รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00110.13000.00000.00339.50449.63339.50000.00339.50
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00331.75331.75221.50110.25331.75
กรีนคอส000.00330.76000.00000.00000.00330.76000.00000.00000.00
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
กรีนโอ๊ค000.00330.76000.00000.00331.28662.04221.25110.03331.28
กล้วย000.00111.00000.00000.007173241.957274242.954648193.45252548.507173241.95
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.007717.007717.00000.007717.007717.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00111150.30111150.30111150.30000.00111150.30
กล้วยหอมเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00151511.46151511.46131311.18220.28151511.46
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00220.26000.00000.00220.53440.79110.50110.03220.53
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00221.13221.13221.13000.00221.13
ขนุน000.00110.38000.00000.00447.25557.63447.25000.00447.25
ขมิ้น000.00000.00000.00000.001125.001125.001125.00000.001125.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ข่า000.00000.00000.00000.00384264.93384264.93242847.43141417.50384264.93
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00111110.75111110.75775.00445.75111110.75
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
คะน้า000.00110.13000.00000.0015158.7116168.8414148.68110.0315158.71
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00556.50556.50444.50112.00556.50
ชมพู่000.00110.01000.00000.001112.002212.011112.00000.001112.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00663.08663.08663.08000.00663.08
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00664.38664.38664.38000.00664.38
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ดอกแค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00887.60887.60887.60000.00887.60
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00110.06110.05220.11110.05110.06220.11
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ)000.00000.00000.00110.06000.00110.06000.00110.06110.06
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา)000.00000.00000.00110.06000.00110.06000.00110.06110.06
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง)000.00000.00000.00110.06000.00110.06000.00110.06110.06
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วเขียว)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00110.03000.00110.06110.06330.15110.06110.06220.12
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)000.00000.00000.00110.06000.00110.06000.00110.06110.06
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00220.09663.86883.95773.89110.06883.95
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00220.19220.19220.19000.00220.19
ถั่วงอกหัวโต,โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.0014149.2814149.2811118.75330.5314149.28
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00777.03777.03666.78110.25777.03
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00230.75230.75230.75000.00230.75
ถั่วแขก000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.003636134.753636134.753636134.75000.003636134.75
ทุเรียนกระดุม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.008181325.258181325.25252597.755656227.508181325.25
น้อยหน่า000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
บล็อคโคลี่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
บวบ000.00000.00000.00000.00101012.50101012.50669.75442.75101012.50
บัตเตอร์เฮด000.00220.26000.00000.00222.25442.51222.25000.00222.25
บัวบก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ปากช่อง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.003031335.503031335.501617246.00141489.503031335.50
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00999.68999.68999.68000.00999.68
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00330.53330.53220.50110.03330.53
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักกูด000.00000.00000.00000.005510.135510.13449.13111.005510.13
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00161612.08161612.08131310.80331.28161612.08
ผักปูเล่000.00000.00000.00000.00220.38220.38110.25110.13220.38
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00664.08664.08664.08000.00664.08
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00111126.25111126.25101026.00110.25111126.25
ผักโขม000.00000.00000.00000.0010109.3310109.33999.30110.0310109.33
ฝรั่ง000.00110.13000.00000.008830.009930.138830.00000.008830.00
พริก000.00000.00000.00116.004849114.304950120.30292963.80202156.504950120.30
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกไทย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พุทรา000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ฟัก000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ฟักทอง000.00000.00000.00000.007712.507712.507712.50000.007712.50
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ฟินเล่ย์000.00330.76000.00000.00110.25441.01110.25000.00110.25
มะกรูด000.00000.00000.00000.00331.35331.35331.35000.00331.35
มะขาม000.00110.25000.00000.00111.00221.25111.00000.00111.00
มะนาว000.00000.00000.00115.00202129.01212234.01192028.01226.00212234.01
มะพร้าว000.00115.00000.00000.005961190.586062195.582829100.58313290.005961190.58
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.004525.004525.001218.00337.004525.00
มะพร้าวอ่อน000.00000.00000.00000.00555.00555.00444.00111.00555.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.006871261.506871261.502427133.254444128.256871261.50
มะม่วงพิมเสนเบา000.00000.00000.00000.00111233.50111233.507823.504410.00111233.50
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
มะระ000.00000.00000.00000.00333.75333.75223.50110.25333.75
มะเขือ000.00000.00000.00000.00161614.03161614.03131313.25330.78161614.03
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00220.75220.75110.50110.25220.75
