รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กล้วย000.00000.00000.00000.006970465.256970465.256970465.25000.006970465.25
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.005529.505529.505529.50000.005529.50
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.006623.506623.506623.50000.006623.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.004415.004415.004415.00000.004415.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ข่า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
คะน้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00226.00226.00226.00000.00226.00
ชมพู่000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00110.25000.00000.00441.00551.25441.00000.00441.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วงอกหัวโต000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ทุเรียน000.00000.001313127.002728205.003403662,436.703804072,768.703353592,384.504548384.203804072,768.70
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.001717248.501717248.501717248.50000.001717248.50
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00335.50335.50335.50000.00335.50
ผักกูด000.00000.00000.00000.00449.00449.00449.00000.00449.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00442.00442.00442.00000.00442.00
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.005513.505513.505513.50000.005513.50
ผักโขม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักโขมแดง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.002727157.302727157.302727157.30000.002727157.30
พริก000.00000.00000.00000.003312.003312.00114.00228.003312.00
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.004141195.504141195.504141195.50000.004141195.50
พริกไทย000.00000.00000.00000.004410.004410.004410.00000.004410.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะกรูด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะนาว000.00000.00000.00000.004414.254414.254414.25000.004414.25
มะพร้าว000.00000.00000.00000.006879772.706879772.706879772.70000.006879772.70
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.003326.503326.503326.50000.003326.50
มะม่วงหาวมะนาวโห่000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
มะละกอ000.00000.00000.00000.00339.00339.00339.00000.00339.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.003313.003313.003313.00000.003313.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
มังคุด000.00114.00111133.002213.001,1441,2617,626.601,1581,2757,676.601,1551,2707,643.602429.001,1571,2747,672.60
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
ลองกอง000.00000.00000.00000.007276317.557276317.557276317.55000.007276317.55
สละ000.00000.00115.00000.008831.209936.209936.20000.009936.20
สละอินโด000.00000.00000.00000.003316.253316.253316.25000.003316.25
สลัดบัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สะตอ000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.001261371,260.001261371,260.001261371,260.00000.001261371,260.00
หมาก000.00113.00000.00000.00000.00113.00000.00000.00000.00
อัลฟัลฟ่า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เงาะ000.00000.00000.00000.00105108585.10105108585.10104107584.00111.10105108585.10
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.004419.304419.304419.30000.004419.30
เมล่อน000.00000.00000.00000.00331.00331.00220.75110.25331.00
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ด000.00111.00000.00000.00110.50221.50110.50000.00110.50
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00226.00226.00226.00000.00226.00
แตงโม000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ไควาเระ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไพล000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไฮโดรโปรนิกส์000.00111.00000.00000.00333334.75343435.75323233.75111.00333334.75
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00