รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
กล้วย000.00000.00000.00000.00221.20221.20000.00221.20221.20
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00221.50221.50110.50111.00221.50
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00223.00223.00111.00112.00223.00
คะน้า000.00000.00000.00000.00221.00221.00110.50110.50221.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ทุเรียน141640.25101018.50000.00131322.007777119.82114116200.578888134.57227.259090141.82
ทุเรียนชะนี000.00000.00000.00000.00118.00118.00118.00000.00118.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00442.75223.00142142346.70148148352.45125125306.45232346.00148148352.45
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00332.00332.00110.50221.50332.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.001717171.001717171.00000.001717171.001717171.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00222.50222.50110.50112.00222.50
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00114.00114.00000.00114.00114.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00121212.75121212.75000.00121212.75121212.75
มะพร้าว000.00000.00000.00000.002216.002216.00000.002216.002216.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.002229.502229.50000.002229.502229.50
มะพร้าวอ่อน000.00000.00000.00000.00223.50223.50000.00223.50223.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะคางกบ000.00000.00000.00000.00111.50111.50000.00111.50111.50
มังคุด000.00111.00112.00212127.758688166.25109111197.006769122.00414174.00108110196.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00226.00226.00000.00226.00226.00
ลองกอง444.50131329.00131437.007713.50387392668.33424430752.33217220353.33190193365.50407413718.83
ลางสาด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สละ000.00000.00112.00000.00778.508810.50111.00779.508810.50
สับปะรด000.00000.00000.00000.002280.252280.25000.002280.252280.25
ส้มโอ225.25171825.75000.00112.00515176.457172109.45404062.20121216.25525278.45
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00558.50558.50000.00558.50558.50
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00225.00225.00113.00112.00225.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00222.00222.00000.00222.00222.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงโม000.00000.00000.00000.00118.00118.00000.00118.00118.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50