รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00669.03669.03669.03000.00669.03
กระเจี๊ยบ000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00444.75444.75334.50110.25444.75
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00330.76330.76330.76000.00330.76
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00112.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00551.04551.04551.04000.00551.04
กล้วย000.00000.00000.00000.005660153.705660153.705559151.70112.005660153.70
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00111117.75111117.759914.75223.00111117.75
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00161697.00161697.00161697.00000.00161697.00
กล้วยหอมเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กล้วยหิน000.00117.00000.00000.007735.258842.257735.25000.007735.25
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.0017179.3017179.3015158.25221.0517179.30
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00440.79440.79440.79000.00440.79
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กะเพรา000.00000.00000.00000.00330.54330.54330.54000.00330.54
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00441.17441.17330.17111.00441.17
ขนุน000.00000.00000.00000.00559.88559.88559.88000.00559.88
ขมิ้น000.00000.00000.00000.001125.001125.001125.00000.001125.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00223.01223.01110.01113.00223.01
ข่า000.00000.00000.00000.00313554.99313554.99242846.99778.00313554.99
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.0016169.6516169.6515159.40110.2516169.65
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คะน้า000.00110.06000.00000.0017175.6818185.7414142.63333.0517175.68
คะน้าเห็ดหอม000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00666.75666.75666.75000.00666.75
ชมพู่000.00000.00000.00000.002212.012212.012212.01000.002212.01
ชมพู่ทับทิมจันทร์000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ชะอม000.00000.00000.00000.0012125.4812125.4812125.48000.0012125.48
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00563.41563.41452.41111.00563.41
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ดอกแค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00997.10997.10997.10000.00997.10
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วเขียว)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00883.71883.71883.71000.00883.71
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00220.09220.09220.09000.00220.09
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00330.69330.69330.69000.00330.69
ถั่วงอกหัวโต,โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.0025259.6825259.6822228.18331.5025259.68
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00884.08884.08662.83221.25884.08
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00230.53230.53230.53000.00230.53
ถั่วแขก000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.005658177.255658177.255658177.25000.005658177.25
ทุเรียนกระดุม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.003939150.753939150.75212188.00181862.753939150.75
น้อยหน่า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
บล็อคโคลี่000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
บวบ000.00000.00000.00000.0011113.7611113.76992.51221.2511113.76
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00332.26332.26220.26112.00332.26
บัวบก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ปากช่อง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.001718248.001718248.001617246.00112.001718248.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00221.05221.05000.00221.05221.05
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00440.54440.54440.54000.00440.54
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00663.58663.58663.58000.00663.58
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักกูด000.00000.00000.00000.00664.39664.39664.39000.00664.39
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักบุ้ง000.00110.03000.00000.0016166.4617176.4915156.41110.0516166.46
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ผักปูเล่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00669.61669.61669.61000.00669.61
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00151527.47151527.47141426.97110.50151527.47
ผักโขม000.00000.00000.00000.00995.33995.33664.25331.08995.33
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00111136.63111136.63111136.63000.00111136.63
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.005516.035516.035516.03000.005516.03
พริก000.00000.00000.00000.00434480.58434480.58373762.086718.50434480.58
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
พริกเหลือง000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
พริกไทย000.00000.00000.00000.00556.79556.79446.29110.50556.79
พุทรา000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00101012.07101012.07101012.07000.00101012.07
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.007711.227711.227711.22000.007711.22
ฟินเล่ย์000.00000.00000.00000.00441.01441.01441.01000.00441.01
มะกรูด000.00000.00000.00000.00331.35331.35331.35000.00331.35
มะขาม000.00000.00000.00000.00330.41330.41330.41000.00330.41
มะนาว000.00000.00000.00000.00282966.70282966.70282966.70000.00282966.70
มะพร้าว000.00000.00000.00000.004042135.834042135.833132107.3391028.504042135.83
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00121337.25121337.25111234.25113.00121337.25
มะพร้าวอ่อน000.00000.00000.00000.00555.00555.00444.00111.00555.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.004245178.254245178.252427133.25181845.004245178.25
มะม่วงพิมเสนเบา000.00000.00000.00000.00121334.00121334.008924.004410.00121334.00
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.00440.79440.79440.79000.00440.79
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
มะม่วงเบา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะม่วงโชคอนันต์000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะระ000.00000.00000.00000.00551.19551.19440.94110.25551.19
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00220.11220.11220.11000.00220.11
มะละกอ (เรดเลดี้)000.00000.00000.00000.00221.25221.25111.00110.25221.25
มะเขือ000.00000.00000.00000.00252612.96252612.9622239.71333.25252612.96
