รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00110.06000.00000.00000.00110.06000.00000.00000.00
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00131321.50131321.50131321.50000.00131321.50
กล้วยหอม000.002211.50000.00000.00222.004413.50222.00000.00222.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กาแฟโรบัสต้า000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ขนุน000.00110.25000.00000.00110.01220.26110.01000.00110.01
ข่า000.00000.00000.00000.00336.00336.00336.00000.00336.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00118.00000.00000.00118.00118.00000.00118.00
คะน้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ชะอม000.00221.08000.00112.0012125.6615158.7412125.66112.0013137.66
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00110.25000.00220.51330.76330.76000.00330.76
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00110.09000.00000.00110.09110.09000.00110.09
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00220.34000.00330.14550.48550.48000.00550.48
ถั่วงอก000.00000.00110.07000.00330.02440.09440.09000.00440.09
ถั่วดาวอินคา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วพู000.00110.06000.00000.00220.75330.81220.75000.00220.75
ทุเรียน000.00000.00000.00000.007757.007757.007757.00000.007757.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักกูด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักบุ้งจีน000.00110.02000.00000.00111.50221.52111.50000.00111.50
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักสลัด000.00000.00111.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
ผักเหลียง000.00110.25111.00000.00282998.00303199.25293099.00000.00293099.00
ฝรั่ง000.00111.30000.00000.00000.00111.30000.00000.00000.00
พริก000.00110.32000.00000.00000.00110.32000.00000.00000.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะนาว000.00110.15000.00000.00998.2510108.40998.25000.00998.25
มะพร้าว000.008824.50000.00000.006638.00141462.506638.00000.006638.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00101059.03000.00000.00225.00121264.03225.00000.00225.00
มะระ/มะระขี้นก000.00110.02000.00000.00000.00110.02000.00000.00000.00
มะรุม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะละกอ000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
มะเขือ000.00110.06000.00000.00110.25220.31110.25000.00110.25
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มังคุด000.00111.00000.00000.002243.003344.002243.00000.002243.00
มัลเบอร์รี่000.00110.13000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
ลองกอง000.00110.50000.00000.009931.00101031.509931.00000.009931.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ลำไย000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สะตอ000.00000.00000.00000.00449.00449.00449.00000.00449.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.002325277.002325277.002325277.00000.002325277.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
เมลอน000.00000.00000.00000.00222.90222.90222.90000.00222.90
เห็ดนางฟ้า000.00111.50000.00000.00110.50222.00110.50000.00110.50
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
แตงกวา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงกวาญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
โต้วเหมี่ยว000.00000.00220.34000.00110.01330.35330.35000.00330.35
ไควาเระ000.00000.00220.34000.00000.00220.34220.34000.00220.34
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00111.00000.00113.00111114.15131318.15111114.15113.00121217.15