รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.004442.504442.504442.50000.004442.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.0012121,032.0012121,032.0012121,032.00000.0012121,032.00
กล้วยหอมเขียว000.00000.00000.00000.001150.001150.001150.00000.001150.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00197198195.68197198195.68197198195.68000.00197198195.68
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งดอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.004040440.854040440.853232413.858827.004040440.85
กะเพรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กาแฟ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กาแฟอาราบีก้า000.00000.00000.00000.004848118.504848118.504848118.50000.004848118.50
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.002225.002225.002225.00000.002225.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.23110.23110.23000.00110.23
ข้าวโพดเมล็ดแห้ง000.00000.00000.00115.007373376.257474381.257373376.25115.007474381.25
คะน้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คะน้าฮ่องกง000.00000.00000.00000.00103103102.23103103102.23103103102.23000.00103103102.23
คะน้าเห็ดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คะน้าใบ000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
จิงจูฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชมพู่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชมพู่ทับทิมจันทร์000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ชมพู่เพชรสายรุ้ง 000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ซาโยเต้000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ซูกินี000.00000.00000.00000.00333333.00333333.00333333.00000.00333333.00
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอก)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนไควาเระ)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
ถั่วแขก000.00000.00000.00000.00343434.00343434.00343434.00000.00343434.00
ทับทิม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียนก้านยาว000.00000.00000.00000.001115.001115.001115.00000.001115.00
ทุเรียนพวงมณี000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.001919612.251919612.251919612.25000.001919612.25
น้อยหน่า000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
บวบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบงู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
บัตเตอร์นัทสควอช000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
ป๋วยเล้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00858584.23858584.23858584.23000.00858584.23
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักกาดหัว,หัวไชเท้า000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00330.93330.93330.93000.00330.93
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ผักโขม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00222.75222.75222.75000.00222.75
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.006633.256633.256633.25000.006633.25
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.003367.003367.002244.001123.003367.00
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.002235.002235.002235.00000.002235.00
พริกยักษ์(พริกหวาน)000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกหวาน000.00000.00000.00000.00777.50777.50777.50000.00777.50
พริกไทยซีลอน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พลู000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
พุทรา000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00111.75111.75111.75000.00111.75
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะขาม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะขามหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะคาเดเมีย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง000.00000.00000.00000.001140.001140.001140.00000.001140.00
มะระหวาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ (ฮอลแลนด์)000.004859252.50000.00000.00000.004859252.50000.00000.00000.00
มะละกอ (ฮอลแลนด์)000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะละกอ (ฮอลแลนด์)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือตอแหล000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือม่วง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะเขือยาวสีม่วง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือลาย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศราชินี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเทศเชอรี่000.00000.00000.00000.00554.25554.25554.25000.00554.25
มะเขือเทศโทมัส000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
มะเขือเปราะขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเปราะคางกบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือไข่เต่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันฝรั่งโรงงาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำไย000.00000.00000.00000.00171765.50171765.50171765.50000.00171765.50
ลำไยอีดอ000.00000.00000.00112.003393913,239.563403923,241.563343853,205.566736.003403923,241.56
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ว่านชักมดลูก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สตรอเบอรี่000.00000.00000.00000.00441.70441.70441.70000.00441.70
สลัดคอสเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สลัดแก้ว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.001180.001180.001180.00000.001180.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
องุ่น000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
อะโวกาโด000.00000.00000.00000.00191927.00191927.00191927.00000.00191927.00
เคพกูสเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00775.18775.18775.18000.00775.18
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เบบี้ฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00196199198.23196199198.23196199198.23000.00196199198.23
เมล่อน000.00000.00000.00000.00221.88221.88221.88000.00221.88
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เสาวรส000.00000.00000.00000.00313134.80313134.80313134.80000.00313134.80
เสาวรสไทนุง000.00000.00000.00000.00778.00778.00778.00000.00778.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00110.27110.27110.27000.00110.27
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แก่นตะวัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงโม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
โหระพา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โอ๊คลีฟ000.00000.00000.00000.00232.23232.23232.23000.00232.23
ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (เมล่อน)000.00000.00000.00000.0011200.0011200.0011200.00000.0011200.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07