รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00110.13000.00000.00448.76558.89448.76000.00448.76
กระเจี๊ยบ000.00110.10000.00000.00000.00110.10000.00000.00000.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00113.00000.00000.00331.75444.75221.50110.25331.75
กระเจี๊ยบแดง000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00330.76330.76330.76000.00330.76
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00440.79440.79330.76110.03440.79
กล้วย000.00000.00114.00000.007174187.207275191.204750142.70252548.507275191.20
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00111126.00111126.00449.007717.00111126.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00151594.00151594.00151594.00000.00151594.00
กล้วยหอมเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กล้วยหิน000.00117.00000.00000.006633.757740.756633.75000.006633.75
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กวางตุ้ง000.00000.00110.50223.2514146.54171710.2913137.71442.58171710.29
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00440.79440.79330.76110.03440.79
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
กะเพรา000.00110.03000.00000.00221.50331.53221.50000.00221.50
กุยช่าย000.00110.03000.00000.00221.13331.16110.13111.00221.13
ขนุน000.00000.00000.00000.00559.88559.88559.88000.00559.88
ขมิ้น000.00000.00000.00000.001125.001125.001125.00000.001125.00
ขึ้นฉ่าย000.00110.01000.00000.00113.00223.01113.00000.00113.00
ข่า000.00110.06110.50000.00374164.43394364.99242847.43141417.50384264.93
ข้าวโพดหวาน000.00110.02000.00331.00141413.65181814.6713138.90445.75171714.65
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คะน้า000.00110.01110.50000.0015156.1617176.6713135.58331.0816166.66
คะน้าเห็ดหอม000.00110.03000.00000.00000.00110.03000.00000.00000.00
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00666.75666.75554.75112.00666.75
ชมพู่000.00000.00000.00000.002212.012212.012212.01000.002212.01
ชมพู่ทับทิมจันทร์000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ชะอม000.00110.03111.00000.00881.9510102.98992.95000.00992.95
ดอกขจร000.00221.03000.00221.25332.13774.41331.38222.00553.38
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ดอกแค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ตะไคร้000.00000.00110.50111.75776.60998.85998.85000.00998.85
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วเขียว)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00220.09220.09220.09000.00220.09
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00220.50663.45883.95663.45220.50883.95
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00330.69330.69330.69000.00330.69
ถั่วงอกหัวโต,โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ถั่วฝักยาว000.00110.05000.00331.0013135.4117176.4613135.88330.5316166.41
ถั่วพู000.00000.00000.00222.00662.08884.08773.83110.25884.08
ถั่วลิสง000.00110.03000.00230.75000.00340.78230.75000.00230.75
ถั่วแขก000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ทุเรียน000.00111124.00000.00000.004648156.005759180.004648156.00000.004648156.00
ทุเรียนกระดุม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00111.507979322.258080323.75232394.755757229.008080323.75
น้อยหน่า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
บล็อคโคลี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบ000.00110.04000.00220.75663.81994.60330.81553.75884.56
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00332.26332.26332.26000.00332.26
บัวบก000.00000.00000.00110.50000.00110.50110.50000.00110.50
ปากช่อง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.003031335.503031335.501617246.00141489.503031335.50
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00221.05221.05000.00221.05221.05
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00440.54440.54330.51110.03440.54
ผักกาดขาว000.00000.00000.00223.25441.32664.57553.07111.50664.57
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ผักกาดหัว000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ผักกูด000.00110.01111.00112.00221.13554.14332.13112.00444.13
ผักชี000.00000.00110.50000.00000.00110.50110.50000.00110.50
ผักชีฝรั่ง000.00000.00110.50000.00000.00110.50110.50000.00110.50
ผักบุ้ง000.00000.00221.00443.7514144.9620209.7116167.13442.5820209.71
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักปูเล่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักสลัด000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ผักหวาน000.00000.00000.00110.25559.36669.61669.61000.00669.61
ผักเหลียง000.00330.44000.00112.00111125.03151527.47111125.03112.00121227.03
ผักโขม000.00110.00000.00333.75662.5810106.33553.75442.58996.33
ฝรั่ง000.00112.00000.00000.009930.13101032.139930.13000.009930.13
ฝรั่งกิมจู000.00110.03000.00000.00119.50229.53119.50000.00119.50
พริก000.00330.05000.00226.255152115.015657121.31333364.76202156.505354121.26
พริกขี้หนู000.00000.00110.50000.00000.00110.50110.50000.00110.50
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
พริกเหลือง000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
พริกไทย000.00000.00000.00000.00443.79443.79443.79000.00443.79
พุทรา000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ฟักทอง000.00220.04000.00000.009913.03111113.079913.03000.009913.03
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.005510.505510.505510.50000.005510.50
ฟินเล่ย์000.00000.00000.00000.00330.76330.76330.76000.00330.76
มะกรูด000.00000.00000.00000.00331.35331.35331.35000.00331.35
มะขาม000.00110.03000.00000.00220.38330.41220.38000.00220.38
มะนาว000.00110.03000.00000.00232469.14242569.17212263.14226.00232469.14
มะพร้าว000.00000.00000.00000.006163195.836163195.833031105.83313290.006163195.83
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.008936.758936.755629.75337.008936.75
มะพร้าวอ่อน000.00000.00000.00000.00555.00555.00444.00111.00555.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.006871261.506871261.502427133.254444128.256871261.50
มะม่วงพิมเสนเบา000.00000.00000.00000.00111233.50111233.507823.504410.00111233.50
มะม่วงหิมพานต์000.00110.03000.00000.00330.76440.79330.76000.00330.76
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
มะระ000.00000.00000.00110.50440.69551.19440.94110.25551.19
มะระ/มะระขี้นก000.00110.05000.00000.00110.06220.11110.06000.00110.06
มะละกอ (เรดเลดี้)000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
