รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00110.13000.00000.00332.40442.53332.40000.00332.40
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00220.75220.75110.25110.50220.75
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00121210.00121210.00121210.00000.00121210.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00110.50220.50331.00331.00000.00331.00
กะเพรา000.00000.00000.00110.25220.75331.00220.50110.50331.00
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ข่า000.00000.00000.00000.00221.50221.50110.50111.00221.50
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00121320.25121320.25454.258816.00121320.25
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
คะน้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ชะอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ดาหลา000.00000.00000.00000.00229.00229.00000.00229.00229.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00111213.25111213.25784.75448.50111213.25
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00442.25442.25442.25000.00442.25
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00121248.25121248.25121248.25000.00121248.25
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.003030128.503030128.50161659.50141469.003030128.50
บวบ000.00000.00000.00000.00442.70442.70331.70111.00442.70
ปาล์มน้ำมัน000.00000.001121.00000.006464891.006565912.00000.006565912.006565912.00
ผักกาดหอม000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ผักบุ้งจีน000.00110.13000.00000.00331.00441.13331.00000.00331.00
ผักบุ้งน้ำ000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
พริก000.00000.00000.00000.00552.12552.12331.00221.12552.12
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
พริกหยวก000.00112.00000.00000.00110.25222.25110.25000.00110.25
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00222.50222.50222.50000.00222.50
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
มะนาว000.00113.00000.00000.00111115.50121218.50111115.50000.00111115.50
มะพร้าว559.00000.00000.00000.00000.00559.00000.00000.00000.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.008812.008812.008812.00000.008812.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะระขี้นก(มะไห่)000.00000.00000.00000.00110.62110.62000.00110.62110.62
มะระจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00443.50443.50220.50223.00443.50
มะเขือยาวสีม่วง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00110.13000.00000.00440.76550.89440.76000.00440.76
มะเขือเปราะคางกบ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเฟือง000.00000.00000.00000.00115.00115.00000.00115.00115.00
มังคุด3310.00111.00343461.00000.006036121,243.046416501,315.045675761,170.547070133.506376461,304.04
ลองกอง71138.50000.00565698.25000.001,4061,4193,363.701,4691,4863,500.458518591,803.356116161,658.601,4621,4753,461.95
ละมุด000.00000.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00112.00
สละ000.00000.00111.00000.00232327.20242428.20111118.00131310.20242428.20
สับปะรด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ส้มจี๊ด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มโชกุน000.00113.00000.00000.00000.00113.00000.00000.00000.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00112.50112.50112.50000.00112.50
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เงาะ000.00110.50000.00000.002929103.503030104.002929103.50000.002929103.50
เงาะโรงเรียน000.00000.00445.00000.005757124.006161129.00393948.00222281.006161129.00
เมลอน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00332.75332.75222.25110.50332.75
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
แตงกวา000.00111.00000.00000.00224.00335.00000.00224.00224.00
โหระพา000.00110.25000.00110.25221.50442.00110.25221.50331.75
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.002210.002210.002210.00000.002210.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ซุปเปอร์กรีน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (สลัดเบบี้มิกซ์)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00