รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระชายดำ000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
กระท้อน000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00110.25000.00000.00220.57330.82220.57000.00220.57
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.005530.001111105.281616135.281111105.285530.001616135.28
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00110.56110.56110.56000.00110.56
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00101012.25000.0016160.29770.96333313.50660.7117170.5423231.25
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งฮ่องกง000.00000.00000.00220.04000.00220.04000.00220.04220.04
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.0014140.25110.2315150.48110.2314140.2515150.48
กวางตุ้งใบ000.00000.00110.25000.00000.00110.25110.25000.00110.25
กวางตุ้งใบ,ดอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กะหล่ำปลี110.08226.10000.00000.00330.50666.68330.50000.00330.50
กะเพรา000.00110.02000.00000.00440.59550.61440.59000.00440.59
กาแฟอาราบีก้า114.00000.00000.00000.00000.00114.00000.00000.00000.00
กิมจู112.50000.00000.00000.00000.00112.50000.00000.00000.00
ขจร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ขิง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขึ้นฉ่าย000.002210.00000.00000.00550.657710.65550.65000.00550.65
ข้าวโพดหวาน000.002215.00000.00000.00110.753315.75110.75000.00110.75
คะน้า000.00111134.29110.2518181.42881.26383837.22991.5118181.4227272.93
ชะอม000.00115.00000.00000.00000.00115.00000.00000.00000.00
ซีลอน223.80000.00000.00000.00000.00223.80000.00000.00000.00
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00335.25000.00000.003315.386620.632213.38112.003315.38
ตำลึง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00220.36220.36220.36000.00220.36
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00550.58550.58550.58000.00550.58
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)111.00000.00000.00000.00220.26331.26220.26000.00220.26
ถั่วฝักยาว110.25888.03110.25000.00660.5416169.07770.79000.00770.79
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.30110.30110.30000.00110.30
ถั่วเหลือง110.00000.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ถั่วเหลืองฝักสด000.00921461,106.75000.00000.00000.00921461,106.75000.00000.00000.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบ000.00110.25000.00000.00110.15220.40110.15000.00110.15
บวบงู000.00000.00000.00000.00110.24110.24110.24000.00110.24
บวบเหลี่ยม000.00220.50000.00000.00440.50661.00440.50000.00440.50
ผักกาดขาว000.00110.02000.00000.00000.00110.02000.00000.00000.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.23110.23110.23000.00110.23
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดขาว000.00000.00000.0016160.29000.0016160.29000.0016160.2916160.29
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ผักกาดหอม000.00443.32000.00000.00660.5410103.86660.54000.00660.54
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.23110.23110.23000.00110.23
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
ผักกาดแก้ว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดแก้วไฮโดรโปนิกส์000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ผักขมจีน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักคินฉ่าย110.01000.00000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ผักชี337.528815.75000.00000.00770.56181823.83770.56000.00770.56
ผักชีฝรั่ง000.00445.50000.00000.00222.28667.78110.28112.00222.28
ผักชีลาว000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักบุ้ง000.00110.75000.00000.00110.25221.00110.25000.00110.25
ผักบุ้งจีน110.505510.25000.00110.50550.66121211.91550.66110.50661.16
ผักปลัง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักโขม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักโขมจีน000.00000.00000.00000.00220.24220.24220.24000.00220.24
ฝรั่ง111.25000.00000.00114.00000.00225.25000.00114.00114.00
พริก000.00442.60000.00000.00110.25552.85110.25000.00110.25
พริกขี้หนู110.09000.00000.00225.50110.25445.84110.25225.50335.75
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.008833.508833.50331.005532.508833.50
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
พริกชี้ฟ้า161641.40000.00000.00225.25110.25191946.90110.25225.25335.50
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00330.54330.54330.54000.00330.54
พริกใหญ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกไทย000.00232334.00000.00000.00000.00232334.00000.00000.00000.00
พุทรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00110.25000.00112.00000.00222.25000.00112.00112.00
มะขามเปรี้ยว000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
มะคาเดเมีย112.75000.00000.00000.00000.00112.75000.00000.00000.00
มะนาว3311.00445.00000.00115.00111125.03191946.03111125.03115.00121230.03
มะปราง000.002242.00000.00000.00000.002242.00000.00000.00000.00
มะปราง,มะยงชิด000.00112.00000.003323.0011200.0055225.00000.0044223.0044223.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.002212.002212.002212.00000.002212.00
มะม่วง2829355.0071841,581.5057651,109.751211251,756.003233524,765.606006559,567.853754095,774.351261331,857.005015427,631.35
มะม่วงน้ำดอกไม้7757.252424348.751517251.256635.881551711,778.982072252,472.111661831,957.231011108.881761942,066.11
มะม่วงพันธุ์อาทูอีทู000.00000.00000.00111.88000.00111.88000.00111.88111.88
มะม่วงมหาชนก000.00116.00000.00000.00115.252211.25115.25000.00115.25
