รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00101022.00101022.00101022.00000.00101022.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00161771.25161771.25161771.25000.00161771.25
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.001115.00000.001115.001115.00000.001115.00
กล้วยหิน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00101010.50101010.50101010.50000.00101010.50
กวางตุ้ง000.00110.10000.00000.00991.1010101.20991.10000.00991.10
กะหล่ำดอก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ข่า000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.006625.756625.756625.75000.006625.75
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
คะน้า000.00110.10000.00000.00881.15991.25881.15000.00881.15
จำปาดะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00220.15220.15220.15000.00220.15
ตะไคร้000.00000.00000.00000.004415.104415.104415.10000.004415.10
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00441.05441.05441.05000.00441.05
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ทุเรียน000.00111.00000.00000.008818.509919.508818.50000.008818.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00121224.00121224.00111123.00111.00121224.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.007377773.257377773.256872745.255528.007377773.25
ผักกาดขาว000.00110.10000.00000.00550.60660.70550.60000.00550.60
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ผักกาดแก้ว000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักกูด000.00110.25000.00000.00331.00441.25331.00000.00331.00
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00551.25551.25551.25000.00551.25
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00993.15993.15993.15000.00993.15
ผักเหลียง000.00110.25000.00000.009913.55101013.809913.55000.009913.55
ผักโขม000.00110.10000.00000.00220.15330.25220.15000.00220.15
ฝรั่ง000.00112.00000.00000.003438142.003539144.003438142.00000.003438142.00
พริก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกไทย000.00110.25000.00112.00110.05332.30222.05000.00222.05
ฟักทอง000.00000.00000.00000.002230.102230.102230.10000.002230.10
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00440.95440.95440.95000.00440.95
มะนาว000.00000.00000.00110.50885.25995.75995.75000.00995.75
มะพร้าว000.00000.00000.00000.008838.008838.004412.004426.008838.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00224.00222.50446.50446.50000.00446.50
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ (เรดเลดี้)000.00000.00000.00000.002216.002216.002216.00000.002216.00
มะเขือ000.00110.25000.00000.00330.40440.65330.40000.00330.40
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00330.70330.70330.70000.00330.70
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00000.00111.00000.005555131.255656132.254949111.257721.005656132.25
ระกำ000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
ลองกอง000.00000.00111.00111.009697196.509899198.509293186.506612.009899198.50
ลางสาด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ลำไย000.00000.00000.00000.002241.252241.252241.25000.002241.25
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00220.15220.15220.15000.00220.15
สละ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สละอินโด000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
สะตอ000.00000.00000.00000.00778.75778.75778.75000.00778.75
สับปะรด000.00000.00000.00000.005564.205564.205564.20000.005564.20
ส้มเปลือกล่อน000.00000.00000.00000.001130.001130.001130.00000.001130.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00337.00337.00337.00000.00337.00
หม่อน000.00111.50000.00000.00444.20555.70444.20000.00444.20
เงาะ000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00161637.00161637.00161637.00000.00161637.00
เมล่อน000.00000.00000.00110.25440.55550.80440.55110.25550.80
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00330.40330.40330.40000.00330.40
เสาวรส000.00000.00000.00000.00338.10338.10338.10000.00338.10
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดนางรมฮังการี000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แก่นตะวัน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงกวา000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโมเนื้อ000.00000.00000.00000.001119.001119.001119.00000.001119.00
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่000.00000.00000.00000.00442.25442.25442.25000.00442.25
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00440.70440.70440.70000.00440.70
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00550.65550.65550.65000.00550.65
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00330.60330.60330.60000.00330.60
ไฮโดรโปรนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00550.65550.65550.65000.00550.65
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00550.65550.65550.65000.00550.65
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00220.35220.35220.35000.00220.35
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00330.60330.60330.60000.00330.60
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00330.60330.60330.60000.00330.60