รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กรีนคอรัล000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
กล้วยน้ำว้า000.00113.00000.00000.004414.005517.004414.00000.004414.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00161694.50161694.50161694.50000.00161694.50
กล้วยหอมทอง000.00112.00115.00000.003131382.003333389.003232387.00000.003232387.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00335.50335.50335.50000.00335.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00227.00227.00227.00000.00227.00
กวางตุ้ง000.00000.00331.25110.0318184.4022225.6821215.65110.0322225.68
กวางตุ้งฮ่องกง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
กาแฟ000.00000.00000.00000.007780.007780.007780.00000.007780.00
กาแฟโรบัสต้า000.00000.00000.00000.00131366.00131366.00131366.00000.00131366.00
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00220.34220.34220.34000.00220.34
ขนุน000.00111.00000.00000.00114.00225.00114.00000.00114.00
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00110.40110.40110.40000.00110.40
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.002216.002216.002216.00000.002216.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.33110.33110.33000.00110.33
ข่า000.00000.00000.00000.00662.78662.78662.78000.00662.78
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
คอร์นสลัด000.00000.00110.50000.00000.00110.50110.50000.00110.50
คะน้า000.00000.00110.50110.3012122.5214143.3213133.02110.3014143.32
คะน้าใบ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ชมพู่ทับทิมจันทร์000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ชะอม000.00000.00112.00000.00111112.25121214.25121214.25000.00121214.25
ตะไคร้000.00110.50000.00000.00779.15889.65779.15000.00779.15
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00110.14000.00000.00000.00110.14000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00110.14000.00000.00000.00110.14000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00110.14000.00000.00000.00110.14000.00000.00000.00
ถั่วงอก,ไควาเระ000.00110.14000.00000.00000.00110.14000.00000.00000.00
ถั่วดาวอินคา000.00000.00112.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00110.25112.00997.75111110.0010108.00112.00111110.00
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ทุเรียน000.00000.00115.00000.00191959.50202064.50202064.50000.00202064.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00141476.50141476.50141476.50000.00141476.50
บวบ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.0099141.002942994,889.003033085,030.002942994,889.0099141.003033085,030.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.0013133.2913133.2913133.29000.0013133.29
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00330.89330.89330.89000.00330.89
ผักกาดขาว000.00000.00331.25110.03000.00441.28331.25110.03441.28
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00110.50000.00110.25220.75220.75000.00220.75
ผักกูด000.00000.00000.00000.00666.50666.50666.50000.00666.50
ผักชีล้อม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักบุ้ง000.00220.40110.25000.0011113.8914144.5412124.14000.0012124.14
ผักหวานบ้าน000.00221.50000.00000.009927.51111129.019927.51000.009927.51
ผักหวานป่า000.00111.00000.00000.00220.13331.13220.13000.00220.13
ผักเหลียง000.00332.20000.00000.00252592.55282894.75252592.55000.00252592.55
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.40110.40110.40000.00110.40
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
พริกไทย000.00448.00000.00000.00111121.53151529.53111121.53000.00111121.53
ฟ้าทะลายโจร000.00110.20000.00000.00000.00110.20000.00000.00000.00
มะกอก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะกอก,มะกอกน้ำ000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
มะขาม000.00110.50000.00000.00110.50221.00110.50000.00110.50
มะนาว000.00224.00225.00000.00181838.50222247.50202043.50000.00202043.50
มะพร้าว000.00000.00000.00000.003318.503318.503318.50000.003318.50
มะพร้าวน้ำหอม000.00111.00000.00000.00334.25445.25334.25000.00334.25
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.008813.758813.758813.75000.008813.75
มะม่วงเบา000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
มะยงชิด000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะละกอ (เรดเลดี้)000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
มะลิ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเทศ000.00000.00110.50000.00220.36330.86330.86000.00330.86
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00110.50000.00110.50000.00110.50110.50
มะเขือเปราะขาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มังคุด000.00223.003313.00000.00292995.753434111.753232108.75000.003232108.75
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00112.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ลองกอง000.00335.003319.00000.002828139.253434163.253131158.25000.003131158.25
ลางสาด000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
สมุนไพร(ใครเพิ่มอยากรู้)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สละ000.00111.00000.00000.002211.003312.002211.00000.002211.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
สับปะรด000.00000.004441.50111176.002021204.003536321.502425245.50111176.003536321.50
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เงาะ000.00000.00112.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00337.00337.00337.00000.00337.00
เผือก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เผือกหอม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เสาวรส000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดนางฟ้า000.00110.09000.00000.00553.75663.84553.75000.00553.75
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00334.50334.50334.50000.00334.50
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00331.50331.50331.50000.00331.50
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.001140.001140.001140.00000.001140.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
แตงกวา000.00000.00110.25996.00000.0010106.25110.25996.0010106.25
แตงโม000.00000.00000.003316.003939110.504242126.503939110.503316.004242126.50
โต้วเหมี่ยว000.00110.14000.00000.00000.00110.14000.00000.00000.00
โหระพา000.00110.20000.00000.00110.25220.45110.25000.00110.25
ใบบัวบก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00110.40110.40110.40000.00110.40
ไผ่000.00112.00000.00000.005513.506615.505513.50000.005513.50
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.002216.002216.002216.00000.002216.00
ไผ่ตงหวาน000.00000.00000.00000.002210.002210.002210.00000.002210.00
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00000.007713.117713.117713.11000.007713.11
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00220.58220.58220.58000.00220.58
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00110.02221.50000.00331.00662.52552.50000.00552.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00110.50000.00000.00110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00110.02000.00000.00000.00110.02000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.33110.33110.33000.00110.33
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00110.03110.50000.00220.58441.11331.08000.00331.08
ไฮโดรโปรนิกส์ (เมล่อน)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00220.58220.58220.58000.00220.58
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00110.03221.00000.00330.98662.01551.98000.00551.98