รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
กล้วย000.00000.00000.00000.00221.20221.20000.00221.20221.20
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00221.50221.50110.50111.00221.50
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00223.00223.00111.00112.00223.00
คะน้า000.00000.00000.00000.00221.00221.00110.50110.50221.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ทุเรียน000.00111.25000.00000.009292155.829393157.079090148.57227.259292155.82
ทุเรียนชะนี000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00221.25000.00143143347.70145145348.95123123303.95222245.00145145348.95
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00332.00332.00110.50221.50332.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.001515164.001515164.00000.001515164.001515164.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00222.50222.50110.50112.00222.50
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00114.00114.00000.00114.00114.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00121212.75121212.75000.00121212.75121212.75
มะพร้าว000.00000.00000.00000.002216.002216.00000.002216.002216.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.002229.502229.50000.002229.502229.50
มะพร้าวอ่อน000.00000.00000.00000.00223.50223.50000.00223.50223.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะคางกบ000.00000.00000.00000.00111.50111.50000.00111.50111.50
มังคุด000.00000.00000.00141421.008991168.50103105189.506466118.50393971.00103105189.50
มันเทศ000.00000.00000.00000.00226.00226.00000.00226.00226.00
ลองกอง000.00000.00114.00224.50377384658.33380387666.83224229369.33156158297.50380387666.83
ลางสาด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สละ000.00000.00000.00000.00778.50778.50111.00667.50778.50
สับปะรด000.00000.00000.00000.002280.252280.25000.002280.252280.25
ส้มโอ000.00000.00000.00112.007277107.207378109.20626794.95111114.257378109.20
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00558.50558.50000.00558.50558.50
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00225.00225.00113.00112.00225.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00222.00222.00000.00222.00222.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงโม000.00000.00000.00000.00118.00118.00000.00118.00118.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50