รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจียว000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00330.15330.15330.15000.00330.15
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กล้วย000.00000.00000.00000.00230.86230.86230.86000.00230.86
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.0091110.3191110.31352.31668.0091110.31
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.003313.003313.002211.50111.503313.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00553.18553.18553.18000.00553.18
กวางตุ้งดอก000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
กะเพรา000.00000.00000.00000.00440.15440.15440.15000.00440.15
ขจร000.00000.00000.00000.00110.16110.16110.16000.00110.16
ขนุน000.00000.00000.00000.00220.26220.26110.25110.01220.26
ข่า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00110.78110.78110.78000.00110.78
คะน้า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00223.13223.13223.13000.00223.13
จิงจูฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ชะอม000.00000.00000.00000.0016166.5916166.5910103.34663.2516166.59
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00332.26332.26332.26000.00332.26
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00220.02220.02220.02000.00220.02
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอก)000.00000.00000.00000.00660.23660.23660.23000.00660.23
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00880.76880.76880.76000.00880.76
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00330.12330.12330.12000.00330.12
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนโต้วเหมี่ยว)000.00000.00000.00000.00440.36440.36440.36000.00440.36
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนไควาเระ)000.00000.00000.00000.00220.34220.34220.34000.00220.34
ถั่วดาวอินคา000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00330.12330.12330.12000.00330.12
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00550.72550.72550.72000.00550.72
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00131343.66131343.66131343.66000.00131343.66
ทุเรียนชะนี000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00223.73223.73223.73000.00223.73
บล๊อคฉ่อย000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
บวบ000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00331.18331.18331.18000.00331.18
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ผักกูด000.00000.00000.00000.00662.25662.25551.25111.00662.25
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00220.05220.05220.05000.00220.05
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00770.28770.28770.28000.00770.28
ผักปลัง000.00000.00000.00000.00220.28220.28220.28000.00220.28
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00441.53441.53441.53000.00441.53
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00332.00332.00332.00000.00332.00
ผักเคล000.00000.00000.00000.00220.09220.09220.09000.00220.09
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00424399.83424399.83414279.831120.00424399.83
ผักโขม000.00000.00000.00000.00220.02220.02220.02000.00220.02
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00111.30111.30111.30000.00111.30
พริก000.00000.00000.00000.00660.67660.67660.67000.00660.67
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
พริกไทย000.00000.00000.00000.00220.11220.11220.11000.00220.11
มะนาว000.00000.00000.00000.00884.40884.40662.90221.50884.40
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00151552.72151552.72141438.721114.00151552.72
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00111145.26111145.26111145.26000.00111145.26
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.00332.60332.60332.60000.00332.60
มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
มะรุม000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
มะละกอ000.00000.00000.00000.00224.06224.06224.06000.00224.06
มะเขือ000.00000.00000.00000.00770.30770.30770.30000.00770.30
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00330.53330.53330.53000.00330.53
มะเขือเทศราชินี000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
มังคุด000.00000.00000.00000.008811.238811.238811.23000.008811.23
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00771.17771.17771.17000.00771.17
ลองกอง000.00000.00000.00000.00121213.79121213.79121213.79000.00121213.79
ละมุด000.00000.00000.00000.00110.68110.68110.68000.00110.68
ลำไย000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ลิ้นห่าน000.00000.00000.00000.00110.17110.17110.17000.00110.17
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00220.28220.28220.28000.00220.28
สะตอ000.00000.00000.00000.009914.259914.259914.25000.009914.25
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
สับปะรด000.00000.00000.00000.001414134.561414134.56111.561313133.001414134.56
ส้มจี๊ด000.00000.00000.00000.00220.69220.69220.69000.00220.69
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00112.25112.25112.25000.00112.25
เงาะ000.00000.00000.00000.00331.90331.90331.90000.00331.90
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00444.27444.27444.27000.00444.27
เบบี้แครอท000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เมล่อน000.00000.00000.00000.00771.61771.61771.61000.00771.61
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เสาวรส000.00000.00000.00000.00441.08441.08441.08000.00441.08
เห็ด000.00000.00000.00000.00220.55220.55220.55000.00220.55
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.00662.50662.50662.50000.00662.50
เห็ดถั่งเช่าสีทอง000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.0011115.6311115.6310104.13111.5011115.63
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00331.42331.42331.42000.00331.42
เห็ดนางรมฮังการี000.00000.00000.00000.00220.42220.42220.42000.00220.42
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00110.40110.40110.40000.00110.40
เห็ดมิลค์กี้000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00220.42220.42220.42000.00220.42
เห็ดโคนน้อย000.00000.00000.00000.00220.42220.42220.42000.00220.42
แค000.00000.00000.00000.00110.38110.38110.38000.00110.38
แค,ดอกแค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
แตงกวาญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.17110.17110.17000.00110.17
แตงโม000.00000.00000.00000.00222.95222.95222.95000.00222.95
โหระพา000.00000.00000.00000.00220.06220.06220.06000.00220.06
ใบแมงลัก000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไผ่000.00000.00000.00000.00222.50222.50222.50000.00222.50
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00141415.50141415.50141415.50000.00141415.50
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00220.31220.31220.31000.00220.31
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.31220.31220.31000.00220.31
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.28110.28110.28000.00110.28
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00110.28110.28110.28000.00110.28
ไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต)000.00000.00000.00000.00110.82110.82110.82000.00110.82
ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00000.00000.00000.00110.82110.82110.82000.00110.82
ไฮโดรโปนิกส์ (สลัด)000.00000.00000.00000.00110.14110.14110.14000.00110.14
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.30110.30110.30000.00110.30
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.31220.31220.31000.00220.31
ไฮโดรโปนิกส์ (โขมขาว)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02