รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00110.10110.00220.10220.10000.00220.10
กะเพรา000.00000.00000.00110.10000.00110.10110.10000.00110.10
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00110.10000.00110.10110.10000.00110.10
คะน้า000.00000.00000.00110.10110.00220.10220.10000.00220.10
ชมพู่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00110.10000.00110.10110.10000.00110.10
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00110.10000.00110.10110.10000.00110.10
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักกาดฮ่องเต้น้อย000.00000.00000.00110.10000.00110.10110.10000.00110.10
ผักชี000.00000.00000.00110.10000.00110.10110.10000.00110.10
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00110.10000.00110.10110.10000.00110.10
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักโขม000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00115.00115.00000.00115.00115.00
มะนาว000.00000.00000.00116.004428.405534.403314.402220.005534.40
มะพร้าว000.00000.00000.002525163.501651721,190.601901971,354.10124129940.606668413.501901971,354.10
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00117.003315.505051345.305455367.803536266.301919101.505455367.80
มะพร้าวอ่อน000.00000.00000.00000.007745.757745.755531.752214.007745.75
มะม่วงหาวมะนาวโห่000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลิ้นจี่000.00000.00000.005518.0057571,239.1062621,257.1057571,239.105518.0062621,257.10
ส้มจีน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มเช้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มแก้ว000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ส้มโอ1120.00226.00000.00343496.003143191,118.333513561,240.33216219860.83132134353.503483531,214.33
เมล่อน000.00000.00000.00000.00220.20220.20220.20000.00220.20
เห็ด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โหระพา000.00000.00000.00110.10000.00110.10110.10000.00110.10
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00331.56331.56331.56000.00331.56