รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระชายดำ000.00000.00000.00000.001110.001110.00000.001110.001110.00
กระท้อน000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00330.61330.61330.61000.00330.61
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00220.02220.02220.02000.00220.02
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.02220.02220.02000.00220.02
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.001212104.621212104.621212104.62000.001212104.62
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00110.56110.56110.56000.00110.56
กล้วยหอมทอง116.00000.00000.00000.00226.693312.69226.69000.00226.69
กล้วยหอมเขียว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง110.02000.00000.0016160.29880.9625251.27880.9616160.2924241.25
กวางตุ้งฮ่องกง000.00000.00000.00220.04000.00220.04000.00220.04220.04
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.0014140.25110.2315150.48110.2314140.2515150.48
กวางตุ้งใบ000.00000.00110.25000.00000.00110.25110.25000.00110.25
กวางตุ้งใบ,ดอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00440.58440.58440.58000.00440.58
กะเพรา000.00000.00000.00000.00550.65550.65550.65000.00550.65
ขจร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ขิง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00550.65550.65550.65000.00550.65
ข่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
คะน้า000.00000.00110.2516160.29991.2826261.8210101.5316160.2926261.82
ชะอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ซีลอน000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.002213.382213.38110.381113.002213.38
ตำลึง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00220.36220.36220.36000.00220.36
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00550.58550.58550.58000.00550.58
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00110.25000.00881.71991.96991.96000.00991.96
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.30110.30110.30000.00110.30
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.001145.001145.001145.00000.001145.00
บวบ000.00000.00000.00000.00110.15110.15110.15000.00110.15
บวบงู000.00000.00000.00000.00110.24110.24110.24000.00110.24
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00550.56550.56550.56000.00550.56
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.23110.23110.23000.00110.23
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดขาว000.00000.00000.0016160.29000.0016160.29000.0016160.2916160.29
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี110.02000.00000.00000.00110.02220.04110.02000.00110.02
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00770.56770.56770.56000.00770.56
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.23110.23110.23000.00110.23
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
ผักขมจีน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักคินฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00880.58880.58880.58000.00880.58
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00222.28222.28110.28112.00222.28
ผักชีลาว000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.0011111.8011111.8010101.67110.1311111.80
ผักปลัง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักเชียงดา000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักโขม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักโขมจีน000.00000.00000.00000.00220.24220.24220.24000.00220.24
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่งกิมจู000.00113.91000.00000.00112.00225.91112.00000.00112.00
ฝรั่งแป้นสีทอง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
พริก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00330.54330.54330.54000.00330.54
พริกใหญ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00111.56111.56111.56000.00111.56
พุทรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00110.90110.90110.90000.00110.90
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
มะขามเปรี้ยว000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
มะนาว000.0011116.00000.00000.00111152.031212168.03101051.78110.25111152.03
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.002212.002212.002212.00000.002212.00
มะม่วง000.002424255.2069751,032.253372.002532723,980.353493745,339.803093344,976.351616108.253253505,084.60
มะม่วงจินหงส์000.00000.00000.00000.00110.15110.15110.15000.00110.15
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.004446480.502220.001291381,518.491751862,018.991691801,959.996659.001751862,018.99
มะม่วงฟ้าลั่น000.00000.00000.00115.00121240.87131345.87131345.87000.00131345.87
มะม่วงมหาชนก000.00000.00000.00000.002222.052222.052222.05000.002222.05
มะม่วงมัน000.00000.003333196.80000.004651243.407984440.207984440.20000.007984440.20
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00111144.50000.002122125.193233169.693233169.69000.003233169.69
มะม่วงเพชรบ้านลาด000.00000.00000.00000.00667.75667.75667.75000.00667.75
มะม่วงโชคอนันต์000.00000.00000.00115.0099114.301010119.301010119.30000.001010119.30
มะยงชิด000.00000.00000.00000.007774.007774.007774.00000.007774.00
มะระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00110.15110.15110.15000.00110.15
มะเขือม่วง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00661.10661.10661.10000.00661.10
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00230.41230.41230.41000.00230.41
มะเขือเทศราชินี000.00000.00110.25000.00220.11330.36330.36000.00330.36
มะเขือเทศสีดา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00550.83550.83550.83000.00550.83
มะเขือไข่เต่า000.00000.00000.00000.00110.15110.15110.15000.00110.15
มะเฟือง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเฟืองหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะไฟจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ลำไย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำไยอีดอ000.00000.00000.00000.003356.253356.253356.25000.003356.25
สตรอเบอรี่000.00000.00000.00000.00666.83666.83666.83000.00666.83
สับปะรด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.0011162.0011162.0011162.00000.0011162.00
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.004410.824410.824410.82000.004410.82
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
องุ่น000.00000.00000.00000.00664.00664.00552.50111.50664.00
อ้อย (ขอนแก่น 3)000.00000.00000.00000.006695.056695.056695.05000.006695.05
เงาะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00121211.02121211.02121211.02000.00121211.02
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.02220.02220.02000.00220.02
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00110.01000.00110.01110.01000.00110.01
เห็ดตีนแรด000.00000.00000.00110.05000.00110.05110.05000.00110.05
เห็ดนางนวล000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00110.01000.00110.01110.01000.00110.01
เห็ดฟาง000.00000.00000.00110.00440.31550.31550.31000.00550.31
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดลม000.00000.00000.00110.01000.00110.01110.01000.00110.01
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00110.01000.00110.01110.01000.00110.01
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เห็ดหูหนูขาว000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00000.00110.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00000.00110.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00220.44220.44220.44000.00220.44
แตงกวา000.00000.00110.25000.00660.92771.17771.17000.00771.17
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
แตงโม000.00117.00000.00000.003315.204422.203315.20000.003315.20
แตงไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00330.71330.71330.71000.00330.71
โหระพาญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ใบบัวบก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ใบเตย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไพล000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.11220.11220.11000.00220.11
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดเขียว )000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักโขม)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปรนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (สะระแหน่)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เมล่อน)000.00000.00000.00000.00110.17110.17110.17000.00110.17
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.06220.06220.06000.00220.06