รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00242469.95242469.95242469.95000.00242469.95
กล้วยหอม000.001110.00000.00000.007273620.207374630.206667553.206667.007273620.20
กล้วยหอมทอง000.00226.50000.00000.003334178.003536184.503334178.00000.003334178.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.003939228.413939228.413939228.41000.003939228.41
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00223.50223.50111.00112.50223.50
กะเพรา000.00000.00000.00000.00331.75331.75331.75000.00331.75
กาแฟ000.004413.30000.00000.002525132.852929146.152525132.85000.002525132.85
ข่า000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ชะอม000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00111.95111.95111.95000.00111.95
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอก)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ถั่วดาวอินคา000.00000.00000.00000.003318.003318.003318.00000.003318.00
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.03110.03000.00110.03110.03
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ทุเรียน000.003493542,392.91117.50131384.708,7779,11469,148.979,1409,48271,634.088,7809,11769,174.97111166.208,7919,12869,241.17
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.006669929.756669929.755760805.2599124.506669929.75
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.001126.001126.001126.00000.001126.00
ผักบุ้งจีน000.00110.05000.00000.00000.00110.05000.00000.00000.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.002222119.202222119.20181897.204422.002222119.20
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00224.25224.25224.25000.00224.25
พริก000.00000.00000.00000.00442.00442.00442.00000.00442.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะกรูด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00334.25334.25334.25000.00334.25
มะพร้าว000.005519.00000.00000.002862941,980.822912991,999.822862941,980.82000.002862941,980.82
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.003411.003411.003411.00000.003411.00
มะละกอ (ฮอลแลนด์)000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มังคุด000.00144147571.14000.003317.501,9782,01510,326.052,1252,16510,914.691,9461,98310,196.303535147.251,9812,01810,343.55
ลองกอง000.00000.00000.00000.002323139.752323139.752323139.75000.002323139.75
สละ000.00000.00000.00000.007759.507759.507759.50000.007759.50
สับปะรด000.00000.00000.00000.007793.007793.007793.00000.007793.00
ส้มจี๊ด000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ส้มเปลือกล่อน000.00000.00000.00000.007786.007786.007786.00000.007786.00
ส้มโชกุน000.00000.00000.00000.005564.505564.505564.50000.005564.50
ส้มโอ000.00000.00000.00000.004421.004421.004421.00000.004421.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
องุ่น000.00000.00000.00000.00110.38110.38110.38000.00110.38
อัญชัน000.00000.00000.00000.00110.12110.12110.12000.00110.12
เงาะ000.00000.00000.00000.00667.20667.20667.20000.00667.20
เมล่อน000.00000.00000.00000.00220.48220.48220.48000.00220.48
เสาวรส000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.60220.60220.60000.00220.60
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.0031313.6131313.6131313.61000.0031313.61
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แตงโม000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
โหระพา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00333.50333.50221.50112.00333.50