รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วย000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
กล้วยน้ำว้า000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
กล้วยหอม000.00000.002216.50000.001421431,300.311441451,316.819192709.815353607.001441451,316.81
กล้วยหอมทอง000.002213.00000.00000.002121103.252323116.252121103.25000.002121103.25
กล้วยเล็บมือนาง000.00121249.41000.00000.003333168.554545217.963333168.55000.003333168.55
กล้วยไข่000.00111.00000.00000.00112.50223.50112.50000.00112.50
กาแฟ000.00000.00000.00000.00167169757.70167169757.70167169757.70000.00167169757.70
ชะอม000.00000.00000.00000.00441.75441.75000.00441.75441.75
ตะไคร้000.00000.00000.00000.001112.501112.501112.50000.001112.50
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วฝักยาว000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ถั่วพู000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ทุเรียน000.009192768.002233.00000.009669717,543.041,0591,0658,344.049649697,525.044451.009689737,576.04
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.0072771,105.2072771,105.206368985.2099120.0072771,105.20
บัวบก000.00110.05000.00000.00000.00110.05000.00000.00000.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.002622623,890.502622623,890.501231232,140.501391391,750.002622623,890.50
ผักชี000.00000.00000.00000.00112.20112.20112.20000.00112.20
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักเหลียง000.005513.25000.00000.004848189.055353202.304848189.05000.004848189.05
ฝรั่ง000.00110.25000.00000.00112.80223.05112.80000.00112.80
พริกไทย000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
พลู000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
มะนาว000.00110.25000.00000.00111.00221.25111.00000.00111.00
มะพร้าว000.009095710.00000.00000.005757432.001471521,142.005252386.005546.005757432.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
มังคุด000.004444229.50000.00000.008748914,430.759189354,660.258738904,429.25111.508748914,430.75
ลองกอง000.00000.00000.00000.003333220.503333220.503333220.50000.003333220.50
สละ000.00112.50000.00000.001616176.001717178.501515166.001110.001616176.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.001212134.001212134.001212134.00000.001212134.00
ส้มเขียวหวาน000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ส้มเปลือกล่อน000.00000.00000.00000.005574.505574.505574.50000.005574.50
ส้มโอ000.00000.00000.00000.007757.007757.007757.00000.007757.00
หม่อน000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.001180.001180.001180.00000.001180.00
แตงกวา000.00110.00000.00000.00113.00223.00000.00113.00113.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00111.00000.00000.00778.93889.93778.93000.00778.93