รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนคอรัล000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.24220.24220.24000.00220.24
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.006617.006617.006617.00000.006617.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.006635.506635.506635.50000.006635.50
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.003311.003311.003311.00000.003311.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00220.24220.24220.24000.00220.24
ข่า000.00000.00000.00000.00446.60446.60446.60000.00446.60
ชะอม000.00000.00000.00000.00441.32441.32441.32000.00441.32
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00220.77220.77220.77000.00220.77
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00212262.50212262.50212262.50000.00212262.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.003314.003314.003314.00000.003314.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ปาล์มน้ำมัน2728274.00000.002234.00000.004654965,106.404945265,414.404674985,140.40000.004674985,140.40
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00220.52220.52220.52000.00220.52
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00220.47220.47220.47000.00220.47
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00449.50449.50449.50000.00449.50
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
พริก000.00000.00000.00000.00117.00117.00117.00000.00117.00
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฟินเล่ย์000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
มะนาว000.00000.00000.00000.003311.003311.003311.00000.003311.00
มะพร้าว000.00000.00000.00000.002222.002222.002222.00000.002222.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00220.52220.52220.52000.00220.52
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
มังคุด1114.00000.00112.00000.002102191,048.082122211,064.082112201,050.08000.002112201,050.08
ลองกอง000.00000.00000.00000.00181874.50181874.50181874.50000.00181874.50
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
หมาก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00220.22220.22220.22000.00220.22
เรดคอส000.00000.00000.00000.00110.22110.22110.22000.00110.22
เรดเลดี้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.32220.32220.32000.00220.32
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00110.80110.80110.80000.00110.80
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
แตงกวา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00272724.33272724.33272724.33000.00272724.33
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)660.11000.00000.00000.00000.00660.11000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)440.09000.00000.00000.00000.00440.09000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)552.09000.00000.00000.00220.08772.17220.08000.00220.08