รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนคอรัล000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.002212.002212.002212.00000.002212.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.002626171.002626171.002626171.00000.002626171.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.003030381.003030381.003030381.00000.003030381.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00661.06661.06661.06000.00661.06
กาแฟ000.00000.00000.00000.008890.008890.008890.00000.008890.00
กาแฟโรบัสต้า000.00000.00000.00000.00131373.00131373.00131373.00000.00131373.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.001115.001115.001115.00000.001115.00
ข่า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
คอร์นสลัด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
คะน้า000.00000.00000.00000.00440.38440.38440.38000.00440.38
ชะอม000.00000.00000.00887.50444.75121212.25444.75887.50121212.25
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00114.80114.80114.80000.00114.80
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00114.80114.80114.80000.00114.80
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วดาวอินคา000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.0010109.7510109.7510109.75000.0010109.75
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00202068.50202068.50202068.50000.00202068.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.002828205.002828205.002828205.00000.002828205.00
บวบ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ปาล์มน้ำมัน8852.00000.00000.001818394.0078680113,618.5081282714,064.5077879313,517.502626495.0080481914,012.50
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00771.52771.52771.52000.00771.52
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักกูด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.004424.254424.254424.25000.004424.25
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00151569.00151569.00151569.00000.00151569.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00226.00226.00226.00000.00226.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
พริกไทย000.00000.00000.00000.005517.005517.005517.00000.005517.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00141437.00141437.00141437.00000.00141437.00
มะพร้าว000.00000.00000.001115.002217.003332.002217.001115.003332.00
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.002238.00226.004444.00226.002238.004444.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะลิ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00220.53220.53220.53000.00220.53
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือเปราะขาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเปราะคางกบ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มังคุด115.00000.00000.00000.002828113.002929118.002828113.00000.002828113.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ลองกอง000.00000.00000.00000.004242234.004242234.004141229.00115.004242234.00
สละ000.00000.00000.002245.00117.003352.00117.002245.003352.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
สับปะรด000.00000.00000.009976.003333306.504242382.503333306.509976.004242382.50
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
เผือก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เรดเลดี้000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
เสาวรส000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00441.50441.50441.50000.00441.50
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.003334.003334.00110.002234.003334.00
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00331.50331.50331.50000.00331.50
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.001140.001140.001140.00000.001140.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.0011116.7511116.7511116.75000.0011116.75
แตงโม000.00000.00000.00000.004242126.504242126.504242126.50000.004242126.50
ไผ่000.00000.00000.00000.003311.003311.003311.00000.003311.00
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไผ่ตงหวาน000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.007713.117713.117713.11000.007713.11
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50