รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00669.03669.03669.03000.00669.03
กระเจี๊ยบ000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00444.75444.75334.50110.25444.75
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00330.76330.76330.76000.00330.76
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00112.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00440.79440.79330.76110.03440.79
กล้วย000.00000.00000.00000.005053146.955053146.954952144.95112.005053146.95
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.007715.007715.005512.00223.007715.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00161697.00161697.00161697.00000.00161697.00
กล้วยหอมเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กล้วยหิน000.00117.00000.00000.007735.258842.257735.25000.007735.25
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.0016169.2916169.2913138.21331.0816169.29
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00440.79440.79330.76110.03440.79
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00220.53220.53220.53000.00220.53
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00331.16331.16220.16111.00331.16
ขนุน000.00000.00000.00000.00559.88559.88559.88000.00559.88
ขมิ้น000.00000.00000.00000.001125.001125.001125.00000.001125.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ข่า000.00000.00000.00000.00323655.49323655.49252947.49778.00323655.49
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.0014147.5214147.5213137.27110.2514147.52
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คะน้า110.06000.00000.00000.0016165.6717175.7312122.59443.0816165.67
คะน้าเห็ดหอม000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00666.75666.75666.75000.00666.75
ชมพู่000.00000.00000.00000.002212.012212.012212.01000.002212.01
ชมพู่ทับทิมจันทร์000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ชะอม000.00000.00000.00000.0010102.9810102.9810102.98000.0010102.98
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00563.41563.41452.41111.00563.41
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ดอกแค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00998.85998.85998.85000.00998.85
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วเขียว)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00220.09220.09220.09000.00220.09
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00883.71883.71883.71000.00883.71
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00330.69330.69330.69000.00330.69
ถั่วงอกหัวโต,โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.0020207.4320207.4316165.90441.5320207.43
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00884.08884.08662.83221.25884.08
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00230.53230.53230.53000.00230.53
ถั่วแขก000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.005759179.005759179.005759179.00000.005759179.00
ทุเรียนกระดุม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.004040153.754040153.75222291.00181862.754040153.75
น้อยหน่า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
บล็อคโคลี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบ000.00000.00000.00000.00992.76992.76771.51221.25992.76
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00332.26332.26220.26112.00332.26
บัวบก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ปากช่อง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.001718248.001718248.001617246.00112.001718248.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00221.05221.05000.00221.05221.05
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00440.54440.54330.51110.03440.54
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00553.57553.57553.57000.00553.57
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักกูด000.00000.00000.00000.00554.14554.14554.14000.00554.14
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.0016166.4616166.4614146.38220.0816166.46
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักปูเล่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00669.61669.61669.61000.00669.61
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00141426.47141426.47141426.47000.00141426.47
ผักโขม000.00000.00000.00000.00995.33995.33664.25331.08995.33
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00101032.13101032.13101032.13000.00101032.13
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.003312.533312.533312.53000.003312.53
พริก000.00000.00000.00000.00444583.58444583.58383865.086718.50444583.58
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
พริกเหลือง000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
พริกไทย000.00000.00000.00000.00443.79443.79443.79000.00443.79
พุทรา000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00111113.07111113.07111113.07000.00111113.07
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.006610.726610.726610.72000.006610.72
ฟินเล่ย์000.00000.00000.00000.00330.76330.76330.76000.00330.76
มะกรูด000.00000.00000.00000.00331.35331.35331.35000.00331.35
มะขาม000.00000.00000.00000.00330.41330.41330.41000.00330.41
มะนาว000.00000.00000.00000.00242566.17242566.17242566.17000.00242566.17
มะพร้าว000.00000.00000.00000.004042136.334042136.333132107.8391028.504042136.33
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.008935.008935.007832.00113.008935.00
มะพร้าวอ่อน000.00000.00000.00000.00555.00555.00444.00111.00555.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.004245178.254245178.252427133.25181845.004245178.25
มะม่วงพิมเสนเบา000.00000.00000.00000.00121334.00121334.008924.004410.00121334.00
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.00440.79440.79440.79000.00440.79
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
มะม่วงเบา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะม่วงโชคอนันต์000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะระ000.00000.00000.00000.00551.19551.19440.94110.25551.19
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00220.11220.11220.11000.00220.11
มะละกอ (เรดเลดี้)000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
