รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.003314.003314.003314.00000.003314.00
กล้วยน้ำว้า112.50000.00000.00000.006621.007723.506621.00000.006621.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.002218.002218.002218.00000.002218.00
กล้วยไม้1170.00000.001315103.00000.005656442.287072615.286870525.281120.006971545.28
กวางตุ้ง000.00000.00000.00111.00220.64331.64220.64111.00331.64
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
กะเพรา110.05000.00000.00000.00000.00110.05000.00000.00000.00
กุยช่าย110.05000.00000.00000.00000.00110.05000.00000.00000.00
ข่า000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
คะน้า000.00000.00000.001120.00221.393321.39221.391120.003321.39
ชมพู่000.00000.00000.00000.002226.002226.002226.00000.002226.00
ชะอม110.08000.00000.00000.00000.00110.08000.00000.00000.00
ชุนฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.88110.88110.88000.00110.88
บวบ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.39110.39110.39000.00110.39
ผักกาดหอม000.00000.00000.00118.00000.00118.00000.00118.00118.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.39110.39110.39000.00110.39
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.39110.39110.39000.00110.39
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ผักโขม000.00000.00000.001140.00225.393345.393345.39000.003345.39
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.003232177.883232177.883131152.881125.003232177.88
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00151552.50151552.50151552.50000.00151552.50
พุทรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะกรูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะขามเทศ000.00222.00000.00000.00111.00333.00111.00000.00111.00
มะนาว119.00000.00000.00000.002226.003335.002226.00000.002226.00
มะพร้าว117.00000.002323318.25000.004448601.886872927.136771920.13000.006771920.13
มะพร้าวน้ำหอม3322.00000.00000.00000.004344637.504647659.504344637.50000.004344637.50
มะม่วง2230.00000.001110.00000.002023330.502326370.501922315.502225.002124340.50
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะละกอ110.03111.00000.00000.00000.00221.03000.00000.00000.00
มะเขือพวง110.08000.00000.00000.00000.00110.08000.00000.00000.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะเขือเทศ110.50000.00000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
มะเขือเปราะ110.08000.00000.00000.00114.00224.08114.00000.00114.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำไย3317.00000.002318.00000.002424259.002930294.002627277.00000.002627277.00
ว่านหางจระเข้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
อินทผลัม115.00000.00000.00000.00225.503310.50225.50000.00225.50
เมลอน000.00000.00000.00000.00441.19441.19441.19000.00441.19
เห็ด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดถั่งเช่าสีทอง000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.002213.502213.502213.50000.002213.50
เห็ดนางรมฮังการี000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เห็ดยานางิ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
แก้วมังกร000.00000.00119.00000.002316.003425.002316.00119.003425.00
โหระพา110.05000.00000.00000.00000.00110.05000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00564.00564.00564.00000.00564.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนปัตตาเวีย)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดปัตตาเวีย)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00