รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.007711.007711.007711.00000.007711.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00330.60330.60330.60000.00330.60
กะเพรา000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
คะน้า000.00000.00000.00000.00330.60330.60330.60000.00330.60
ชมพู่000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ชะพลู000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ทุเรียน000.00000.00112.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักกาดฮ่องเต้น้อย000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักโขม000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะกรูด000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
มะนาว000.00000.00119.00000.00335.304414.304414.30000.004414.30
มะพร้าว000.00334.251113117.25000.009698691.55110114813.0597100730.80101178.00107111808.80
มะพร้าวน้ำหอม000.003318.005567.00000.001920151.202728236.202021206.204412.002425218.20
มะพร้าวอ่อน000.00000.00000.00000.00151595.75151595.75151595.75000.00151595.75
มะม่วงหาวมะนาวโห่000.00000.00114.00000.00000.00114.00114.00000.00114.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลิ้นจี่000.00000.00333.00000.0084841,350.5087871,353.5082821,327.505526.0087871,353.50
ส้มจีน000.00000.00111.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00
ส้มเช้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มแก้ว000.00000.00112.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00
ส้มโอ1120.00111.00212295.00000.00222228816.93245252932.93225231809.181819102.75243250911.93
หม่อน000.00000.00000.00000.00111.75111.75111.75000.00111.75
เมลอน000.00000.00000.00000.00220.20220.20220.20000.00220.20
เห็ด000.00000.00000.00000.00221.03221.03221.03000.00221.03
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00222.50222.50222.50000.00222.50
แตงกวา000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ใบเตย000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00331.56331.56331.56000.00331.56