มะเขือ000.00000.00000.00000.00242515.21242515.21202111.93443.28242515.21
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
มะเขือเทศ000.00000.00000.00111.00111.50222.50111.50111.00222.50
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
มะเฟือง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00000.005510.00000.00175191490.30180196500.30148164383.553232116.75180196500.30
มันขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มันสำปะหลัง000.00000.00000.00000.00225.00225.00112.00113.00225.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00550.98550.98550.98000.00550.98
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ระกำ000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ลองกอง000.00000.00151554.00000.00187195592.40202210646.40146153480.905657165.50202210646.40
ละมุด000.00000.00000.00000.007714.787714.787714.78000.007714.78
ลำไย000.00000.00000.00000.003433.003433.003433.00000.003433.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
สละ000.00000.00000.00000.008819.008819.008819.00000.008819.00
สละอินโด000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
สลัดแก้ว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00171726.00171726.00171726.00000.00171726.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.00221.13221.13221.13000.00221.13
ส้มจี๊ด000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ส้มจุก000.00000.00112.00000.00110.03222.03110.03112.00222.03
ส้มโอ000.00000.00113.00000.00263036.71273139.71273139.71000.00273139.71
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00332.50332.50332.50000.00332.50
หม่อน000.00000.00000.00000.00664.15664.15664.15000.00664.15
อ้อย000.00000.00000.00000.007721.637721.63666.631115.007721.63
เงาะ000.00000.00000.00000.00161728.32161728.32161728.32000.00161728.32
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00131335.50131335.50111124.502211.00131335.50
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00112.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.0010107.7510107.7510107.75000.0010107.75
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เรดคอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00552.79552.79330.76222.03552.79
เสาวรส000.00000.00000.00000.00998.28998.28998.28000.00998.28
เห็ด000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เห็ดถั่งเฉ้า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.0011118.1011118.1010107.80110.3011118.10
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00224.25224.25224.25000.00224.25
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00222.50222.50222.50000.00222.50
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00666.69666.69666.69000.00666.69
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00552.55552.55442.25110.30552.55
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00661.48661.48661.48000.00661.48
เห็ดโคน000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00445.50445.50333.00112.50445.50
แค,ดอกแค000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
แครอท000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.0012123.9812123.9810103.48220.5012123.98
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
แตงโม000.00000.00000.00000.007720.007720.006619.00111.007720.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00220.53220.53220.53000.00220.53
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
โรสแมรี่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
โหระพา000.00000.00000.00000.00663.78663.78663.78000.00663.78
ไควาเระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่000.00000.00000.00000.00101116.84101116.8491015.84111.00101116.84
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอรัล)000.00000.00000.00000.00330.32330.32110.06220.26330.32
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00992.75992.75882.50110.25992.75
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00353513.16353513.16323212.65330.51353513.16
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00553.58553.58443.33110.25553.58
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00330.55330.55330.55000.00330.55
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00883.14883.14773.13110.01883.14
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00550.57550.57440.32110.25550.57
ไฮโดรโปนิกส์ (ชางฮา)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ชุนฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ไฮโดรโปนิกส์ (ต้นหอม)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.0018186.6118186.6116166.35220.2618186.61
ไฮโดรโปนิกส์ (บ๊อกฉ่อย)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00660.83660.83550.58110.25660.83
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00220.13220.13220.13000.00220.13
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00441.26441.26331.01110.25441.26
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.0015155.2715155.2714145.26110.0115155.27
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ไฮโดรโปนิกส์ (มิซูน่า)000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต)000.00000.00000.00000.00330.76330.76220.75110.01330.76
ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปนิกส์ (สวิสชาร์ด)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปนิกส์ (อิตาเลียนเบซิล)000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.0012124.1012124.1010103.84220.2612124.10
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส)000.00000.00000.00000.00331.23331.23331.23000.00331.23
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00220.26220.26000.00220.26220.26
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00363613.19363613.19333312.68330.51363613.19
ไฮโดรโปนิกส์(ปวยเล้ง)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00330.14330.14330.14000.00330.14
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00664.01664.01664.01000.00664.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดแก้ว)000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ไฮโดรโปรนิกส์ (มะเขือเทศ)000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35