รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กล้วย000.00000.00000.00000.003322.003322.003322.00000.003322.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00101055.00101055.00101055.00000.00101055.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กะหล่ำ000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
กาแฟ000.00000.00000.00000.001818113.051818113.051818113.05000.001818113.05
กาแฟโรบัสต้า000.00000.00000.00000.002213.002213.002213.00000.002213.00
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00106115788.60106115788.60106115788.60000.00106115788.60
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.001820192.501820192.501820192.50000.001820192.50
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00101189.00991251,072.551091361,161.551091361,161.55000.001091361,161.55
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00111.00000.00111.00111.00000.00111.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.002215.502215.502215.50000.002215.50
ผักเหลียง000.00000.00000.002212.003636195.803838207.803838207.80000.003838207.80
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริกไทย000.00000.00000.00112.00331.75443.75443.75000.00443.75
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะนาว000.00000.00000.00000.00111.20111.20111.20000.00111.20
มะพร้าว000.00000.00000.00000.007768.607768.607768.60000.007768.60
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.001515191.501515191.501515191.50000.001515191.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00111.504045184.25131344.001922051,082.102462641,311.852452631,310.35000.002452631,310.35
ลองกอง000.00000.00000.001110.004647241.004748251.004748251.00000.004748251.00
ลางสาด000.00000.00000.00000.002212.502212.502212.50000.002212.50
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สะตอ000.00000.00000.00000.006744.506744.506744.50000.006744.50
สับปะรด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
หมาก000.00000.00000.00000.008813.008813.008813.00000.008813.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00445.50445.50445.50000.00445.50
เมลอน000.00000.00000.00000.00220.16220.16220.16000.00220.16
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ด000.00000.00000.00000.00440.83440.83440.83000.00440.83
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.57220.57220.57000.00220.57
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00331.25331.25331.25000.00331.25
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดแครง000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00331.25331.25331.25000.00331.25
ไผ่000.00000.00000.00000.00111.25111.25111.25000.00111.25
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00883.58883.58883.58000.00883.58