รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.0091021.0091021.0091021.00000.0091021.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00161871.25161871.25161871.25000.00161871.25
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.001115.001115.001115.00000.001115.00
กล้วยหิน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.0091011.5091011.5091011.50000.0091011.50
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00991.10991.10991.10000.00991.10
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ข่า000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ข้าวโพดหวาน000.00773.75000.00000.00558.75121212.50558.75000.00558.75
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
คะน้า000.00000.00000.00000.00881.15881.15881.15000.00881.15
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะอม000.00663.00000.00000.00110.05773.05110.05000.00110.05
ตะไคร้000.00000.00000.00000.004417.004417.004417.00000.004417.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.0010105.00000.00000.00441.0514146.05441.05000.00441.05
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.008818.508818.508818.50000.008818.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00121224.00121224.00111123.00111.00121224.00
บวบ000.00882.75000.00000.00000.00882.75000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.004748432.754748432.752627216.002121216.754748432.75
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00550.60550.60550.60000.00550.60
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ผักกูด000.00110.20000.00000.00220.75330.95220.75000.00220.75
ผักบุ้ง000.00661.75000.00000.00441.1510102.90441.15000.00441.15
ผักหวาน000.00552.00000.00000.00772.6512124.65772.65000.00772.65
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.008812.558812.558812.55000.008812.55
ผักโขม000.00000.00000.00000.00220.15220.15220.15000.00220.15
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.003134119.253134119.253033117.25112.003134119.25
พริก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกขี้หนู000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00222.05222.05222.05000.00222.05
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00330.85330.85330.85000.00330.85
มะนาว000.00000.00000.00000.00995.75995.75995.75000.00995.75
มะพร้าว000.00000.00000.00000.009955.009955.004412.005543.009955.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00446.50446.50446.50000.00446.50
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00330.40330.40330.40000.00330.40
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00330.70330.70330.70000.00330.70
มะเขือเปราะ000.00883.75000.00000.00000.00883.75000.00000.00000.00
มังคุด225.00000.00111.00000.007070160.257373166.255050112.25212149.007171161.25
ระกำ000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
ลองกอง000.00000.00111.00111.00131132268.50133134270.509293186.50414184.00133134270.50
ลางสาด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ลำไย000.00000.00000.00000.002241.252241.252241.25000.002241.25
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00220.15220.15220.15000.00220.15
สละ000.00000.00000.00113.00118.002211.00000.002211.002211.00
สละอินโด000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00778.75778.75778.75000.00778.75
สับปะรด000.00000.00000.00000.004424.204424.204424.20000.004424.20
ส้มเปลือกล่อน000.00000.001130.00000.001120.002250.002250.00000.002250.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00337.00337.00337.00000.00337.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00334.10334.10334.10000.00334.10
เงาะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00161637.00161637.00161637.00000.00161637.00
เมลอน000.00000.00000.00000.00550.80550.80550.80000.00550.80
เรดเลดี้000.00000.00000.00000.002216.002216.002216.00000.002216.00
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.15220.15220.15000.00220.15
เสาวรส000.00000.00000.00000.00338.10338.10338.10000.00338.10
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00220.60220.60220.60000.00220.60
แก่นตะวัน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงกวา000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโมเนื้อ000.00000.00000.00000.001119.001119.001119.00000.001119.00
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่000.00000.00000.00000.00442.25442.25442.25000.00442.25
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00661.20661.20661.20000.00661.20
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00440.70440.70440.70000.00440.70
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00330.60330.60330.60000.00330.60
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00330.45330.45330.45000.00330.45
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00330.60330.60330.60000.00330.60
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00440.70440.70440.70000.00440.70
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00330.45330.45330.45000.00330.45
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00440.70440.70440.70000.00440.70
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00440.70440.70440.70000.00440.70
ไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10