รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00101124.00101124.00101124.00000.00101124.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00161871.25161871.25161871.25000.00161871.25
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.001115.001115.001115.00000.001115.00
กล้วยหิน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.0091011.5091011.5091011.50000.0091011.50
กวางตุ้ง000.00110.05000.00220.35550.60881.00550.60220.35770.95
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ข่า000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ข้าวโพดหวาน000.00773.75000.00115.00443.75121212.50558.75000.00558.75
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
คะน้า000.00110.05000.00110.25550.75771.05550.75110.25661.00
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะอม000.00773.05000.00000.00000.00773.05000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.004417.004417.004417.00000.004417.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.0011115.25000.00000.00330.8014146.05330.80000.00330.80
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.007717.507717.507717.50000.007717.50
ทุเรียนก้านยาว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00131325.00131325.00121224.00111.00131325.00
บวบ000.00882.75000.00000.00000.00882.75000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.004748432.754748432.752627216.002121216.754748432.75
ผักกาดขาว000.00110.05000.00000.00440.55550.60440.55000.00440.55
ผักกาดขาว000.00000.00000.00220.50000.00220.50000.00220.50220.50
ผักกาดเขียว000.00110.05000.00110.25000.00220.30000.00110.25110.25
ผักกูด000.00220.45000.00000.00110.50330.95110.50000.00110.50
ผักบุ้ง000.00771.80000.00000.00331.1010102.90331.10000.00331.10
ผักหวาน000.00772.55000.00000.00552.1012124.65552.10000.00552.10
ผักเหลียง000.00220.55000.00110.255511.758812.555511.75110.256612.00
ผักโขม000.00110.05000.00000.00110.10220.15110.10000.00110.10
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.003134119.253134119.253033117.25112.003134119.25
พริก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกขี้หนู000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกไทย000.00110.05110.25000.00112.00332.30222.25000.00222.25
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00330.85330.85330.85000.00330.85
มะนาว000.00000.00000.00000.00995.75995.75995.75000.00995.75
มะพร้าว000.00000.00000.00000.009955.009955.004412.005543.009955.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00446.50446.50446.50000.00446.50
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00220.15220.15220.15000.00220.15
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00220.60220.60220.60000.00220.60
มะเขือเปราะ000.00883.75000.00000.00000.00883.75000.00000.00000.00
มังคุด225.00000.00111.00000.007070160.257373166.255050112.25212149.007171161.25
ระกำ000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
ลองกอง000.00000.00111.00111.00125126262.00127128264.008687180.00414184.00127128264.00
ลางสาด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ลำไย000.00000.00000.00000.002241.252241.252241.25000.002241.25
วอเตอร์เครส000.00110.05000.00000.00110.10220.15110.10000.00110.10
สละ000.00000.00000.00113.00118.002211.00000.002211.002211.00
สละอินโด000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00778.75778.75778.75000.00778.75
สับปะรด000.00000.00000.00000.004424.204424.204424.20000.004424.20
ส้มเปลือกล่อน000.00000.001130.00000.001120.002250.002250.00000.002250.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00337.00337.00337.00000.00337.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00334.10334.10334.10000.00334.10
เงาะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00161637.00161637.00161637.00000.00161637.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00550.80550.80550.80000.00550.80
เรดเลดี้000.00000.00000.00000.002216.002216.002216.00000.002216.00
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
เสาวรส000.00000.00000.00000.00338.10338.10338.10000.00338.10
เห็ด000.00000.00000.00110.50000.00110.50000.00110.50110.50
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดภูฏาน000.00000.00110.10000.00000.00110.10110.10000.00110.10
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดฮังการี่000.00000.00110.10000.00000.00110.10110.10000.00110.10
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00110.10000.00000.00110.10110.10000.00110.10
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00220.60220.60220.60000.00220.60
แก่นตะวัน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงกวา000.00110.25000.00000.00110.25220.50110.25000.00110.25
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโมเนื้อ000.00000.00000.00000.001119.001119.001119.00000.001119.00
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่000.00110.50000.00000.00331.75442.25331.75000.00331.75
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00551.10551.10551.10000.00551.10
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00440.70440.70440.70000.00440.70
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00330.45330.45330.45000.00330.45
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00330.60330.60330.60000.00330.60
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00440.70440.70440.70000.00440.70
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00330.60330.60330.60000.00330.60
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00330.60330.60330.60000.00330.60
ไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10