รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00122.60122.60000.00122.60122.60
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.13220.13220.13000.00220.13
กล้วย000.00000.00000.00000.00252560.50252560.50232352.50228.00252560.50
กล้วยนางยา000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00662.31662.31441.71220.60662.31
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
กวางตุ้งใบ000.00000.00000.00000.00220.13220.13110.03110.10220.13
กวางตุ้งใบ,ดอก000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
กะหล่ำปม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00220.11220.11220.11000.00220.11
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ข่า000.00000.00000.00000.00330.45330.45110.25220.20330.45
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00221.00221.00110.50110.50221.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00551.55551.55441.05110.50551.55
คะน้า000.00000.00000.00000.00773.34773.34552.74220.60773.34
ชะอม000.00000.00000.00000.00330.31330.31330.31000.00330.31
ดอกแค000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ตะไคร้000.00000.00000.00000.0010112.4610112.46781.26331.2010112.46
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00220.25220.25000.00220.25220.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00881.20881.20550.90330.30881.20
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00440.80440.80220.60220.20440.80
ถั่วแขก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียน181874.50000.00000.00128.001,0321,0505,005.451,0511,0705,087.959109264,523.20123126490.251,0331,0525,013.45
ทุเรียนหมอนทอง121242.00000.00000.00238.006716932,652.506857082,702.505135301,945.50160166715.006736962,660.50
ทุเรียนเทศ(แขก)000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
บวบ000.00000.00000.00000.00330.70330.70000.00330.70330.70
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.00113.24113.24113.24000.00113.24
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักกาดแก้ว000.00000.00000.00000.00110.10110.10000.00110.10110.10
ผักกูด000.00000.00000.00000.00220.30220.30000.00220.30220.30
ผักขมจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.0014162.0014162.0010121.10440.9014162.00
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00551.15551.15330.55220.60551.15
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00331.40331.40000.00331.40331.40
ผักแพรว000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักโขม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริก000.00000.00000.00000.00330.60330.60330.60000.00330.60
พริกไทย000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00222.20222.20112.00110.20222.20
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00220.35220.35110.25110.10220.35
มะนาว000.00000.00000.00000.00343487.50343487.50313175.503312.00343487.50
มะพร้าว000.00000.00000.00000.008810.758810.758810.75000.008810.75
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
มะพร้าวอ่อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะระ000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
มะระจีน000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00550.96550.96440.86110.10550.96
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.10110.10000.00110.10110.10
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00220.20220.20110.10110.10220.20
มังคุด2223.00000.00000.00000.003573721,468.253593741,491.252903001,224.256772244.003573721,468.25
ยี่หร่า000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ลองกอง000.00000.00000.00111.005345541,537.605355551,538.60326333948.10209222590.505355551,538.60
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
สละ000.00000.00000.00000.00557.50557.50446.50111.00557.50
สละอินโด000.00000.00000.00000.00331.25331.25331.25000.00331.25
สะตอ000.00000.00000.00000.008817.008817.008817.00000.008817.00
สับปะรด000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ส้มโชกุน000.00000.00000.00000.0044103.0044103.0044103.00000.0044103.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00220.70220.70220.70000.00220.70
เงาะ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เรดโครอล000.00000.00000.00000.00110.10110.10000.00110.10110.10
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เสาวรส000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
เห็ดถั่งเช่าสีทอง000.00000.00000.00000.00110.10110.10000.00110.10110.10
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00331.20331.20220.70110.50331.20
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00221.00221.00110.50110.50221.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00220.51220.51220.51000.00220.51
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงกวา000.00000.00000.00000.00881.40881.40441.00440.40881.40
แตงโม000.00000.00000.00000.00884.00884.00884.00000.00884.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ใบบัวบก000.00000.00000.00000.00110.10110.10000.00110.10110.10
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00220.70220.70000.00220.70220.70
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00330.40330.40330.40000.00330.40
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00220.15220.15220.15000.00220.15
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ไฮโดรโปรนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (สะระแหน่)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00330.40330.40330.40000.00330.40