รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนคอรัล000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.004412.504412.504412.50000.004412.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00225.28225.28225.28000.00225.28
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.005532.005532.005532.00000.005532.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00339.65339.65339.65000.00339.65
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00220.05220.05220.05000.00220.05
ข่า000.00000.00000.00000.00221.51221.51221.51000.00221.51
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ชะอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00330.82330.82330.82000.00330.82
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00192058.50192058.50192058.50000.00192058.50
บวบ000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ปาล์มน้ำมัน000.00000.002122197.00910101.002272592,794.402572913,092.402572913,092.40000.002572913,092.40
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00220.03220.03220.03000.00220.03
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะนาว000.00000.00000.00000.004417.094417.094417.09000.004417.09
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00220.52220.52220.52000.00220.52
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
มังคุด000.00000.00000.00131351.0095103568.50108116619.50108116619.50000.00108116619.50
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ลองกอง000.00000.00000.00000.004419.004419.004419.00000.004419.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.52220.52220.52000.00220.52
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
แตงกวา000.00000.00000.00000.00221.04221.04221.04000.00221.04
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00110.087713.618813.698813.69000.008813.69
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00330.05330.05330.05000.00330.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00110.04110.04220.08220.08000.00220.08
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.03220.03220.03000.00220.03