รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระชาย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค000.00110.02000.00000.00000.00110.02000.00000.00000.00
กล้วย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00117.00117.00117.00000.00117.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00441.00441.00441.00000.00441.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ข่า000.00000.00000.00000.002929100.252929100.252929100.25000.002929100.25
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00110.02000.00000.00000.00110.02000.00000.00000.00
คะน้า000.00000.00000.00000.00551.25551.25551.25000.00551.25
คะน้าเห็ดหอม000.00000.00000.00000.00330.16330.16330.16000.00330.16
จิงจู่ฉ่าย000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ชะอม000.00000.00000.00000.00331.26331.26331.26000.00331.26
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ตั้งโอ๋000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00220.25220.25220.25000.00220.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00282822.75282822.75282822.75000.00282822.75
ถั่วเหลืองฝักสด000.0061068.50000.00000.00000.0061068.50000.00000.00000.00
บวบ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
บัตตาเวีย000.00110.02000.00000.00000.00110.02000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปทุมมา000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักกาดหอมใบแดง000.00110.02000.00000.00000.00110.02000.00000.00000.00
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00331.25331.25331.25000.00331.25
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00333.75333.75333.75000.00333.75
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริกไทย000.00000.00000.00000.00331.50331.50331.50000.00331.50
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบริ์ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะนาว000.00000.00000.00000.003311.003311.00223.00118.003311.00
มะปราง000.00000.00000.00000.00111162.00111162.00111162.00000.00111162.00
มะปราง,มะยงชิด000.00000.00000.00000.002222145.002222145.002222145.00000.002222145.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.002022385.502022385.502022385.50000.002022385.50
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.0042551,032.5042551,032.5042551,032.50000.0042551,032.50
มะม่วงมหาชนก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะยงชิด000.00000.00000.00000.004423.004423.004423.00000.004423.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระจีน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
มะละกอ000.00000.00111.00111.50000.00222.50111.00111.50222.50
มะลิ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือม่วง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00331.50331.50331.50000.00331.50
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00111.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ลำไย000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.0094108964.0094108964.0094108964.00000.0094108964.00
ส้มโอขาวน้ำผึ้ง000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ส้มโอทองดี000.00000.00000.00000.001120.001120.001120.00000.001120.00
ส้มโอท่าข่อย000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หัวไชเท้า000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เมล่อน000.00000.00000.00000.00442.45442.45442.45000.00442.45
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดโอ๊ค000.00110.02000.00000.00000.00110.02000.00000.00000.00
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางนวล000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00110.06110.03220.09220.09000.00220.09
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงโม7757.00000.00000.00000.004429.06111186.064429.06000.004429.06
แตงไทย1110.00000.00000.00000.00000.001110.00000.00000.00000.00
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เมล่อน)000.00000.00000.00000.00770.74770.74770.74000.00770.74
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00