รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วย000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.007172550.817172550.816970546.31224.507172550.81
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.002324118.252324118.252324118.25000.002324118.25
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.005151272.965151272.965151272.96000.005151272.96
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
กาแฟ000.00000.00115.00000.00166168756.58167169761.58167169761.58000.00167169761.58
ตะไคร้000.00000.00000.00000.001112.501112.501112.50000.001112.50
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.15110.15110.15000.00110.15
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.001,0871,0958,783.641,0871,0958,783.641,0511,0598,455.943636327.701,0871,0958,783.64
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.006368985.206368985.205963942.704542.506368985.20
บัวบก000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.0073731,460.5073731,460.5067671,342.5066118.0073731,460.50
ผักชี000.00000.00000.00000.00112.20112.20112.20000.00112.20
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.004343189.004343189.003838171.505517.504343189.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00223.05223.05223.05000.00223.05
พริกไทย000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พลู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
มะพร้าว000.00000.00000.00000.001411501,128.201411501,128.201411501,128.20000.001411501,128.20
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มังคุด000.00000.00000.00000.009479674,837.259479674,837.258999194,502.254848335.009479674,837.25
ลองกอง000.00000.00000.00000.003232234.753232234.752626192.756642.003232234.75
สละ000.00000.00000.00000.005564.505564.505564.50000.005564.50
สับปะรด000.00000.00000.00000.001212134.001212134.001111124.001110.001212134.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ส้มเปลือกล่อน000.00000.00000.00000.005574.505574.505574.50000.005574.50
ส้มโอ000.00000.00000.00000.007757.007757.007757.00000.007757.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เงาะ000.00000.00000.00000.00111.20111.20111.20000.00111.20
เมลอน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.50220.50110.25110.25220.50
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.001180.001180.001180.00000.001180.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00889.93889.93556.43333.50889.93