รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.50220.50110.25110.25220.50
กล้วย000.00000.00000.00000.004426.704426.703318.70118.004426.70
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.008833.508833.506615.502218.008833.50
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กะหล่ำ000.00000.00000.00000.00110.03110.03000.00110.03110.03
กะเพรา000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กาแฟ000.00111.696659.26112.829799604.93105107668.7099101639.965527.05104106667.01
กาแฟโรบัสต้า000.00000.008876.00000.00121297.852020173.851919170.85113.002020173.85
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00338.50338.50338.50000.00338.50
ชะอม000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ทุเรียน000.002226133.75191968.90000.007258425,728.507668875,931.157318445,698.95131798.457448615,797.40
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.001112.501719170.501820183.007768.501113114.501820183.00
บวบ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.003339340.803339340.801314121.002025219.803339340.80
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00561.07561.07230.51330.56561.07
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.001616144.991616144.991111118.995526.001616144.99
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
พริกไทย000.00000.00000.00000.00443.59443.59110.84332.75443.59
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะนาว000.00000.00000.00000.00121.70121.70121.70000.00121.70
มะพร้าว000.00000.00000.00000.006663.606663.605546.501117.106663.60
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.001515124.001515124.001515124.00000.001515124.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
มังคุด000.00225.757728.00228.457758373,343.457868483,385.657187753,042.356671337.557848463,379.90
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ลองกอง000.002222.50000.00115.003435141.853738169.353132115.354431.503536146.85
ลางสาด000.00000.00000.00000.002211.002211.002211.00000.002211.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
สะตอ000.00000.00000.00000.006736.506736.505628.50118.006736.50
สับปะรด000.00000.00000.00000.00226.40226.40226.40000.00226.40
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
ส้มโชกุน000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
หมาก000.00000.00000.00000.009914.329914.327711.32223.009914.32
เงาะ000.00000.00000.00000.00556.30556.30556.30000.00556.30
เมล่อน000.00000.00000.00000.00330.23330.23220.19110.04330.23
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เสาวรส000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
เห็ด000.00000.00000.00000.00440.83440.83000.00440.83440.83
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.07110.07000.00110.07110.07
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00331.25331.25000.00331.25331.25
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00111.80111.80111.80000.00111.80
แตงกวา000.00000.00000.00000.00444.11444.11333.86110.25444.11
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ใบเตย000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไผ่000.00111.00000.00000.00222.25333.25111.00111.25222.25
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00883.53883.53551.78331.75883.53
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13