รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระชายดำ000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
กระท้อน000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00220.50000.00000.00110.12330.62110.12000.00110.12
กล้วยน้ำว้า000.002020161.00000.00000.001515120.283535281.28101090.285530.001515120.28
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00110.56110.56110.56000.00110.56
กล้วยหอมทอง000.00225.50000.00000.00000.00225.50000.00000.00000.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00181922.50000.00000.00000.00181922.50000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.0017170.42660.8323231.25550.5818180.6723231.25
กวางตุ้งฮ่องกง000.00000.00000.00220.04000.00220.04000.00220.04220.04
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.0015150.38110.2316160.61110.2315150.3816160.61
กวางตุ้งใบ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กวางตุ้งใบ,ดอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะหล่ำดอก000.00220.26000.00000.00000.00220.26000.00000.00000.00
กะหล่ำปลี000.00446.37000.00000.00220.48666.85220.48000.00220.48
กะเพรา000.00110.02000.00110.03220.38440.43220.38110.03330.41
กาแฟอาราบีก้า114.00000.00000.00000.00000.00114.00000.00000.00000.00
กิมจู112.50000.00000.00000.00000.00112.50000.00000.00000.00
ขจร000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ขิง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขึ้นฉ่าย110.033310.02000.00000.00330.617710.66330.61000.00330.61
ข้าวโพดหวาน110.753321.00000.00000.00000.004421.75000.00000.00000.00
คะน้า110.02151535.52000.0018180.55882.14424238.23882.1418180.5526262.69
ชะอม000.00225.25000.00000.00000.00225.25000.00000.00000.00
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00191975.25000.00000.002215.00212190.252215.00000.002215.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00110.13000.00000.00110.23220.36110.23000.00110.23
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00550.58550.58550.58000.00550.58
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)111.00000.00000.00000.00220.26331.26220.26000.00220.26
ถั่วฝักยาว110.25131311.41000.00000.00550.66191912.32550.66000.00550.66
ถั่วพู000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ถั่วเหลือง110.00000.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ถั่วเหลืองฝักสด000.00921461,106.75000.00000.00000.00921461,106.75000.00000.00000.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบ000.00333.00000.00000.00110.15443.15110.15000.00110.15
บวบเหลี่ยม000.00220.50000.00000.00440.50661.00440.50000.00440.50
ผักกาดขาว110.02000.00000.00000.00000.00110.02000.00000.00000.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.23110.23110.23000.00110.23
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดขาว000.00000.00000.0016160.29000.0016160.29000.0016160.2916160.29
ผักกาดขาวปลี000.00110.25000.00110.50000.00220.75000.00110.50110.50
ผักกาดหอม110.02443.80000.00000.00550.5310104.35550.53000.00550.53
ผักกาดหัว000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.23110.23110.23000.00110.23
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00110.13110.25220.38110.25110.13220.38
ผักกาดแก้ว000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ผักกาดแก้วไฮโดรโปนิกส์000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ผักขมจีน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักคินฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี337.52141524.06000.00000.00550.53222332.11550.53000.00550.53
ผักชีฝรั่ง000.00445.50000.00000.00222.28667.78222.28000.00222.28
ผักชีลาว000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00221.00000.00000.00110.25331.25110.25000.00110.25
ผักบุ้งจีน110.507711.00000.00220.63440.64141412.77440.64220.63661.27
ผักปลัง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักโขม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักโขมจีน000.00110.01000.00000.00110.23220.24110.23000.00110.23
ฝรั่ง111.25000.00000.00114.00000.00225.25000.00114.00114.00
พริก000.00665.35000.00000.00000.00665.35000.00000.00000.00
พริกขี้หนู110.09000.00000.00000.00335.75445.84220.75115.00335.75
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.007733.157733.15220.655532.507733.15
พริกขี้หนูผลใหญ่110.07000.00000.00000.00000.00110.07000.00000.00000.00
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00335.50335.50220.50115.00335.50
พริกหนุ่มเขียว000.00110.14000.00000.00220.40330.54220.40000.00220.40
พริกใหญ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกไทย000.00232334.00000.00000.00000.00232334.00000.00000.00000.00
พุทรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก,แฟง000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00110.25000.00000.00112.00222.25112.00000.00112.00
มะขามเปรี้ยว000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
มะคาเดเมีย112.75000.00000.00000.00000.00112.75000.00000.00000.00
มะนาว3311.006622.00000.00115.00111125.03212163.03111125.03115.00121230.03
มะปราง000.002242.00000.00000.00000.002242.00000.00000.00000.00
มะปราง,มะยงชิด000.00112.00000.003323.0011200.0055225.00000.0044223.0044223.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.002212.002212.002212.00000.002212.00
มะม่วง2829355.0071841,581.501620390.001121161,679.003734065,562.356006559,567.853754095,774.351261331,857.005015427,631.35
มะม่วงน้ำดอกไม้9966.563032413.432224.0011176.001731912,031.172152352,711.161661831,949.171011282.001761942,231.17
มะม่วงพันธุ์อาทูอีทู000.00000.00000.00000.00111.88111.88111.88000.00111.88
มะม่วงมหาชนก000.00116.00000.00000.00115.252211.25115.25000.00115.25
มะม่วงมัน3315.506621.11111.00000.007886437.288896474.897987438.28000.007987438.28
