รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วย000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กล้วยหอม000.009974.00000.00000.006970546.317879620.316970546.31000.006970546.31
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.002324118.252324118.252324118.25000.002324118.25
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.005252273.465252273.465252273.46000.005252273.46
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
กาแฟ000.00000.006629.43000.00160162739.58166168769.01166168769.01000.00166168769.01
ตะไคร้000.00000.00000.00000.001112.501112.501112.50000.001112.50
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.15110.15110.15000.00110.15
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00220.03220.03220.03000.00220.03
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ทุเรียน000.00111.504424.00000.001,1101,1209,156.491,1151,1259,181.991,1141,1249,180.49000.001,1141,1249,180.49
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.005963942.705963942.705963942.70000.005963942.70
บวบ000.00000.00000.00000.00110.89110.89110.89000.00110.89
บัวบก000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.0067671,342.5067671,342.5067671,342.50000.0067671,342.50
ผักชี000.00000.00000.00000.00112.20112.20112.20000.00112.20
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.003939173.373939173.373838173.12110.253939173.37
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00223.05223.05223.05000.00223.05
พริกไทย000.00000.00000.00000.00110.12110.12110.12000.00110.12
พลู000.00000.00000.00000.00110.62110.62110.62000.00110.62
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
มะพร้าว000.00000.00000.00000.001411501,128.201411501,128.201411501,128.20000.001411501,128.20
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มังคุด000.006640.053131152.75000.008748934,356.809119304,549.609059244,509.55000.009059244,509.55
ลองกอง000.00000.00000.00000.002626192.752626192.752626192.75000.002626192.75
สละ000.00112.50000.00000.006670.507773.006670.50000.006670.50
สับปะรด000.00000.00000.00000.001111124.001111124.001111124.00000.001111124.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ส้มเปลือกล่อน000.00000.00000.00000.005574.505574.505574.50000.005574.50
ส้มโอ000.00000.00000.00000.007757.007757.007757.00000.007757.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เงาะ000.00000.00000.00000.00222.20222.20222.20000.00222.20
เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.001180.001180.001180.00000.001180.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00556.43556.43556.43000.00556.43