รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระชาย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนคอส000.00110.05000.00000.00000.00110.05000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค000.00110.05000.00000.00110.02220.07110.02000.00110.02
กล้วย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.002219.002219.002219.00000.002219.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00227.13227.13227.13000.00227.13
กวางตุ้ง000.00110.05000.00000.00661.09771.14661.09000.00661.09
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00220.14220.14220.14000.00220.14
ข่า000.00000.00000.00000.003131108.253131108.253131108.25000.003131108.25
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดเมล็ดแห้ง000.00000.00000.00000.0037591,399.0037591,399.0037591,399.00000.0037591,399.00
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
คะน้า000.00110.05000.00000.00661.28771.33661.28000.00661.28
คะน้าเห็ดหอม000.00000.00000.00000.00330.16330.16330.16000.00330.16
จิงจู่ฉ่าย000.00000.00000.00000.00441.41441.41441.41000.00441.41
ชะอม000.00000.00000.00000.00331.31331.31331.31000.00331.31
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00226.00226.00226.00000.00226.00
ตั้งโอ๋000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00220.28220.28220.28000.00220.28
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00220.25220.25220.25000.00220.25
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00212114.00212114.00212114.00000.00212114.00
บวบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บัตตาเวีย000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
บัตเตอร์เฮด000.00110.05000.00000.00000.00110.05000.00000.00000.00
ปทุมมา000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00550.72550.72550.72000.00550.72
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00220.43220.43220.43000.00220.43
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00550.84550.84550.84000.00550.84
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักเชียงดา000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00551.81551.81551.81000.00551.81
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00220.95220.95220.95000.00220.95
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00338.50338.50338.50000.00338.50
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกหยวก000.00111.00000.00000.00221.25332.25221.25000.00221.25
พริกไทย000.00000.00000.00000.00331.50331.50331.50000.00331.50
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะขามเปรี้ยว000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00222.03222.03222.03000.00222.03
มะปราง000.00000.00000.00000.007737.007737.007737.00000.007737.00
มะปราง,มะยงชิด000.00000.00000.00000.002020125.002020125.002020125.00000.002020125.00
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.002123404.502123404.502123404.50000.002123404.50
มะม่วงทองดำ000.00000.00000.00000.00111.80111.80111.80000.00111.80
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.0083921,175.3083921,175.3083921,175.30000.0083921,175.30
มะม่วงพันธุ์อาทูอีทู000.00000.00000.00000.001120.001120.001120.00000.001120.00
มะม่วงฟ้าลั่น000.00000.00000.00000.003232167.503232167.503232167.50000.003232167.50
มะม่วงมหาชนก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วงหาวมะนาวโห่000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.003334216.203334216.203334216.20000.003334216.20
มะม่วงเพชรบ้านลาด000.00000.00000.00000.00131382.00131382.00131382.00000.00131382.00
มะม่วงโชคอนันต์000.00000.00000.00000.002225.002225.002225.00000.002225.00
มะยงชิด000.00000.00000.00000.00101052.00101052.00101052.00000.00101052.00
มะระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระจีน000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะลิ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือม่วง000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00662.81662.81662.81000.00662.81
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเทศเชอรี่000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00775.31775.31775.31000.00775.31
มะเขือไข่เต่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ลำไย000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
ส้มโอ000.00000.00000.001117173.007781757.008898930.008898930.00000.008898930.00
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ส้มโอทองดี000.00000.00000.00000.001120.001120.001120.00000.001120.00
ส้มโอท่าข่อย000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.003310.003310.003310.00000.003310.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หัวไชเท้า000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เบบี้แครอท000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เมล่อน000.00222.05000.00000.00221.31443.36221.31000.00221.31
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดแรบบิท000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เรดโอ๊ค000.00110.05000.00000.00110.02220.07110.02000.00110.02
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางนวล000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00220.09220.09220.09000.00220.09
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00330.81330.81330.81000.00330.81
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
แตงโม000.00000.00000.00000.001515148.061515148.061515148.06000.001515148.06
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไผ่000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เมล่อน)000.00000.00000.00000.00770.74770.74770.74000.00770.74
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00