รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนคอรัล000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.002212.002212.002212.00000.002212.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.002525166.002525166.002525166.00000.002525166.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.003030381.003030381.003030381.00000.003030381.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.0016163.8116163.8115153.79110.0216163.81
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
กาแฟ000.00000.00000.00000.008890.008890.008890.00000.008890.00
กาแฟโรบัสต้า000.00000.00000.00000.00131373.00131373.00131373.00000.00131373.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.001115.001115.001115.00000.001115.00
ข่า000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
คอร์นสลัด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
คะน้า000.00000.00000.00000.00881.63881.63881.63000.00881.63
ชะอม000.00000.00000.00000.00557.75557.75557.75000.00557.75
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00114.80114.80000.00114.80114.80
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00114.80114.80000.00114.80114.80
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ถั่วดาวอินคา000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.0010109.7510109.7510109.75000.0010109.75
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00191958.50191958.50191958.50000.00191958.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.002929205.502929205.502929205.50000.002929205.50
บวบ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.001717305.004814938,433.504985108,738.504985108,738.50000.004985108,738.50
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.0011112.7711112.7711112.77000.0011112.77
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ผักกูด000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00661.75661.75661.75000.00661.75
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.004424.254424.254424.25000.004424.25
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00171785.00171785.00171785.00000.00171785.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00226.00226.00226.00000.00226.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
พริกไทย000.00000.00000.00000.006618.006618.006618.00000.006618.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00151538.00151538.00151538.00000.00151538.00
มะพร้าว000.00000.00000.00000.002217.002217.002217.00000.002217.00
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.00226.00226.00226.00000.00226.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะละกอ (เรดเลดี้)000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
มะลิ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00220.53220.53220.53000.00220.53
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือเปราะขาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเปราะคางกบ000.00000.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00112.00
มังคุด000.00000.00000.00000.003030120.003030120.003030120.00000.003030120.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ลองกอง000.00000.00000.00000.004343240.004343240.003737228.006612.004343240.00
สละ000.00000.00000.00000.002211.002211.002211.00000.002211.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.003333306.503333306.503232292.501114.003333306.50
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00115.00115.00000.00115.00115.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เงาะ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
เผือก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เมลอน000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เสาวรส000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00441.75441.75441.75000.00441.75
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00331.50331.50331.50000.00331.50
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.001140.001140.001140.00000.001140.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.0011116.7511116.7511116.75000.0011116.75
แตงโม000.00000.00000.00000.004242126.504242126.504242126.50000.004242126.50
ไผ่000.00000.00000.00000.003311.003311.003311.00000.003311.00
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.002216.002216.002216.00000.002216.00
ไผ่ตงหวาน000.00000.00000.00000.002210.002210.002210.00000.002210.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.007713.117713.117713.11000.007713.11
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00220.58220.58220.58000.00220.58
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00442.10442.10442.10000.00442.10
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.33110.33110.33000.00110.33
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00331.08331.08331.08000.00331.08
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00220.58220.58220.58000.00220.58
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00441.58441.58441.58000.00441.58
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50