รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
กล้วยหอม000.00000.00000.001112.00000.001112.00000.001112.001112.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
กวางตุ้ง000.00110.15000.00000.00220.75330.90220.75000.00220.75
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ขจร000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00332.50332.50332.50000.00332.50
คะน้า000.00000.00000.00000.00331.00331.00331.00000.00331.00
ดอกไม้จีน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วฝักยาว000.00110.15000.00000.00552.25662.40552.25000.00552.25
ถั่วพู000.00220.65000.00000.00110.25330.90110.25000.00110.25
ทุเรียน000.00334.00000.00000.00154156262.67157159266.67154156262.67000.00154156262.67
ทุเรียนชะนี000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00221.25101023.50123124269.20135136293.95123124269.20121224.75135136293.95
บวบเหลี่ยม000.00110.50000.00000.00331.75442.25331.75000.00331.75
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.0026261,785.0026261,785.0026261,785.00000.0026261,785.00
ผักกาดขาว000.00110.15000.00000.00110.25220.40110.25000.00110.25
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้ง000.00110.00000.00000.0016165.0017175.0016165.00000.0016165.00
ผักบุ้งจีน000.00110.25000.00000.0020205.7821216.0320205.78000.0020205.78
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะนาว000.00110.75000.00000.00335.00445.75335.00000.00335.00
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00202069.00202069.00202069.00000.00202069.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00114.50114.50114.50000.00114.50
มะระจีน000.00110.50000.00000.00332.50443.00332.50000.00332.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
มะเขือเทศ000.00220.40000.00000.00110.25330.65110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มะเขือเปราะคางกบ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มังคุด000.00000.00000.00171830.25373774.505455104.75373774.50171830.255455104.75
มันเทศ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ลองกอง000.00000.00114.00363650.25169173252.08206210306.33169173252.08373754.25206210306.33
ลางสาด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สละ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00626794.95626794.95626794.95000.00626794.95
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00333.25333.25333.25000.00333.25
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เสาวรส000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00331.25331.25331.25000.00331.25
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงกวา000.00110.15000.00000.0014145.7515155.9014145.75000.0014145.75
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25