มะม่วงมัน3315.503314.255627.30000.007481410.988593468.037987438.28000.007987438.28
มะม่วงเขียวเสวย114.00111.00000.00000.002831152.133033157.132831152.13000.002831152.13
มะม่วงเพชรบ้านลาด000.00000.00000.00000.00113.13113.13113.13000.00113.13
มะม่วงโชคอนันต์000.00000.00000.00000.005597.505597.505597.50000.005597.50
มะยงชิด1111.00110.94118.00000.007774.00101093.947774.00118.008882.00
มะระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00110.25110.15220.40110.15110.25220.40
มะเขือม่วง222.50000.00000.00000.00000.00222.50000.00000.00000.00
มะเขือยาว220.75115.00000.00110.13551.25997.13551.25110.13661.38
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00230.41230.41230.41000.00230.41
มะเขือเทศราชินี000.00000.00110.25000.00220.11330.36330.36000.00330.36
มะเขือเทศสีดา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ110.50441.56000.00000.00440.77992.83440.77000.00440.77
มะเขือไข่เต่า000.00000.00000.00000.00110.15110.15110.15000.00110.15
มะเฟือง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเฟืองหวาน111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะไฟจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ลำไย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำไยอีดอ000.00000.00000.00000.002211.252211.252211.25000.002211.25
สตรอเบอรี่000.00556.70000.00000.00110.13666.83110.13000.00110.13
สับปะรด3939285.002211.001031142,325.00000.00000.001441552,621.00000.001031142,325.001031142,325.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.001125.00000.001125.00000.001125.001125.00
ส้มโอ000.00115.63000.00000.0011162.0022167.6311162.00000.0011162.00
หน่อไม้000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
หน่อไม้ฝรั่ง5151117.50113.00000.00000.006615.745858136.244410.74225.006615.74
หอมแบ่ง000.00227.00000.00000.00112.00339.00112.00000.00112.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)224.00112.00000.00000.00000.00336.00000.00000.00000.00
องุ่น110.50442.25000.00000.00664.0011116.75664.00000.00664.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ฮอลแลนด์110.75000.00000.00000.00000.00110.75000.00000.00000.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน331.42331.98000.00113.00558.54121214.94558.54113.006611.54
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เสาวรส110.25110.50000.00000.00000.00220.75000.00000.00000.00
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00110.01000.00110.01110.01000.00110.01
เห็ดตีนแรด000.00000.00000.00110.05000.00110.05110.05000.00110.05
เห็ดนางนวล000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
เห็ดนางฟ้าภูฐาน110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00110.01000.00110.01110.01000.00110.01
เห็ดฟาง110.08000.00000.00110.00440.31660.39550.31000.00550.31
เห็ดภูฏาน000.00000.00110.08000.00110.01220.09110.01110.08220.09
เห็ดลม000.00000.00000.00110.01000.00110.01110.01000.00110.01
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00110.01000.00110.01110.01000.00110.01
เห็ดหูหนู110.01000.00000.00000.00110.03220.04110.03000.00110.03
เห็ดหูหนูขาว000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดฮังการี่110.13000.00110.08000.00110.01330.22110.01110.08220.09
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00000.00110.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00000.00110.00
แขกดำ110.75000.00000.00000.00000.00110.75000.00000.00000.00
แตงกวา000.00110.25110.25336.75550.8910108.14661.14336.75997.89
แตงร้าน000.00110.25000.00000.00110.03220.28110.03000.00110.03
แตงโม000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
แตงไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
โหระพา000.00110.03000.00000.00220.38330.41220.38000.00220.38
โหระพาญี่ปุ่น000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
ใบบัวบก000.00000.00110.25000.00000.00110.25110.25000.00110.25
ใบเตย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่หวาน000.00111.00000.00113.00000.00224.00000.00113.00113.00
ไผ่เลี้ยงหวาน000.00114.00000.00000.00000.00114.00000.00000.00000.00
ไพล000.00151561.40000.00000.00000.00151561.40000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ ( ผักกาดเขียว )000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ ( ผักโขม)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอรัล)000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00110.01000.00000.00220.04330.05110.03110.01220.04
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00110.01000.00000.00330.04440.05220.03110.01330.04
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00110.01000.00000.00110.05220.06110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00110.01000.00000.00110.05220.06110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00110.01000.00000.00110.00220.01110.00000.00110.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00110.01000.00000.00110.05220.06110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00110.01000.00000.00330.04440.05220.03110.01330.04
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00110.01000.00000.00110.05220.06110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00110.01000.00000.00330.04440.05220.03110.01330.04
ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (สะระแหน่)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เมล่อน)000.00000.00000.00000.00225.17225.17110.17115.00225.17
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00110.01000.00000.00330.04440.05220.03110.01330.04
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00110.01000.00000.00330.04440.05220.03110.01330.04