รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00115.00115.00000.00115.00115.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.003314.00113.004417.00000.004417.004417.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยไม้000.00000.001315103.001717124.005658523.288690750.286468532.282222218.008690750.28
กวางตุ้ง000.00110.25000.00000.00111.00221.25111.00000.00111.00
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คะน้า000.00111.00000.00000.001120.002221.001120.00000.001120.00
ชมพู่000.00000.00000.00118.004440.005548.001119.004429.005548.00
ชุนฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00110.32110.32110.32000.00110.32
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักโขม000.00000.00000.00000.002245.002245.002245.00000.002245.00
ฝรั่ง000.00228.00000.00000.002525151.752727159.75181887.757764.002525151.75
พุทรา000.00000.00000.00000.002210.002210.00000.002210.002210.00
มะกรูด000.00000.00000.00000.001110.001110.00000.001110.001110.00
มะขามเทศ000.00000.00000.00000.006618.506618.50111.005517.506618.50
มะนาว000.00000.00000.00000.006696.006696.001117.005579.006696.00
มะพร้าว000.00000.002323318.253340.004347650.5069731,008.755458752.751515256.0069731,008.75
มะพร้าวน้ำหอม000.004447.00000.00000.001314168.001718215.001314168.00000.001314168.00
มะม่วง000.00000.001110.00000.002831607.752932617.751619304.751313313.002932617.75
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำไย000.00000.002318.001120.002828329.003132367.001718173.001414194.003132367.00
ว่านหางจระเข้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
หม่อน000.00000.00112.50000.00000.00112.50112.50000.00112.50
อินทผลัม000.00114.00000.00000.00000.00114.00000.00000.00000.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00441.19441.19441.19000.00441.19
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
แก้วมังกร115.00000.00119.00000.003331.005545.002211.002229.004440.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00111.00000.00110.26453.00674.26453.00110.26563.26