รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00112.50112.50000.00112.50112.50
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
กล้วย000.00000.00000.00000.006161186.506161186.506060184.50112.006161186.50
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
กวางตุ้งใบ,ดอก000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
กะหล่ำปม000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
กะเพรา000.00000.00000.00000.00220.20220.20220.20000.00220.20
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ข่า000.00000.00000.00000.00330.30330.30330.30000.00330.30
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00331.20331.20331.20000.00331.20
คะน้า000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00440.50440.50330.40110.10440.50
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00220.25220.25220.25000.00220.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00342.20342.20232.10110.10342.20
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00220.60220.60220.60000.00220.60
ถั่วแขก000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ทุเรียน000.004545270.00202041.75000.005055132,078.505705782,390.255195262,081.256739.005255332,120.25
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.002212.00101053.008328554,844.508448674,909.503643801,955.004804872,954.508448674,909.50
บวบ000.00000.00000.00000.00220.60220.60220.60000.00220.60
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
ผักกาดเขียว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักกูด000.00000.00000.00000.00220.30220.30220.30000.00220.30
ผักขมจีน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00441.00441.00330.80110.20441.00
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00330.40330.40330.40000.00330.40
ผักเหลียง000.00000.00000.00000.00330.90330.90220.40110.50330.90
ผักโขม000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
มะนาว000.00000.00000.00000.00292985.40292985.40292985.40000.00292985.40
มะพร้าว000.00110.25000.00000.00222.00332.25222.00000.00222.00
มะพร้าวอ่อน000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะระจีน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00220.20220.20110.10110.10220.20
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
มังคุด000.007713.25000.003315.002632851,342.002732951,370.25206227930.506061426.502662881,357.00
ยี่หร่า000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ลองกอง000.00101014.505518.002828105.008328843,117.508759273,255.005305781,781.503353391,459.008659173,240.50
สละ000.00000.00000.00000.00446.50446.50446.50000.00446.50
สลัดแก้ว000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
สะตอ000.00000.00000.00000.008817.008817.007715.00112.008817.00
ส้มโชกุน000.00000.00000.00000.0022191.0022191.0022191.00000.0022191.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.00222.00222.00000.00222.00222.00
เสาวรส000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
แตงกวา000.00000.00000.00000.00233.10233.10233.10000.00233.10
แตงโม000.00000.00000.00000.0013136.5013136.5013136.50000.0013136.50
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25