รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนคอรัล000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.24220.24220.24000.00220.24
กล้วยน้ำว้า111.00000.00000.00000.006617.007718.006617.00000.006617.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
กล้วยหอมทอง112.00000.00000.00000.006635.507737.506635.50000.006635.50
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.003311.003311.003311.00000.003311.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00220.24220.24220.24000.00220.24
ข่า110.10000.00000.00000.00221.60331.70221.60000.00221.60
ชะอม220.19000.00000.00000.00441.32661.51441.32000.00441.32
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00220.77220.77220.77000.00220.77
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
ทุเรียน111.00000.00000.00000.00212159.50222260.50212159.50000.00212159.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ปาล์มน้ำมัน2728274.00000.001110.00000.004054324,523.904334614,807.904064334,533.90000.004064334,533.90
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00220.52220.52220.52000.00220.52
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00220.47220.47220.47000.00220.47
ผักเหลียง112.50000.00000.00000.00112.50225.00112.50000.00112.50
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
พริก000.00000.00000.00000.00117.00117.00117.00000.00117.00
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฟินเล่ย์000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
มะนาว112.00000.00000.00000.004419.005521.004419.00000.004419.00
มะพร้าว000.00000.00000.00000.002222.002222.002222.00000.002222.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00220.52220.52220.52000.00220.52
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
มังคุด8833.00000.00000.00000.002042151,031.582122231,064.582042151,031.58000.002042151,031.58
ลองกอง447.50000.00000.00000.00171769.50212177.00171769.50000.00171769.50
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
หมาก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00220.22220.22220.22000.00220.22
เรดคอส000.00000.00000.00000.00110.22110.22110.22000.00110.22
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00110.80110.80110.80000.00110.80
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
แก้วมังกร110.25000.00000.00000.00110.25220.50110.25000.00110.25
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
แตงกวา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00121223.80121223.80121223.80000.00121223.80
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)660.11000.00000.00000.00000.00660.11000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)440.09000.00000.00000.00000.00440.09000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)552.09000.00000.00000.00220.08772.17220.08000.00220.08