มะม่วงเขียวเสวย114.00333.19000.00000.002730150.253134157.442730150.25000.002730150.25
มะม่วงเพชรบ้านลาด110.94445.16000.00000.00000.00556.10000.00000.00000.00
มะม่วงโชคอนันต์000.00000.00000.00000.005597.505597.505597.50000.005597.50
มะยงชิด1111.00110.94118.00000.007774.00101093.947774.00118.008882.00
มะระ000.00222.75000.00000.00000.00222.75000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00220.40220.40220.40000.00220.40
มะเขือม่วง222.50000.00000.00000.00000.00222.50000.00000.00000.00
มะเขือยาว220.75115.00000.00000.00661.38997.13661.38000.00661.38
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00230.41230.41230.41000.00230.41
มะเขือเทศราชินี000.00110.09110.25000.00110.02330.36220.27000.00220.27
มะเขือเทศสีดา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ220.59662.06000.00000.00220.3810103.03220.38000.00220.38
มะเขือไข่เต่า000.00000.00000.00000.00110.15110.15110.15000.00110.15
มะเฟือง000.00000.00000.001131.00000.001131.00000.001131.001131.00
มะเฟืองหวาน111.001195.00000.00000.00000.002296.00000.00000.00000.00
มะไฟจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ลำไย000.00000.00000.00000.0011100.0011100.00000.0011100.0011100.00
ลำไยอีดอ119.00000.00000.00000.00112.252211.25112.25000.00112.25
สตรอเบอรี่556.70000.00000.00000.00110.13666.83110.13000.00110.13
สับปะรด3939285.002211.001031142,325.00000.00000.001441552,621.00000.001031142,325.001031142,325.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.001125.00000.001125.00000.001125.001125.00
ส้มโอ000.0022167.63000.00000.0011120.0033287.63000.0011120.0011120.00
หน่อไม้000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
หน่อไม้ฝรั่ง5252118.75227.00000.00000.005515.505959141.253310.50225.005515.50
หอมแบ่ง000.00227.00000.00000.00112.00339.00112.00000.00112.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)224.00112.00000.00000.00000.00336.00000.00000.00000.00
องุ่น110.50442.25000.00000.00664.0011116.75664.00000.00664.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ฮอลแลนด์110.75000.00000.00000.00000.00110.75000.00000.00000.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน110.34552.60000.00113.00448.49111114.43448.49113.005511.49
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เสาวรส110.25110.50000.00000.00000.00220.75000.00000.00000.00
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00110.01000.00110.01000.00110.01110.01
เห็ดตีนแรด000.00000.00000.00110.01000.00110.01000.00110.01110.01
เห็ดนางนวล000.00000.00000.00110.01000.00110.01000.00110.01110.01
เห็ดนางฟ้า111.00000.00000.00000.00110.00221.00110.00000.00110.00
เห็ดนางฟ้าภูฐาน110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00110.01000.00110.01000.00110.01110.01
เห็ดฟาง110.08000.00000.00110.14440.31660.53440.31110.14550.45
เห็ดภูฏาน000.00000.00110.08110.01000.00220.09000.00220.09220.09
เห็ดลม000.00000.00000.00110.01000.00110.01000.00110.01110.01
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00110.01000.00110.01000.00110.01110.01
เห็ดหูหนู221.01000.00000.00110.01000.00331.02000.00110.01110.01
เห็ดหูหนูขาว000.00000.00000.00110.01000.00110.01000.00110.01110.01
เห็ดฮังการี่110.13000.00110.08110.01000.00330.22000.00220.09220.09
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00110.01000.00110.01000.00110.01110.01
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00000.00110.01000.00110.01000.00110.01110.01
แขกดำ110.75000.00000.00000.00000.00110.75000.00000.00000.00
แตงกวา000.00220.50000.00111.00776.5410108.04661.54226.00887.54
แตงร้าน000.00110.25000.00000.00110.03220.28110.03000.00110.03
แตงโม000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
แตงไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แมงลัก000.00000.00000.00110.03000.00110.03000.00110.03110.03
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
โหระพา000.00110.03000.00110.03220.38440.44220.38110.03330.41
โหระพาญี่ปุ่น000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
ใบบัวบก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ใบเตย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่หวาน000.00111.00000.00113.00000.00224.00000.00113.00113.00
ไผ่เลี้ยงหวาน000.00114.00000.00000.00000.00114.00000.00000.00000.00
ไพล000.00151561.40225.75112.00000.00181869.15337.75000.00337.75
ไฮโดรโปนิกส์ ( ผักกาดเขียว )000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ ( ผักโขม)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอรัล)000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00110.01000.00000.00220.04330.05220.04000.00220.04
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00110.01000.00000.00330.04440.05330.04000.00330.04
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00110.01000.00000.00110.05220.06110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00110.01000.00000.00110.05220.06110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00110.01000.00000.00110.00220.01110.00000.00110.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00110.01000.00000.00110.05220.06110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00110.01000.00000.00330.04440.05330.04000.00330.04
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00110.01000.00000.00110.05220.06110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00110.01000.00000.00330.04440.05330.04000.00330.04
ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (สะระแหน่)000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เมล่อน)110.54000.00000.00000.00225.17335.71110.17115.00225.17
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00110.01000.00000.00330.04440.05330.04000.00330.04
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00110.01000.00000.00330.04440.05330.04000.00330.04