รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.009915.759915.759915.75000.009915.75
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
กล้วย000.00000.00000.00000.006614.506614.506614.50000.006614.50
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
กล้วยเล็บมือนาง000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00440.52440.52440.52000.00440.52
ขนุน000.00000.00000.00000.00332.13332.13332.13000.00332.13
ข่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00110.50000.00220.75331.25220.75110.50331.25
คะน้า000.00000.00000.00000.00551.02551.02551.02000.00551.02
จำปาดะ000.00000.00111.00000.009923.75101024.759923.75111.00101024.75
ชะอม000.00000.00000.00000.00330.63330.63330.63000.00330.63
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00330.51330.51330.51000.00330.51
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00414173.54414173.54414173.54000.00414173.54
ทุเรียนกระดุม000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ทุเรียนก้านยาว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ทุเรียนชะนี000.00000.00000.00000.00223.50223.50223.50000.00223.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00313144.94313144.94252532.946612.00313144.94
บวบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.004242328.004242328.004242328.00000.004242328.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00330.39330.39330.39000.00330.39
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00330.19330.19110.13220.06330.19
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.02110.02000.00110.02110.02
ผักกูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00440.89440.89440.89000.00440.89
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
พริก000.00000.00000.00000.00440.89440.89440.89000.00440.89
มะนาว000.00000.00000.00000.00663.56663.56663.56000.00663.56
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00335.50335.50335.50000.00335.50
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะระขี้นก(มะไห่)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะเขือ000.00000.00000.00000.00330.39330.39330.39000.00330.39
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00000.00000.00000.006062114.006062114.00454784.50151529.506062114.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00331.25331.25331.25000.00331.25
ลองกอง000.00000.00114.00000.00217233502.27218234506.27155166304.276368202.00218234506.27
สละ000.00000.00000.00000.00224.00224.00224.00000.00224.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00225.00225.00225.00000.00225.00
ส้มโชกุน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หม่อน000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00131523.44131523.44131523.44000.00131523.44
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.005656155.695656155.69323266.19242489.505656155.69
เมล่อน000.00000.00000.00000.00330.41330.41330.41000.00330.41
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
แตงกวา000.00000.00000.00000.00442.26442.26442.26000.00442.26
แตงโม000.00000.00000.00000.00585891.75585891.75585891.75000.00585891.75
ไผ่000.00000.00000.00000.00224.13224.13224.13000.00224.13
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00000.00110.07110.07110.07000.00110.07
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00331.00331.00331.00000.00331.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00341.07341.07341.07000.00341.07