รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วย000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
กล้วยหอม000.00111.121115.001120.001431441,325.311461471,361.431431441,318.312242.001451461,360.31
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.002121103.252121103.252121103.25000.002121103.25
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00242498.55242498.55242498.55000.00242498.55
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
กาแฟ000.00000.00000.00000.00167169757.70167169757.70167169757.70000.00167169757.70
ชะอม000.00000.00000.00000.00441.75441.75441.75000.00441.75
ตะไคร้000.00000.00000.00000.001112.501112.501112.50000.001112.50
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ทุเรียน000.00111.75000.001110.009249297,262.549269317,274.299209257,211.545561.009259307,272.54
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.0073781,121.2073781,121.2073781,121.20000.0073781,121.20
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00117.002632633,900.502642643,907.502312313,532.503333375.002642643,907.50
ผักชี000.00000.00000.00000.00112.20112.20112.20000.00112.20
ผักหวานป่า000.00123.00000.00000.00000.00123.00000.00000.00000.00
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.004747187.054747187.054747187.05000.004747187.05
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00112.80112.80112.80000.00112.80
มะนาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะพร้าว000.001133.00000.00000.004747325.004848358.004545313.002212.004747325.00
มังคุด000.00000.00000.00000.008448614,255.758448614,255.758438604,254.25111.508448614,255.75
ลองกอง000.00000.00000.00000.003131198.003131198.003131198.00000.003131198.00
สละ000.00000.00000.00000.001717196.001717196.001717196.00000.001717196.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.001111110.001111110.001111110.00000.001111110.00
ส้มเปลือกล่อน000.00000.00000.00000.004471.504471.504471.50000.004471.50
ส้มโอ000.00000.00000.00000.007757.007757.007757.00000.007757.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.001180.001180.001180.00000.001180.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.008812.438812.43778.93113.508812.43