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดกระด้าง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดขอน000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
เห็ดลม000.00000.00000.00000.00220.16220.16220.16000.00220.16
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00220.16220.16220.16000.00220.16
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แครอท000.00000.00000.00000.006624.006624.006624.00000.006624.00
แตงกวา221.03000.00000.00000.004431.006632.034431.00000.004431.00
โหระพา000.00000.00110.50000.00000.00110.50000.00110.50110.50
ไผ่ตงหวาน000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)220.02000.00000.00990.09110.0112120.12110.01990.0910100.10
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)220.02000.00000.00990.09450.1415160.25450.14990.0913140.23
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ตั้งโอ๋)110.01000.00000.00990.09000.0010100.10000.00990.09990.09
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)220.02000.00000.00990.09230.0313140.14230.03990.0911120.12
ไฮโดรโปนิกส์ (เมล่อน)000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00990.09220.3111110.40220.31990.0911110.40
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)230.03000.00000.00990.09450.1415170.26450.14990.0913140.23