รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00338.63338.63338.63000.00338.63
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00331.75331.75221.50110.25331.75
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00330.76330.76330.76000.00330.76
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00551.79551.79441.76110.03551.79
กล้วย000.00000.00000.00000.007375220.957375220.954648149.45272771.507375220.95
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.009922.509922.50225.507717.009922.50
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00151594.00151594.00151594.00000.00151594.00
กล้วยหอมเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00151511.27151511.27131311.19220.08151511.27
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00440.79440.79330.76110.03440.79
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00221.13221.13221.13000.00221.13
ขนุน000.00000.00000.00000.00559.88559.88559.88000.00559.88
ขมิ้น000.00000.00000.00000.001125.001125.001125.00000.001125.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ข่า000.00000.00000.00000.00384264.93384264.93242847.43141417.50384264.93
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00111110.75111110.75775.00445.75111110.75
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คะน้า000.00000.00000.00000.0016168.6516168.6514148.57220.0816168.65
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00556.50556.50444.50112.00556.50
ชมพู่000.00000.00000.00000.002212.012212.012212.01000.002212.01
ชะอม000.00000.00000.00000.00773.14773.14773.14000.00773.14
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00664.38664.38553.38111.00664.38
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ดอกแค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00887.60887.60887.60000.00887.60
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วเขียว)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00220.09220.09220.09000.00220.09
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00883.95883.95883.95000.00883.95
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00220.19220.19220.19000.00220.19
ถั่วงอกหัวโต,โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.0013136.2813136.2810105.75330.5313136.28
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00664.03664.03553.78110.25664.03
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00230.75230.75230.75000.00230.75
ถั่วแขก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.003838136.753838136.753838136.75000.003838136.75
ทุเรียนกระดุม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.008181325.258181325.25252597.755656227.508181325.25
น้อยหน่า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
บล็อคโคลี่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
บวบ000.00000.00000.00000.00999.50999.50556.75442.75999.50
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00332.26332.26332.26000.00332.26
บัวบก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ปากช่อง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.003031335.503031335.501617246.00141489.503031335.50
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00996.62996.62886.57110.05996.62
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00330.53330.53220.50110.03330.53
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักกูด000.00000.00000.00000.005510.135510.135510.13000.005510.13
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.0016169.1416169.1413138.06331.0816169.14
ผักปูเล่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00664.08664.08664.08000.00664.08
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00111127.00111127.00111127.00000.00111127.00
ผักโขม000.00000.00000.00000.00996.33996.33776.25220.08996.33
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.009930.139930.139930.13000.009930.13
พริก000.00000.00000.00116.004849114.304950120.30292963.80202156.504950120.30
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกไทย000.00000.00000.00000.00333.75333.75333.75000.00333.75
พุทรา000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ฟัก000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ฟักทอง000.00000.00000.00000.007711.007711.007711.00000.007711.00
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
ฟินเล่ย์000.00000.00000.00000.00330.76330.76330.76000.00330.76
มะกรูด000.00000.00000.00000.00331.35331.35331.35000.00331.35
มะขาม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะนาว000.00000.00000.00000.00222369.01222369.01202163.01226.00222369.01
มะพร้าว000.00000.00000.00000.006062195.586062195.582930105.58313290.006062195.58
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.007835.257835.254528.25337.007835.25
มะพร้าวอ่อน000.00000.00000.00000.00555.00555.00444.00111.00555.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.006871261.506871261.502427133.254444128.256871261.50
มะม่วงพิมเสนเบา000.00000.00000.00000.00111233.50111233.507823.504410.00111233.50
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
มะระ000.00000.00000.00000.00220.75220.75110.50110.25220.75
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
มะเขือ000.00000.00000.00000.00171714.09171714.09141413.31330.78171714.09
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00333.50333.50333.50000.00333.50
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
มังคุด000.00000.005510.00000.00206223582.50211228592.50140156372.257172220.25211228592.50
มันสำปะหลัง000.00000.00000.00000.00225.00225.00112.00113.00225.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00331.00331.00331.00000.00331.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ระกำ000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ลองกอง000.00000.00171758.00000.00268275888.65285292946.65129136442.15156156504.50285292946.65
ละมุด000.00000.00111.25000.006615.517716.766614.76112.007716.76
ลำไย000.00000.00000.00000.003433.003433.003433.00000.003433.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
สละ000.00000.00000.00000.007720.007720.005515.00225.007720.00
สลัดแก้ว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00131320.50131320.50111117.50223.00131320.50
สับปะรด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มจุก000.00000.00112.00000.00000.00112.00000.00112.00112.00
ส้มโอ000.00000.00113.00000.00252937.71263040.71242838.71222.00263040.71
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00332.50332.50332.50000.00332.50
หม่อน000.00000.00000.00000.00333.56333.56333.56000.00333.56
อ้อย000.00000.00000.00000.005518.885518.88443.881115.005518.88
เงาะ000.00000.00000.00000.00131326.75131326.75131326.75000.00131326.75
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00151539.50151539.50121226.503313.00151539.50
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.0011118.0011118.0011118.00000.0011118.00
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เรดคอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดเลดี้000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00663.79663.79553.76110.03663.79
เสาวรส000.00000.00000.00000.00667.25667.25667.25000.00667.25
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เห็ดถั่งเฉ้า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.0011118.1011118.1010107.80110.3011118.10
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00224.25224.25224.25000.00224.25
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00222.50222.50222.50000.00222.50
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00334.53334.53334.53000.00334.53
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00552.55552.55442.25110.30552.55
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00440.73440.73440.73000.00440.73
เห็ดโคน000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00445.50445.50333.00112.50445.50
แค,ดอกแค000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
แครอท000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.0010104.2510104.25883.75220.5010104.25
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
แตงโม000.00000.00000.00000.006619.756619.755518.75111.006619.75
แมงลัก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
โรสแมรี่000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
โหระพา000.00000.00000.00000.00664.75664.75664.75000.00664.75
ไควาเระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่000.00000.00000.00000.00788.25788.25788.25000.00788.25
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00118.00118.00000.00118.00118.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00483.75483.75000.00483.75483.75
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอรัล)000.00000.00000.00000.00220.26220.26000.00220.26220.26
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00772.85772.85552.35220.50772.85
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00383815.49383815.49303013.70881.79383815.49
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00551.08551.08330.33220.75551.08
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00440.80440.80330.55110.25440.80
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00993.51993.51773.25220.26993.51
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00662.28662.28331.28331.00662.28
ไฮโดรโปนิกส์ (ชางฮา)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ชุนฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.0019197.2419197.2415156.48440.7619197.24
ไฮโดรโปนิกส์ (บ๊อกฉ่อย)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00771.55771.55440.55331.00771.55
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00330.63330.63330.63000.00330.63
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00221.25221.25111.00110.25221.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.0014145.5214145.5213135.51110.0114145.52
ไฮโดรโปนิกส์ (มิซูน่า)000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต)000.00000.00000.00000.00330.76330.76220.75110.01330.76
ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปนิกส์ (สวิสชาร์ด)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปนิกส์ (อิตาเลียนเบซิล)000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.0011114.4211114.42773.88440.5411114.42
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส)000.00000.00000.00000.00331.23331.23331.23000.00331.23
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.03110.03000.00110.03110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00440.76440.76110.25330.51440.76
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00393915.27393915.27333314.23661.04393915.27
ไฮโดรโปนิกส์(ปวยเล้ง)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00442.00442.00442.00000.00442.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดแก้ว)000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ไฮโดรโปรนิกส์ (มะเขือเทศ)000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35