รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กล้วย000.00000.00000.00000.003322.003322.003322.00000.003322.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00101055.00101055.00101055.00000.00101055.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กะหล่ำ000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
กาแฟ000.00000.004414.50000.002020152.552424167.051818113.056654.002424167.05
กาแฟโรบัสต้า000.00000.00000.00000.003318.003318.002213.00115.003318.00
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00456.50456.50221.00235.50456.50
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ทุเรียน000.00000.00115.30000.00128139981.75129140987.05118128882.101112104.95129140987.05
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.001921217.501921217.501820192.501125.001921217.50
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00114.00000.001451811,546.551461821,550.551091371,165.553745385.001461821,550.55
ผักกูด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00331.00331.00331.00000.00331.00
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.003316.503316.503316.50000.003316.50
ผักเหลียง000.00000.004418.00000.004444250.304848268.304848268.30000.004848268.30
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริกไทย000.00000.00111.00000.00332.75443.75443.75000.00443.75
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะนาว000.00000.00000.00000.00111.20111.20111.20000.00111.20
มะพร้าว000.00000.00000.00000.001313107.101313107.107768.606638.501313107.10
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.001515191.501515191.501515191.50000.001515191.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00229.005515.00113.003113361,664.853193441,691.852963191,531.952123150.903173421,682.85
ลองกอง000.00000.00111168.00000.004546197.005657265.005051253.506611.505657265.00
ลางสาด000.00000.00000.00000.002212.502212.502212.50000.002212.50
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สะตอ000.00000.00000.00000.006744.506744.506744.50000.006744.50
สับปะรด000.00000.00000.00000.00334.75334.75113.00221.75334.75
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
หมาก000.00000.00000.00000.00111127.00111127.008813.003314.00111127.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00445.50445.50445.50000.00445.50
เมลอน000.00000.00000.00000.00220.16220.16220.16000.00220.16
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ด000.00000.00000.00000.00440.83440.83440.83000.00440.83
เห็ดนางฟ้า000.00110.07000.00000.00110.50220.57110.50000.00110.50
เห็ดฟาง000.00000.00221.00000.00110.25331.25331.25000.00331.25
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงกวา000.00000.00220.75000.00221.00441.75441.75000.00441.75
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่000.00000.00000.00000.00111.25111.25111.25000.00111.25
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00883.58883.58883.58000.00883.58