รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00131321.50131321.50131321.50000.00131321.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.004413.504413.504413.50000.004413.50
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กาแฟโรบัสต้า000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
ข่า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ชะอม000.00000.00000.00000.0015157.4915157.4915157.49000.0015157.49
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00550.48550.48550.48000.00550.48
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
ถั่วงอก000.00110.02000.00000.00330.09440.11330.09000.00330.09
ถั่วดาวอินคา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ทุเรียน000.00000.00000.00000.007757.007757.007757.00000.007757.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักกูด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00151671.50151671.50151671.50000.00151671.50
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00111.30111.30111.30000.00111.30
พริก000.00000.00000.00000.00110.32110.32110.32000.00110.32
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะนาว000.00000.00000.00112.00996.4010108.4010108.40000.0010108.40
มะพร้าว000.00000.005513.50000.009941.50141455.00141455.00000.00141455.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00334.50000.005536.538841.038841.03000.008841.03
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
มะรุม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะละกอ000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00000.00000.00000.002224.002224.002224.00000.002224.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ลองกอง000.00000.00000.00000.009926.509926.509926.50000.009926.50
ละมุด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ลำไย000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สะตอ000.00000.00000.00000.00449.00449.00449.00000.00449.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.002123269.002123269.001920242.002327.002123269.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00333.07333.07333.07000.00333.07
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
แตงกวาญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00339.26339.26339.26000.00339.26
ไควาเระ000.00000.00000.00000.00220.34220.34220.34000.00220.34
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00000.00141419.15141419.15141419.15000.00141419.15
ไฮโดรโปรนิกส์ (ร็อคเก็ต)000.00000.00000.00000.00110.30110.30110.30000.00110.30
ไฮโดรโปรนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03