รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กรีนคอรัล000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.002212.002212.002212.00000.002212.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00151594.00151594.00151594.00000.00151594.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.003030381.003030381.003030381.00000.003030381.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.0017174.4317174.4317174.43000.0017174.43
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
กาแฟ000.00000.00000.00000.008890.008890.008890.00000.008890.00
กาแฟโรบัสต้า000.00000.00000.00000.00121262.00121262.00121262.00000.00121262.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ขมิ้น000.00110.40000.00000.00000.00110.40000.00000.00000.00
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.002216.002216.002216.00000.002216.00
ข่า000.00110.40000.00000.00331.75442.15331.75000.00331.75
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
คอร์นสลัด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
คะน้า000.00000.00000.00000.00991.77991.77991.77000.00991.77
คะน้าใบ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ชมพู่ทับทิมจันทร์000.00114.00000.00000.00000.00114.00000.00000.00000.00
ชะอม000.00000.00000.00000.009913.259913.259913.25000.009913.25
ซีลอน000.00110.40000.00000.00000.00110.40000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00225.40000.00000.00000.00225.40000.00000.00000.00
ถั่วดาวอินคา000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.0010109.7510109.7510109.75000.0010109.75
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00191958.50191958.50191958.50000.00191958.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00141476.50141476.50141476.50000.00141476.50
บวบ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.003253315,293.003253315,293.002953004,899.003031394.003253315,293.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.0011112.7711112.7711112.77000.0011112.77
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00330.89330.89330.89000.00330.89
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ผักกูด000.00000.00000.00000.00555.50555.50555.50000.00555.50
ผักชีล้อม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00882.39882.39882.39000.00882.39
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.005524.755524.755524.75000.005524.75
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00202091.14202091.14202091.14000.00202091.14
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
พริกขี้หนู000.00110.40000.00000.00000.00110.40000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
พริกไทย000.00000.00000.00000.007718.507718.507718.50000.007718.50
มะกอก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะขาม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะนาว000.00111.00000.00000.00171741.00181842.00171741.00000.00171741.00
มะพร้าว000.00000.00000.00000.002217.002217.002217.00000.002217.00
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.005510.005510.005510.00000.005510.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะละกอ (เรดเลดี้)000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
มะลิ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00220.53220.53220.53000.00220.53
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือเปราะขาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มังคุด000.00000.00000.00000.002727102.002727102.002727102.00000.002727102.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ลองกอง000.00000.00000.00000.002828156.002828156.002828156.00000.002828156.00
สมุนไพร(ใครเพิ่มอยากรู้)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สละ000.00000.00000.00000.002211.002211.002211.00000.002211.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.003232292.503232292.502222218.50101074.003232292.50
หม่อน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
เผือก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เผือกหอม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เมลอน000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เสาวรส000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00553.75553.75553.75000.00553.75
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00334.00334.00334.00000.00334.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00331.50331.50331.50000.00331.50
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.001140.001140.001140.00000.001140.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.0011116.7511116.7511116.75000.0011116.75
แตงโม000.00000.00000.00000.004242126.504242126.504242126.50000.004242126.50
ใบมะกรูด000.00110.40000.00000.00000.00110.40000.00000.00000.00
ไผ่000.00000.00000.00000.004413.004413.004413.00000.004413.00
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.002216.002216.002216.00000.002216.00
ไผ่ตงหวาน000.00000.00000.00000.002210.002210.002210.00000.002210.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.007713.117713.117713.11000.007713.11
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00220.58220.58220.58000.00220.58
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00552.50552.50552.50000.00552.50
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.33110.33110.33000.00110.33
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00331.08331.08331.08000.00331.08
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00220.58220.58220.58000.00220.58
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00551.98551.98551.98000.00551.98
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50