รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00115.00115.00000.00115.00115.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.004417.004417.004417.00000.004417.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยไม้000.00000.00000.001717124.006872615.288589739.286872596.281717143.008589739.28
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คะน้า000.00000.00000.00000.001120.001120.001120.00000.001120.00
ชมพู่000.00000.00000.00118.004440.005548.001119.004429.005548.00
ชุนฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00110.32110.32110.32000.00110.32
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักโขม000.00000.00000.00000.002245.002245.002245.00000.002245.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.002222145.752222145.75161682.756663.002222145.75
พุทรา000.00000.00000.00000.002210.002210.00000.002210.002210.00
มะกรูด000.00000.00000.00000.001110.001110.00000.001110.001110.00
มะขามเทศ000.00000.00000.00000.005517.505517.505517.50000.005517.50
มะนาว000.00000.00000.00000.006696.006696.001117.005579.006696.00
มะพร้าว000.00000.00000.003340.006670968.7569731,008.755761806.751212202.0069731,008.75
มะพร้าวน้ำหอม000.002214.00000.00000.001011144.001213158.001011144.00000.001011144.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.002831599.752831599.751619326.751212273.002831599.75
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำไย000.00000.00000.00000.002021248.002021248.001819223.002225.002021248.00
ว่านหางจระเข้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
เมล่อน000.00000.00000.00000.00441.19441.19441.19000.00441.19
เห็ด000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.004440.004440.003320.001120.004440.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00110.26441.50551.76441.50110.26551.76