รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00131321.50131321.50131321.50000.00131321.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.004413.504413.504413.50000.004413.50
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กาแฟโรบัสต้า000.00000.00112.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
ข่า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ชะอม000.00000.00000.00000.0015157.7415157.7415157.74000.0015157.74
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00110.13000.00440.35550.48550.48000.00550.48
ถั่วงอก000.00000.00220.02000.00110.07330.09330.09000.00330.09
ถั่วดาวอินคา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ทุเรียน000.00000.00000.00000.007757.007757.007757.00000.007757.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักกูด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00151671.50151671.50151671.50000.00151671.50
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00111.30111.30111.30000.00111.30
พริก000.00000.00000.00000.00110.32110.32110.32000.00110.32
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะนาว000.00000.00000.00000.0010108.4010108.4010108.40000.0010108.40
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00141455.00141455.00141455.00000.00141455.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.008841.038841.038841.03000.008841.03
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
มะรุม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะละกอ000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
มะเขือเทศ000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
มังคุด000.00000.00000.00000.003344.003344.003344.00000.003344.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ลองกอง000.00000.00000.00000.00101031.50101031.50101031.50000.00101031.50
ละมุด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ลำไย000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สะตอ000.00000.00000.00000.00449.00449.00449.00000.00449.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.002325277.002325277.002325277.00000.002325277.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
เมลอน000.00110.17000.00000.00222.90333.07222.90000.00222.90
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
แตงกวาญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00330.35330.35330.35000.00330.35
ไควาเระ000.00000.00000.00000.00220.34220.34220.34000.00220.34
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00111.00114.009911.15111116.15101012.15114.00111116.15