รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.12110.12110.12000.00110.12
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.004546213.754546213.754546213.75000.004546213.75
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00661.21661.21661.21000.00661.21
กวางตุ้งฮ่องกง000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
กวางตุ้งใบ000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
กะหล่ำปม000.00000.00000.00000.00110.97110.97000.00110.97110.97
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะเพรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กุยช่าย4410.00335.50000.00000.009913.00161628.509913.00000.009913.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
ข่า339.00000.00000.00000.00228.005517.00115.00113.00228.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดเหนียว000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
คะน้า111.00000.00000.00000.00772.44883.44661.13111.31772.44
คะน้าฮ่องกง000.00000.00000.00000.00111.85111.85000.00111.85111.85
ชะอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตั้งโอ๋000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00333.00000.00000.0078128.751011131.7578128.75000.0078128.75
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ผักกาดขาวปลี000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
ผักชีลาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00110.25000.00000.00220.34330.59220.34000.00220.34
ฝรั่ง000.00115.00000.00000.00110.50225.50110.50000.00110.50
ฝรั่งกิมจู000.00113.00000.00000.00000.00113.00000.00000.00000.00
พริก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00110.01000.00000.001110.002210.011110.00000.001110.00
พริกไทย000.00332.00000.00000.00666.50998.50666.50000.00666.50
ฟัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
มะนาว000.003529.15000.00116.0066171.001012206.1555152.002225.0077177.00
มะปราง1110.00000.00000.00000.001110.002220.00000.001110.001110.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วง000.00810164.00000.00000.003030668.903840832.902828610.902258.003030668.90
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.0022153.0022153.0022153.00000.0022153.00
มะยงชิด114.00000.00000.00000.00114.00228.00000.00114.00114.00
มะระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.001190.001190.00000.001190.001190.00
มะเขือ111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00114.00000.00114.00000.00114.00114.00
มะเขือม่วง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือยาว000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
มะเขือเปราะ334.00110.25000.00000.00778.38111112.63553.88224.50778.38
มังคุด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลองกอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำไย55104.003337.007755.005549.003642408.755662653.751218210.003636302.754854512.75
ลำไยอีดอ000.00000.00000.00000.0055152.0055152.0055152.00000.0055152.00
ลิ้นจี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะเดา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มเขียวหวาน000.0011112.00000.00000.001110.0022122.001110.00000.001110.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หน่อไม้000.00000.00000.003312.255525.508837.75112.007735.758837.75
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.006618.006618.006618.00000.006618.00
หอมแดง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เผือก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมลอน110.13000.00000.00000.00110.25220.38110.25000.00110.25
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดกระด้าง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดขอน000.00000.00000.00000.00220.05220.05110.04110.01220.05
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.01110.01000.00110.01110.01
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
เห็ดลม000.00000.00000.00000.00220.16220.16220.16000.00220.16
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00220.04220.04110.03110.01220.04
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00220.16220.16220.16000.00220.16
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แครอท000.00000.00000.00000.006624.006624.006624.00000.006624.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.002230.252230.252230.25000.002230.25
แตงโม000.00000.00000.00000.001140.001140.00000.001140.001140.00
โหระพา000.00000.00110.50000.00111.00221.50000.00221.50221.50
ไผ่ตงหวาน000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.0011110.1711110.1711110.17000.0011110.17
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.0012130.2812130.2812130.28000.0012130.28
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.0010100.1610100.1610100.16000.0010100.16
ไฮโดรโปนิกส์ (ตั้งโอ๋)000.00000.00000.00000.0010100.1610100.1610100.16000.0010100.16
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.0010100.1610100.1610100.16000.0010100.16
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.0011120.1811120.1811120.18000.0011120.18
ไฮโดรโปนิกส์ (เมล่อน)000.00000.00000.00000.00330.56330.56220.50110.06330.56
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.0011110.4611110.4611110.46000.0011110.46
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.0010100.1610100.1610100.16000.0010100.16
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.0012130.2812130.2812130.28000.0012130.28