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเทศ000.00000.00000.00111.00111.50222.50111.50111.00222.50
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
มะเฟือง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00000.005510.00000.00175191486.30180196496.30148164379.553232116.75180196496.30
มันขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มันสำปะหลัง000.00000.00000.00000.00225.00225.00112.00113.00225.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00661.23661.23661.23000.00661.23
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ระกำ000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ลองกอง000.00000.00151554.00000.00186190554.40201205608.40145148442.905657165.50201205608.40
ละมุด000.00000.00000.00000.007714.787714.787714.78000.007714.78
ลำไย000.00000.00000.00000.003429.003429.003429.00000.003429.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
สละ000.00000.00000.00000.008819.008819.008819.00000.008819.00
สละอินโด000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
สลัดแก้ว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00171726.00171726.00171726.00000.00171726.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.00221.13221.13221.13000.00221.13
ส้มจี๊ด000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ส้มจุก000.00000.00112.00000.00221.03333.03221.03112.00333.03
ส้มโอ000.00000.00113.00000.00263036.71273139.71273139.71000.00273139.71
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00332.50332.50221.50111.00332.50
หม่อน000.00000.00000.00000.00888.15888.15888.15000.00888.15
องุ่น000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
อ้อย000.00000.00000.00000.006621.136621.13556.131115.006621.13
เงาะ000.00000.00000.00000.00161728.32161728.32161728.32000.00161728.32
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00131334.50131334.50111123.502211.00131334.50
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00112.00
เมล่อน000.00110.25000.00000.0011118.2512128.5011118.25000.0011118.25
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เรดคอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00663.04663.04551.04112.00663.04
เสาวรส000.00000.00000.00000.0013139.3413139.3413139.34000.0013139.34
เห็ด000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เห็ดถั่งเฉ้า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.0012129.1012129.1012129.10000.0012129.10
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00224.25224.25224.25000.00224.25
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00222.50222.50222.50000.00222.50
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00666.69666.69666.69000.00666.69
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00552.55552.55552.55000.00552.55
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00771.56771.56771.56000.00771.56
เห็ดโคน000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00335.25335.25222.75112.50335.25
แค,ดอกแค000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
แครอท000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.0015154.9815154.9813134.48220.5015154.98
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
แตงโม000.00000.00000.00000.007720.007720.006619.00111.007720.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00220.53220.53220.53000.00220.53
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
โรสแมรี่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
โหระพา000.00000.00000.00000.00663.78663.78663.78000.00663.78
ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ใบเตย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไควาเระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่000.00000.00000.00000.00101116.84101116.8491015.84111.00101116.84
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอรัล)000.00000.00000.00000.00330.32330.32110.06220.26330.32
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.0013131.9913131.9912121.74110.2513131.99
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00353511.33353511.33323210.82330.51353511.33
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00773.65773.65663.40110.25773.65
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00330.55330.55330.55000.00330.55
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00774.26774.26774.26000.00774.26
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00551.41551.41441.40110.01551.41
ไฮโดรโปรนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00550.57550.57440.32110.25550.57
ไฮโดรโปรนิกส์ (ชางฮา)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ชุนฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ไฮโดรโปรนิกส์ (ต้นหอม)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.0019194.1219194.1217173.86220.2619194.12
ไฮโดรโปรนิกส์ (บ๊อกฉ่อย)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ปวยเล้ง)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00770.87770.87660.62110.25770.87
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00220.13220.13220.13000.00220.13
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดแก้ว)000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00330.14330.14330.14000.00330.14
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00441.26441.26331.01110.25441.26
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.0016162.7716162.7715152.76110.0116162.77
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
ไฮโดรโปรนิกส์ (มะเขือเทศ)000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
ไฮโดรโปรนิกส์ (มิซูน่า)000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ร็อคเก็ต)000.00000.00000.00000.00440.45440.45330.44110.01440.45
ไฮโดรโปรนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (สวิสชาร์ด)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปรนิกส์ (อิตาเลียนเบซิล)000.00000.00000.00000.00220.31220.31220.31000.00220.31
ไฮโดรโปรนิกส์ (เมล่อน)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.0013132.0913132.0911111.83220.2613132.09
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอส)000.00000.00000.00000.00331.23331.23331.23000.00331.23
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00220.26220.26000.00220.26220.26
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00363610.86363610.86333310.35330.51363610.86