รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00220.10220.10220.10000.00220.10
กะเพรา000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
คะน้า000.00000.00000.00000.00220.10220.10220.10000.00220.10
ชมพู่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ทุเรียน000.00000.00112.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักกาดฮ่องเต้น้อย000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักโขม000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00115.00000.00115.00000.00115.00115.00
มะนาว000.00000.00119.001114.00225.404428.402211.302217.104428.40
มะพร้าว000.00000.001214121.258890500.806668568.551661721,190.606265581.80104107608.801661721,190.60
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.005567.002121113.002526172.305152352.302324220.202828132.105152352.30
มะพร้าวอ่อน000.00000.00000.002214.005531.757745.755531.752214.007745.75
มะม่วงหาวมะนาวโห่000.00000.00114.00000.00000.00114.00114.00000.00114.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลิ้นจี่000.00000.00333.00101035.1084841,350.5097971,388.6082821,327.50151561.1097971,388.60
ส้มจีน000.00000.00111.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00
ส้มเช้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มแก้ว000.00000.00112.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00
ส้มโอ1120.00000.00212295.00112113305.55186188733.783203241,154.33197200795.93122123338.403193231,134.33
เมลอน000.00000.00000.00000.00220.20220.20220.20000.00220.20
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00110.02110.02000.00110.02110.02
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00331.56331.56331.56000.00331.56