รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00101018.75101018.759915.75113.00101018.75
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
กล้วย000.00000.00000.00000.005514.005514.005514.00000.005514.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00440.52440.52440.52000.00440.52
ขนุน000.00000.00000.00000.00332.13332.13332.13000.00332.13
ข้าวโพดหวาน000.00000.00110.50000.00151522.25161622.75220.75141422.00161622.75
คะน้า000.00000.00000.00000.00551.02551.02551.02000.00551.02
จำปาดะ000.00000.00111.00000.00222255.75232356.759923.75141433.00232356.75
ชะอม000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00330.51330.51330.51000.00330.51
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00424283.54424283.54424283.54000.00424283.54
ทุเรียนกระดุม000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ทุเรียนก้านยาว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ทุเรียนชะนี000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.005253103.945253103.94252532.94272871.005253103.94
บวบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.005557462.005557462.004242328.001315134.005557462.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00330.39330.39330.39000.00330.39
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00330.19330.19110.13220.06330.19
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.02110.02000.00110.02110.02
ผักกูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00440.89440.89440.89000.00440.89
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
พริก000.00000.00000.00000.00440.89440.89440.89000.00440.89
มะนาว000.00000.00000.00000.00553.06553.06553.06000.00553.06
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00446.50446.50335.50111.00446.50
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะระขี้นก(มะไห่)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะเขือ000.00000.00000.00000.00330.39330.39330.39000.00330.39
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00000.00000.00000.008587186.008587186.00555797.50303088.508587186.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00331.25331.25331.25000.00331.25
ลองกอง000.00000.00114.00000.00291311779.77292312783.77171182328.77121130455.00292312783.77
สละ000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00338.00338.00225.00113.00338.00
ส้มโชกุน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00224.00224.00111.00113.00224.00
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00222.00222.00000.00222.00222.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00131523.44131523.44131523.44000.00131523.44
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.008788283.698788283.69323266.195556217.508788283.69
เมลอน000.00000.00000.00000.00330.41330.41330.41000.00330.41
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
แตงกวา000.00000.00000.00000.00331.26331.26331.26000.00331.26
แตงโม000.00000.00000.00000.00585891.75585891.75585891.75000.00585891.75
ไผ่000.00000.00000.00000.00224.13224.13224.13000.00224.13
ไผ่ตงหวาน000.00000.00000.00000.00225.00225.00000.00225.00225.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00331.00331.00331.00000.00331.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00341.07341.07341.07000.00341.07