รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กล้วย000.00000.00000.00000.003322.003322.003322.00000.003322.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00101055.00101055.00101055.00000.00101055.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กาแฟ000.00000.00000.00000.002828214.052828214.052828214.05000.002828214.05
กาแฟโรบัสต้า000.00000.00000.00000.003318.003318.003318.00000.003318.00
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00224.50224.50224.50000.00224.50
ชะอม000.00000.00000.00000.00346.00346.00346.00000.00346.00
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ทุเรียน000.00000.00000.00000.001341451,010.551341451,010.551341451,010.55000.001341451,010.55
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.002426252.502426252.502426252.50000.002426252.50
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.003003653,722.553003653,722.552993643,712.551110.003003653,722.55
ผักกูด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00331.00331.00331.00000.00331.00
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.003316.503316.503316.50000.003316.50
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.004848268.304848268.304848268.30000.004848268.30
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริกไทย000.00000.00000.00000.00443.75443.75443.75000.00443.75
ฟิลเลย์ไอซ์เบริ์ก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะพร้าว000.00000.00000.00000.001313107.101313107.101313107.10000.001313107.10
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.001515191.501515191.501515191.50000.001515191.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00000.00000.00000.003453721,933.353453721,933.353453721,933.35000.003453721,933.35
ลองกอง000.00000.00000.00000.005859320.005859320.005859320.00000.005859320.00
ลางสาด000.00000.00000.00000.002212.502212.502212.50000.002212.50
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สะตอ000.00000.00000.00000.007850.507850.507850.50000.007850.50
สับปะรด000.00000.00000.00000.00221.75221.75221.75000.00221.75
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
หมาก000.00000.00000.00000.00111127.00111127.00111127.00000.00111127.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00445.50445.50445.50000.00445.50
เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.12110.12110.12000.00110.12
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00112.00220.75332.75220.75112.00332.75
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00331.25331.25331.25000.00331.25
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงกวา000.00000.00000.00000.00441.75441.75441.75000.00441.75
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00773.50773.50773.50000.00773.50