รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.008820.008820.008820.00000.008820.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00151670.25151670.25151670.25000.00151670.25
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.001115.001115.001115.00000.001115.00
กล้วยหิน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00888.50888.50888.50000.00888.50
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00991.10991.10991.10000.00991.10
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ข่า000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.006625.756625.756625.75000.006625.75
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
คะน้า000.00000.00000.00000.00881.15881.15881.15000.00881.15
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ตะไคร้000.00000.00000.00000.004417.004417.004417.00000.004417.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00441.05441.05441.05000.00441.05
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.008818.508818.508818.50000.008818.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00121224.00121224.00111123.00111.00121224.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.007377773.257377773.256872745.255528.007377773.25
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00550.60550.60550.60000.00550.60
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ผักกูด000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00551.25551.25551.25000.00551.25
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00772.65772.65772.65000.00772.65
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.008812.558812.558812.55000.008812.55
ผักโขม000.00000.00000.00000.00220.15220.15220.15000.00220.15
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.003438142.003438142.003438142.00000.003438142.00
พริก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00222.05222.05222.05000.00222.05
ฟักทอง000.00000.00000.00000.002230.102230.102230.10000.002230.10
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00330.85330.85330.85000.00330.85
มะนาว000.00000.00000.00000.00995.75995.75995.75000.00995.75
มะพร้าว000.00000.00000.00000.008838.008838.004412.004426.008838.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00446.50446.50446.50000.00446.50
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ (เรดเลดี้)000.00000.00000.00000.002216.002216.002216.00000.002216.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00330.40330.40330.40000.00330.40
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00330.70330.70330.70000.00330.70
มังคุด000.00000.00111.00000.005656132.255757133.255050112.257721.005757133.25
ระกำ000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
ลองกอง000.00000.00111.00111.009697196.509899198.509293186.506612.009899198.50
ลางสาด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ลำไย000.00000.00000.00000.002241.252241.252241.25000.002241.25
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00220.15220.15220.15000.00220.15
สละ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สละอินโด000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00778.75778.75778.75000.00778.75
สับปะรด000.00000.00000.00000.005564.205564.205564.20000.005564.20
ส้มเปลือกล่อน000.00000.001130.00000.001120.002250.002250.00000.002250.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00337.00337.00337.00000.00337.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00334.10334.10334.10000.00334.10
เงาะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00161637.00161637.00161637.00000.00161637.00
เมลอน000.00000.00000.00110.25440.55550.80440.55110.25550.80
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.15220.15220.15000.00220.15
เสาวรส000.00000.00000.00000.00338.10338.10338.10000.00338.10
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดนางรมฮังการี000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แก่นตะวัน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงกวา000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโมเนื้อ000.00000.00000.00000.001119.001119.001119.00000.001119.00
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่000.00000.00000.00000.00442.25442.25442.25000.00442.25
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00110.10440.70550.80550.80000.00550.80
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00440.55440.55440.55000.00440.55
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00330.60330.60330.60000.00330.60
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00440.55440.55440.55000.00440.55
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00110.10220.35330.45330.45000.00330.45
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00440.55440.55440.55000.00440.55
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00110.10220.35330.45330.45000.00330.45
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00110.10330.60440.70440.70000.00440.70
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00110.10330.60440.70440.70000.00440.70
ไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10