มะเขือ000.00110.01000.00443.75192012.72242516.48192014.19442.28232416.47
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
มะเขือเทศ000.00000.00000.00222.50000.00222.50111.00111.50222.50
มะเขือเปราะ000.00110.03000.00000.00000.00110.03000.00000.00000.00
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00114.00000.00000.00114.00114.00000.00114.00
มะเฟือง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00228.256715.00000.00210227583.50218236606.75145162378.257172220.25216234598.50
มันขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มันสำปะหลัง000.00000.00000.00000.00225.00225.00112.00113.00225.00
มันเทศ000.00110.02000.00331.00110.03551.05441.03000.00441.03
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ระกำ000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ลองกอง000.00222.50181968.00112.00283291932.153043131,004.65144153492.65158158509.503023111,002.15
ละมุด000.00000.00000.00000.008816.788816.787714.78112.008816.78
ลำไย000.00000.00000.00000.003433.003433.003433.00000.003433.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
สละ000.00111.00000.00000.007720.008821.005515.00225.007720.00
สละอินโด000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
สลัดแก้ว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะตอ000.00113.00000.00000.00161624.00171727.00151522.00112.00161624.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.00221.13221.13221.13000.00221.13
ส้มจี๊ด000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ส้มจุก000.00110.03112.00000.00000.00222.03000.00112.00112.00
ส้มโอ000.00000.00225.00000.00242835.71263040.71242838.71222.00263040.71
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00332.50332.50332.50000.00332.50
หม่อน000.00220.53000.00000.00443.62664.15443.62000.00443.62
อ้อย000.00000.00000.00110.255521.136621.38556.381115.006621.38
เงาะ000.00000.00112.00000.00141526.25151628.25151628.25000.00151628.25
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00112.00131335.50141437.50101022.504415.00141437.50
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เมลอน000.00000.00000.00221.75886.0010107.75996.25111.5010107.75
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เรดคอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00552.79552.79442.76110.03552.79
เสาวรส000.00221.03000.00000.00777.25998.28777.25000.00777.25
เห็ด000.00110.13000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เห็ดถั่งเฉ้า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00110.2510107.8511118.10997.55220.5511118.10
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00110.25114.00224.25114.00110.25224.25
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00222.50222.50222.50000.00222.50
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00556.56556.56556.56000.00556.56
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00552.55552.55442.25110.30552.55
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดแครง000.00220.75000.00000.00440.73661.48440.73000.00440.73
เห็ดโคน000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00445.50445.50333.00112.50445.50
แค,ดอกแค000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
แครอท000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงกวา000.00110.05000.00331.00882.9212123.97993.42220.5011113.92
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
แตงโม000.00000.00000.00000.007720.007720.006619.00111.007720.00
แมงลัก000.00110.03110.50000.00000.00220.53110.50000.00110.50
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
โรสแมรี่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
โหระพา000.00110.03110.50222.25332.00774.78664.75000.00664.75
ไควาเระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่000.00111.00000.00000.008915.7591016.758915.75000.008915.75
ไผ่ตง000.00110.03000.00000.00000.00110.03000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00483.75483.75000.00483.75483.75
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอรัล)000.00000.00000.00000.00220.26220.26000.00220.26220.26
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00110.06000.00000.00772.85882.91552.35220.50772.85
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00110.06000.00220.50363614.00393914.56282812.2110102.29383814.50
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00664.08664.08443.33220.75664.08
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00440.80440.80330.55110.25440.80
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00993.51993.51773.25220.26993.51
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00551.28551.28220.28331.00551.28
ไฮโดรโปนิกส์ (ชางฮา)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ชุนฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ไฮโดรโปนิกส์ (ต้นหอม)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00110.06000.00110.2518186.9920207.3014146.23551.0119197.24
ไฮโดรโปนิกส์ (บ๊อกฉ่อย)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00771.55771.55440.55331.00771.55
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00330.63330.63330.63000.00330.63
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00441.26441.26331.01110.25441.26
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00110.06000.00000.0014145.5215155.5813135.51110.0114145.52
ไฮโดรโปนิกส์ (มิซูน่า)000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต)000.00000.00000.00000.00330.76330.76220.75110.01330.76
ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปนิกส์ (สวิสชาร์ด)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปนิกส์ (อิตาเลียนเบซิล)000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00110.06000.00000.0011114.4212124.48773.88440.5411114.42
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส)000.00000.00000.00000.00331.23331.23331.23000.00331.23
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.03110.03000.00110.03110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00440.76440.76110.25330.51440.76
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00110.06000.00331.00353513.27393914.33303012.73881.54383814.27
ไฮโดรโปนิกส์(ปวยเล้ง)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00554.01554.01554.01000.00554.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดแก้ว)000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ไฮโดรโปรนิกส์ (มะเขือเทศ)000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35