รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.001112.001112.00000.001112.001112.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ขจร000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
คะน้า000.00000.00000.00000.00331.00331.00331.00000.00331.00
ดอกไม้จีน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00331.25331.25331.25000.00331.25
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ทุเรียน000.00000.00000.00000.009192151.079192151.079192151.07000.009192151.07
ทุเรียนชะนี000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00221.25000.00122122303.70124124304.95124124304.95000.00124124304.95
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00331.75331.75331.75000.00331.75
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะนาว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
มะเขือเปราะคางกบ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มังคุด000.00000.00000.00000.005860111.255860111.255860111.25000.005860111.25
ลองกอง000.00000.00114.00000.00223228365.33224229369.33224229369.33000.00224229369.33
ลางสาด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สละ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00626794.95626794.95626794.95000.00626794.95
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00331.50331.50331.50000.00331.50
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00