รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00222.00222.00000.00222.00222.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00110.13000.00000.00332.40442.53332.40000.00332.40
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00220.75220.75110.25110.50220.75
กล้วย000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00121210.00121210.00884.00446.00121210.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00110.50220.50331.00331.00000.00331.00
กะเพรา000.00000.00000.00110.25220.75331.00110.25220.75331.00
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ข่า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.0017174.2517174.2517174.25000.0017174.25
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.006714.256714.25454.252210.006714.25
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
คะน้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ชะอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ดาหลา000.00000.00000.00000.004512.004512.00344.00118.004512.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00101111.25101111.25784.75336.50101111.25
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00442.25442.25442.25000.00442.25
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00363680.13363680.13363680.13000.00363680.13
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00111.00151553.25161654.25161654.25000.00161654.25
บวบ000.00000.00000.00000.00993.20993.20993.20000.00993.20
ปาล์มน้ำมัน000.00000.001121.00000.001771772,206.001781782,227.001371371,438.004141789.001781782,227.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักกาดหอม000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ผักบุ้งจีน000.00110.13000.00000.00441.50551.63331.25110.25441.50
ผักบุ้งน้ำ000.00110.25000.00000.00113.00223.25113.00000.00113.00
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
พริก000.00000.00000.00000.00664.12664.12443.00221.12664.12
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00221.09221.09110.09111.00221.09
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
พริกหยวก000.00112.00000.00000.00110.25222.25110.25000.00110.25
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00222.50222.50222.50000.00222.50
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
มะนาว000.00113.00000.00000.00131316.25141419.259910.25446.00131316.25
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00105105320.58105105320.58105105320.58000.00105105320.58
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.008812.008812.00000.008812.008812.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะระขี้นก(มะไห่)000.00000.00000.00000.00110.62110.62000.00110.62110.62
มะระจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
มะเขือยาวสีม่วง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00110.13000.00000.00440.76550.89440.76000.00440.76
มะเขือเปราะคางกบ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเฟือง000.00000.00000.00000.00115.00115.00000.00115.00115.00
มังคุด3310.00000.00111118.80558.506116201,216.656306391,253.955615701,119.456666124.506276361,243.95
ลองกอง5932.50000.00121222.50444.501,2331,2512,773.231,2541,2762,832.738598721,653.733903951,146.501,2491,2672,800.23
ละมุด000.00000.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00112.00
สละ000.00000.00000.00000.00111118.00111118.00111118.00000.00111118.00
สละอินโด000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
สับปะรด000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
ส้มจี๊ด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เงาะ000.00000.00000.00000.004747113.464747113.464646111.46112.004747113.46
เงาะโรงเรียน000.00000.00444.00000.005353107.005757111.00323237.50252573.505757111.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00332.75332.75222.25110.50332.75
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดแครง000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
แตงกวา000.00111.00000.00000.00330.75441.75330.75000.00330.75
โหระพา000.00110.25000.00110.25110.50331.00000.00220.75220.75
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.002210.002210.002210.00000.002210.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ซุปเปอร์กรีน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (สลัดเบบี้มิกซ์)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00