รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.008817.758817.757714.75113.008817.75
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วย000.00000.00000.00000.005514.005514.005514.00000.005514.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00110.50000.00434348.00444448.50303026.50141422.00444448.50
จำปาดะ000.00000.00111.00000.00181847.00191948.005515.00141433.00191948.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียน000.00000.00262662.00000.00121220.75383882.75383882.75000.00383882.75
ทุเรียนกระดุม000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ทุเรียนก้านยาว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ทุเรียนชะนี000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.005253103.945253103.94252532.94272871.005253103.94
บวบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.001315134.001315134.00000.001315134.001315134.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00220.06220.06000.00220.06220.06
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.02110.02000.00110.02110.02
ผักกูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.02110.02000.00110.02110.02
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
พริก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะนาว000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00225.00225.00114.00111.00225.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00000.00000.00000.008485182.258485182.25555694.50292987.758485182.25
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ลองกอง000.00000.00151539.75000.00251263715.44266278755.19140143286.69126135468.50266278755.19
สละ000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00227.00227.00114.00113.00227.00
ส้มโชกุน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00224.00224.00111.00113.00224.00
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00222.00222.00000.00222.00222.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00101018.00101018.00101018.00000.00101018.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.008788283.698788283.69323266.195556217.508788283.69
เมล่อน000.00000.00000.00000.00220.54220.54220.54000.00220.54
แตงกวา000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
แตงโม000.00000.00000.00000.006868117.506868117.506868117.50000.006868117.50
ไผ่ตงหวาน000.00000.00000.00000.00225.00225.00000.00225.00225.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00230.82230.82230.82000.00230.82