รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00101016.00101016.008814.00222.00101016.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
กล้วย000.00000.00000.00000.006614.506614.50110.505514.006614.50
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00771.03771.03660.90110.13771.03
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
ขนุน000.00000.00000.00000.00444.63444.63222.63222.00444.63
ข่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00110.50000.00220.75331.25220.75110.50331.25
คะน้า000.00000.00000.00000.00771.90771.90551.64220.26771.90
จำปาดะ000.00000.00111.00000.00545587.88555688.88505074.135614.75555688.88
ชะอม000.00000.00000.00000.00330.63330.63330.63000.00330.63
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00330.51330.51220.26110.25330.51
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00414173.54414173.54383865.04338.50414173.54
ทุเรียนกระดุม000.00000.00000.00000.00223.25223.25223.25000.00223.25
ทุเรียนก้านยาว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ทุเรียนชะนี000.00000.00000.00000.00555.35555.35555.35000.00555.35
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00565775.98565775.98495069.04776.94565775.98
บวบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.003844273,170.733844273,170.733833912,480.94136689.793844273,170.73
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00550.65550.65440.52110.13550.65
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ผักกูด000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00662.02662.02551.89110.13662.02
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00220.75220.75110.25110.50220.75
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00555.25555.25555.25000.00555.25
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00225.00225.00111.00114.00225.00
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
พริก000.00000.00000.00000.00440.89440.89220.26220.63440.89
พริกไทย000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00773.69773.69552.69221.00773.69
มะพร้าว000.00111.50000.00000.005050142.255151143.754949138.25114.005050142.25
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะม่วงหิมพานต์000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะระขี้นก(มะไห่)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะเขือ000.00000.00000.00000.00330.39330.39220.26110.13330.39
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00000.00115.00000.00576088.35586193.35444664.85141528.50586193.35
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00331.25331.25220.75110.50331.25
ลองกอง000.00000.00114.00000.00188203333.34189204337.34110123168.657981168.69189204337.34
สละ000.00000.00000.00000.00224.00224.00000.00224.00224.00
สละอินโด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00225.00225.00111.00114.00225.00
ส้มโชกุน000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
องุ่น000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00131624.44131624.44699.447715.00131624.44
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00414173.75414173.75202026.81212146.94414173.75
เมล่อน000.00000.00000.00000.00330.42330.42220.29110.13330.42
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
เห็ดมิลค์กี้000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00553.26553.26442.26111.00553.26
แตงโม000.00000.00000.00000.00222231.75222231.75141421.508810.25222231.75
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไผ่000.00000.00000.00000.00224.13224.13000.00224.13224.13
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00000.00110.07110.07000.00110.07110.07
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00220.62220.62110.12110.50220.62
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00341.00341.00230.50110.50341.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00440.52440.52330.45110.07440.52
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00220.27220.27110.20110.07220.27
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00330.52330.52220.45110.07330.52
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00330.27330.27220.20110.07330.27
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00351.07351.07230.50120.57351.07