รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
กรีนคอรัล000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กรีนโบลว์000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00330.13330.13330.13000.00330.13
กล้วย000.00000.00000.00000.00335.70335.70335.70000.00335.70
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.004411.804411.80221.802210.004411.80
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00336.28336.28221.28115.00336.28
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.007741.007741.00339.504431.507741.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00223.50223.50000.00223.50223.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00339.65339.65110.15229.50339.65
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.0016162.0616162.0616162.06000.0016162.06
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00110.03110.03000.00110.03110.03
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กวางตุ้งเบบี้000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กะเพรา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ขนุน000.00000.00000.00000.00221.75221.75221.75000.00221.75
ขมิ้น000.00000.00000.00000.005512.005512.005512.00000.005512.00
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ข่า000.00000.00000.00000.00332.01332.01110.50221.51332.01
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00886.36886.36886.36000.00886.36
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
คะน้า000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00447.00447.00447.00000.00447.00
ชมพู่ทับทิมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ชะอม000.00000.00000.00000.00774.61774.61774.61000.00774.61
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00121231.65121231.65111128.65113.00121231.65
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00262628.75262628.75232327.93330.82262628.75
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00550.98550.98440.96110.02550.98
ทุเรียน000.00000.00112.00000.00333469.61343571.61333470.11111.50343571.61
ทุเรียนสาลิกา000.00000.00445.50000.00364080.80404486.30404486.30000.00404486.30
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00114.00000.009955.00101059.00101059.00000.00101059.00
บวบ000.00000.00000.00000.00786.23786.23676.10110.13786.23
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.001932242,483.401932242,483.401131401,378.5080841,104.901932242,483.40
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00990.73990.73880.70110.03990.73
ผักกาดขาว (ไดโตเกียว)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักกาดแก้ว000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ผักกูด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00881.00881.00771.00110.00881.00
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00442.01442.01442.01000.00442.01
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00282846.45282846.45282846.45000.00282846.45
ผักโขม000.00000.00000.00000.00330.13330.13330.13000.00330.13
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00333.50333.50110.50223.00333.50
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
พริก000.00000.00000.00000.00770.60770.60770.60000.00770.60
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
พริกหวาน000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
มะนาว000.00000.00000.00000.00101030.84101030.849922.84118.00101030.84
มะพร้าว000.00000.00000.00000.005151167.005151167.005151167.00000.005151167.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.007712.007712.007712.00000.007712.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.00223.10223.10223.10000.00223.10
มะระ000.00000.00000.00000.00220.88220.88220.88000.00220.88
มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
มะเขือ000.00000.00000.00000.0015155.0115155.0113134.49220.5215155.01
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00441.31441.31441.31000.00441.31
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00441.64441.64441.64000.00441.64
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00440.54440.54330.54110.00440.54
มังคุด000.00000.002828100.25000.004394922,762.104675202,862.354404872,719.102733143.254675202,862.35
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
ลองกอง000.00000.00000.00000.00141451.50141451.50141451.50000.00141451.50
ลางสาด000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
สละ000.00000.00117.00000.00000.00117.00117.00000.00117.00
สละอินโด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00448.00448.00448.00000.00448.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ส้มโชกุน000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
หญ้าหวาน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
หัวไชเท้า000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เงาะ000.00000.00000.00000.007718.007718.006616.50111.507718.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00220.10220.10220.10000.00220.10
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เรดคอส000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เลม่อน000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เสาวรส000.00000.00000.00000.00220.33220.33220.33000.00220.33
เห็ด000.00000.00000.00000.00221.13221.13221.13000.00221.13
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00442.67442.67332.17110.50442.67
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00110.03110.03000.00110.03110.03
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00448.90448.90448.90000.00448.90
แครอท000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
แตงกวา000.00000.00000.00000.00202028.66202028.66181827.62221.04202028.66
แตงโม000.00000.00000.00000.00111261.50111261.50111261.50000.00111261.50
แตงไทย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ใบเตย000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ใบแมงลัก000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00131418.01131418.0191013.86444.15131418.01
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00990.25990.25660.20330.05990.25
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00660.07660.07660.07000.00660.07
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00220.03220.03220.03000.00220.03
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00220.03220.03220.03000.00220.03
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.0010100.2010100.2010100.20000.0010100.20
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดเขียว )000.00000.00000.00000.00220.04220.04220.04000.00220.04
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.03220.03110.02110.01220.03