รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00112.50112.50000.00112.50112.50
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
กล้วย000.00000.00000.00000.00303072.50303072.50292970.50112.00303072.50
กล้วยนางยา000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00332.10332.10332.10000.00332.10
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
กวางตุ้งใบ000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
กวางตุ้งใบ,ดอก000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
กะหล่ำปม000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
กะเพรา000.00000.00000.00000.00220.20220.20220.20000.00220.20
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ข่า000.00000.00000.00000.00330.30330.30330.30000.00330.30
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00331.20331.20331.20000.00331.20
คะน้า000.00000.00000.00000.00333.10333.10333.10000.00333.10
ชะอม000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ดอกแค000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00661.60661.60551.50110.10661.60
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00220.25220.25220.25000.00220.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00562.40562.40452.30110.10562.40
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00440.80440.80440.80000.00440.80
ถั่วแขก000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ทุเรียน000.003131219.50000.00112.005585722,266.505906042,488.005535662,229.506739.005595732,268.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.004537.008408624,872.508448674,909.503643801,945.004804872,964.508448674,909.50
บวบ000.00000.00000.00000.00220.60220.60220.60000.00220.60
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักกาดแก้ว000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักกูด000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ผักขมจีน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00661.20661.20551.00110.20661.20
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00440.90440.90440.90000.00440.90
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00330.90330.90220.40110.50330.90
ผักโขม000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00110.20110.20000.00110.20110.20
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
มะนาว000.00000.00000.00000.00292985.40292985.40292985.40000.00292985.40
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00332.25332.25332.25000.00332.25
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะพร้าวอ่อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะระจีน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00220.20220.20110.10110.10220.20
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
มังคุด000.003310.00000.00226.002772991,405.752823041,421.75219240985.256061426.502793011,411.75
ยี่หร่า000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ลองกอง000.00000.00000.00112.008769273,224.508779283,226.505435901,772.503343381,454.008779283,226.50
สละ000.00000.00000.00000.00446.50446.50446.50000.00446.50
สละอินโด000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
สลัดแก้ว000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
สะตอ000.00000.00000.00000.009919.009919.008817.00112.009919.00
ส้มโชกุน000.00000.00000.00000.0033238.0033238.0033238.00000.0033238.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
หม่อน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เงาะ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00222.00222.00000.00222.00222.00
เรดโครอล000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เสาวรส000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
แตงกวา000.00000.00000.00000.00453.30453.30453.30000.00453.30
แตงโม000.00000.00000.00000.0013136.5013136.5013136.50000.0013136.50
ใบบัวบก000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00220.70220.70220.70000.00220.70
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ไฮโดรโปนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (สะระแหน่)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05