รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00131321.50131321.50131321.50000.00131321.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กาแฟโรบัสต้า000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ข่า000.00000.00000.00000.00447.00447.00447.00000.00447.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
คะน้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ชะอม000.00000.00000.00000.0013138.1313138.1313138.13000.0013138.13
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00330.34330.34330.34000.00330.34
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00220.07220.07220.07000.00220.07
ถั่วดาวอินคา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ทุเรียน000.00000.00000.00000.007757.007757.007757.00000.007757.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00221.75221.75221.75000.00221.75
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00228.00228.00228.00000.00228.00
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00443.50443.50443.50000.00443.50
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.004849164.004849164.004849164.00000.004849164.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00998.25998.25998.25000.00998.25
มะพร้าว000.00000.00000.00000.006638.006638.006638.00000.006638.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
มะรุม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะละกอ000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเทศ000.00000.00000.00110.08000.00110.08000.00110.08110.08
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00000.00000.00000.002243.002243.002243.00000.002243.00
ลองกอง000.00000.00000.00000.009931.009931.009931.00000.009931.00
ละมุด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ลำไย000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สะตอ000.00000.00000.00000.00449.00449.00449.00000.00449.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.002325277.002325277.002325277.00000.002325277.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
เมล่อน000.00000.00000.00110.08222.90332.98222.90110.08332.98
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00331.00331.00331.00000.00331.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
แตงกวาญี่ปุ่น000.00000.00000.00110.25000.00110.25000.00110.25110.25
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00220.34220.34220.34000.00220.34
ไควาเระ000.00000.00000.00000.00220.34220.34220.34000.00220.34
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00131320.15131320.15131320.15000.00131320.15