รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.003314.003314.003314.00000.003314.00
กล้วยน้ำว้า112.50000.00111.00000.007722.009925.508823.00000.008823.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.002218.002218.002218.00000.002218.00
กล้วยไม้1170.00000.00121496.00117.005656442.287072615.286769518.282227.006971545.28
กวางตุ้ง000.00000.00110.39111.00110.25331.64220.64111.00331.64
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ข่า000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
คะน้า000.00000.00110.391120.00111.003321.39221.391120.003321.39
ชมพู่000.00000.00117.00000.001119.002226.002226.00000.002226.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
ชุนฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.88110.88110.88000.00110.88
บวบ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.39110.39110.39000.00110.39
ผักกาดหอม000.00000.00000.00118.00000.00118.00000.00118.00118.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.39110.39110.39000.00110.39
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.39110.39110.39000.00110.39
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ผักโขม000.00000.00000.001140.00225.393345.393345.39000.003345.39
ฝรั่ง000.00337.003310.00000.002929167.883535184.883131152.881125.003232177.88
ฝรั่งกิมจู000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00171753.75171753.75171753.75000.00171753.75
พุทรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะกรูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะขามเทศ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะนาว000.00000.00000.00000.002226.002226.002226.00000.002226.00
มะพร้าว117.00000.002323318.25116.004751659.887276991.136670905.135579.007175984.13
มะพร้าวน้ำหอม1313193.00000.00115.00117.005051769.706566974.705152774.70117.005253781.70
มะม่วง1110.00000.002217.00000.002225368.502528395.502225360.502225.002427385.50
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะเขือเทศ000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำไย114.00000.002318.00000.003333326.003637348.003536344.00000.003536344.00
ว่านหางจระเข้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
อินทผลัม000.00000.00000.00000.003310.503310.503310.50000.003310.50
เมล่อน000.00000.00220.88000.00220.31441.19441.19000.00441.19
เห็ด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดถั่งเช่าสีทอง000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.002213.502213.502213.50000.002213.50
เห็ดนางรมฮังการี000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
เห็ดยานางิ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
แก้วมังกร000.00000.00119.00000.002316.003425.002316.00119.003425.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00000.00564.00564.00564.00000.00564.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนปัตตาเวีย)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (คะน้า)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักบุ้งจีน)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอส)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดปัตตาเวีย)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)110.18000.00000.00000.00000.00110.18000.00000.00000.00