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00333.50333.50333.50000.00333.50
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
มังคุด000.00112.005510.00000.00202218580.00208224592.00136151369.757172220.25207223590.00
มันสำปะหลัง000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00331.00331.00331.00000.00331.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
ระกำ000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ลองกอง000.00110.25171758.00000.00267274888.40285292946.65129136442.90155155503.50284291946.40
ละมุด000.00110.01000.00000.006616.757716.765514.75112.006616.75
ลำไย000.00000.00000.00000.003433.003433.003433.00000.003433.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
สละ000.00000.00000.00000.006615.006615.004410.00225.006615.00
สลัดแก้ว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สะตอ000.00110.25000.00000.00131321.25141421.50121219.25112.00131321.25
ส้มจุก000.00000.00112.00000.00000.00112.00000.00112.00112.00
ส้มโอ000.00110.13113.00000.00778.459911.58557.45334.008811.45
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00332.50332.50332.50000.00332.50
หม่อน000.00000.00000.00000.00223.06223.06223.06000.00223.06
อ้อย000.00110.13000.00000.004418.755518.884418.75000.004418.75
เงาะ000.00110.25000.00000.00101026.00111126.25101026.00000.00101026.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00151539.50151539.50121226.503313.00151539.50
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.0011118.0011118.0011118.00000.0011118.00
เรดคอรัล000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
เรดคอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดเลดี้000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
เรดโอ๊ค000.00330.76000.00000.00443.28774.04333.25110.03443.28
เสาวรส000.00000.00000.00000.00667.25667.25667.25000.00667.25
เห็ด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดขอนดำ000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เห็ดถั่งเฉ้า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.0011118.1011118.1010107.80110.3011118.10
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00224.25224.25224.25000.00224.25
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00110.50116.00226.50000.00226.50226.50
เห็ดหลินจือ000.00110.50000.00000.00224.03334.53224.03000.00224.03
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00552.55552.55442.25110.30552.55
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00110.50226.50337.00110.50226.50337.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดแครง000.00110.50000.00000.00330.23440.73330.23000.00330.23
เห็ดโคน000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00445.50445.50333.00112.50445.50
แค,ดอกแค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
แครอท000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00883.50883.50663.00220.50883.50
แตงโม000.00000.00000.00000.005517.505517.505517.50000.005517.50
แมงลัก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
โรสแมรี่000.00110.13000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00664.75664.75664.75000.00664.75
ไควาเระ000.00000.00000.00110.06000.00110.06000.00110.06110.06
ไผ่000.00000.00000.00000.00677.25677.25567.00110.25677.25
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00483.75483.75141.00342.75483.75
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอรัล)000.00000.00000.00000.00220.26220.26110.01110.25220.26
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00110.10662.75772.85552.35220.50772.85
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00110.50110.25220.13353514.64393915.52323213.27661.75383815.02
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00110.10000.00000.00440.98551.08220.23220.75440.98
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00220.35000.00000.00220.45440.80110.20110.25220.45
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00883.26883.26773.01110.25883.26
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00110.25000.00000.00552.03662.28221.03331.00552.03
ไฮโดรโปนิกส์ (ชางฮา)000.00000.00110.10000.00000.00110.10110.10000.00110.10
ไฮโดรโปนิกส์ (ชุนฉ่าย)000.00110.10000.00000.00000.00110.10000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00110.25110.25110.1015156.3918186.9914145.99330.7517176.74
ไฮโดรโปนิกส์ (บ๊อกฉ่อย)000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00220.35000.00000.00551.20771.55220.20331.00551.20
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00110.10220.53330.63330.63000.00330.63
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00221.25221.25111.00110.25221.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.0015156.0215156.0215156.02000.0015156.02
ไฮโดรโปนิกส์ (มิซูน่า)000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต)000.00000.00000.00000.00330.76330.76330.76000.00330.76
ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (สวิสชาร์ด)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปนิกส์ (อิตาเลียนเบซิล)000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00110.0111114.4212124.4310103.93220.5012124.43
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส)000.00000.00000.00110.10221.13331.23331.23000.00331.23
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดปัตตาเวีย)000.00000.00000.00000.00440.76440.76220.26220.50440.76
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00110.50110.25220.13363614.42404015.30353513.80441.00393914.80
ไฮโดรโปนิกส์(ปวยเล้ง)000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง)000.00110.10000.00000.00000.00110.10000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00220.75000.00000.00221.25442.00221.25000.00221.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดแก้ว)000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ไฮโดรโปรนิกส์ (มะเขือเทศ)000.00220.35000.00000.00000.00220.35000.00000.00000.00