รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระชาย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
กล้วย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00227.13227.13227.13000.00227.13
กวางตุ้ง000.00110.25000.00000.00661.09771.34661.09000.00661.09
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ข่า000.00000.00000.00000.003030105.253030105.253030105.25000.003030105.25
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00221.00000.00000.00000.00221.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
คะน้า000.00110.25000.00000.00661.28771.53661.28000.00661.28
คะน้าเห็ดหอม000.00000.00000.00000.00330.16330.16330.16000.00330.16
จิงจู่ฉ่าย000.00000.00000.00000.00331.38331.38331.38000.00331.38
ชะอม000.00110.06000.00000.00331.26441.32331.26000.00331.26
ตะไคร้000.00115.00000.00000.00226.003311.00226.00000.00226.00
ตั้งโอ๋000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00220.28220.28220.28000.00220.28
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00220.25220.25220.25000.00220.25
ถั่วฝักยาว000.00221.25000.00000.00323226.50343427.75323226.50000.00323226.50
ถั่วเหลืองฝักสด000.0061068.50000.00000.00000.0061068.50000.00000.00000.00
บวบ000.00221.25000.00000.00111.00332.25111.00000.00111.00
บัตตาเวีย000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปทุมมา000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00440.47440.47440.47000.00440.47
ผักบุ้ง000.00220.43000.00000.00110.25330.68110.25000.00110.25
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00440.78440.78440.78000.00440.78
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่งกิมจู000.00115.00000.00000.00000.00115.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนู000.00110.06000.00000.00000.00110.06000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00110.06000.00000.00331.25441.31331.25000.00331.25
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริกไทย000.00000.00000.00000.00331.50331.50331.50000.00331.50
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟ้าลั่น000.00000.00000.00000.006624.006624.006624.00000.006624.00
มะขามเปรี้ยว000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
มะนาว000.00110.03000.00000.003311.004411.03223.00118.003311.00
มะปราง000.00000.00000.00000.008847.008847.008847.00000.008847.00
มะปราง,มะยงชิด000.00000.001117.00115.001818103.002020125.001919120.00115.002020125.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
มะม่วง000.002022383.00000.00000.002022385.504044768.502022385.50000.002022385.50
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.0051641,114.5051641,114.5051641,114.50000.0051641,114.50
มะม่วงมหาชนก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วงหาวมะนาวโห่000.00116.00000.00000.00000.00116.00000.00000.00000.00
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
มะม่วงเพชรบ้านลาด000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
มะม่วงโชคอนันต์000.00000.00000.00000.001114.001114.001114.00000.001114.00
มะยงชิด9914.755529.25000.00000.005524.00191968.005524.00000.005524.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระจีน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
มะละกอ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะลิ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือม่วง000.00110.06000.00000.00000.00110.06000.00000.00000.00
มะเขือยาว000.00110.06000.00000.00331.50441.56331.50000.00331.50
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00444.06000.00000.00111.00555.06111.00000.00111.00
มะเขือไข่เต่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ลำไย000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
ส้มโอ000.00000.003443.001117.0088100891.0092105951.0091104934.001117.0092105951.00
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ส้มโอทองดี000.00000.00000.00000.001120.001120.001120.00000.001120.00
ส้มโอท่าข่อย000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หัวไชเท้า000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เมลอน000.00000.00000.00000.00331.45331.45331.45000.00331.45
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดแรบบิท000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางนวล000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00220.09220.09220.09000.00220.09
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00220.31220.31220.31000.00220.31
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงโม000.001313128.00000.00000.003328.061616156.063328.06000.003328.06
ไผ่000.00114.00000.00000.00000.00114.00000.00000.00000.00
ไผ่หวาน111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เมล่อน)000.00000.00000.00000.00770.74770.74770.74000.00770.74
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00