รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00000.00000.00000.00222.00222.00000.00222.00222.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00110.13000.00000.00332.40442.53332.40000.00332.40
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00220.75220.75110.25110.50220.75
กล้วย000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00121210.00121210.00884.00446.00121210.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00110.50220.50331.00331.00000.00331.00
กะเพรา000.00000.00000.00110.25220.75331.00110.25220.75331.00
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขนุน000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ข่า000.00000.00000.00000.00221.50221.50110.50111.00221.50
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.0017174.2517174.2517174.25000.0017174.25
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00121320.25121320.25454.258816.00121320.25
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
คะน้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ชะอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ดาหลา000.00000.00000.00000.005613.005613.00344.00229.005613.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00111213.25111213.25784.75448.50111213.25
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00442.25442.25442.25000.00442.25
ทุเรียน000.00446.50000.00000.00323273.63363680.13323273.63000.00323273.63
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.003030128.503030128.50161659.50141469.003030128.50
บวบ000.00000.00000.00000.0010104.2010104.20993.20111.0010104.20
ปาล์มน้ำมัน000.004242584.251121.00000.001591591,744.752022022,350.009595853.756565912.001601601,765.75
ผักกาดขาว000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ผักบุ้งจีน000.00220.63000.00000.00331.00551.63220.75110.25331.00
ผักบุ้งน้ำ000.00223.25000.00000.00000.00223.25000.00000.00000.00
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ฝรั่งกิมจู000.00113.00000.00000.00000.00113.00000.00000.00000.00
พริก000.00112.00000.00000.00552.12664.12331.00221.12552.12
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00221.09221.09110.09111.00221.09
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกหนุ่มเขียว000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
พริกหยวก000.00112.00000.00000.00110.25222.25110.25000.00110.25
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00222.50222.50222.50000.00222.50
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
มะนาว000.00113.00000.00000.00131316.25141419.259910.25446.00131316.25
มะพร้าว000.005555270.00000.00000.00505050.58105105320.58505050.58000.00505050.58
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.008812.008812.00000.008812.008812.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะระขี้นก(มะไห่)000.00000.00000.00000.00110.62110.62000.00110.62110.62
มะระจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00553.75553.75330.75223.00553.75
มะเขือยาวสีม่วง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00110.13000.00000.00440.76550.89440.76000.00440.76
มะเขือเปราะคางกบ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเฟือง000.00000.00000.00000.00115.00115.00000.00115.00115.00
มังคุด3310.00000.00223.00000.006366451,264.156416501,277.155645731,128.657474138.506386471,267.15
ลองกอง71138.50666.254414.00000.001,5011,5203,427.831,5181,5413,486.588558681,654.236506561,787.601,5051,5243,441.83
ละมุด000.00000.00000.00000.00112.00112.00000.00112.00112.00
สละ000.00000.00000.00000.00242428.20242428.20111118.00131310.20242428.20
สละอินโด000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
สับปะรด000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
ส้มจี๊ด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ส้มโอ000.00000.00000.00112.00000.00112.00000.00112.00112.00
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เงาะ000.00000.00000.00000.004848115.464848115.464747113.46112.004848115.46
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.006161129.006161129.00363644.50252584.506161129.00
เมลอน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00332.75332.75222.25110.50332.75
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดแครง000.00110.02000.00000.00000.00110.02000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00113.00000.00113.00000.00113.00113.00
แตงกวา000.00111.00000.00000.00554.75665.75330.75224.00554.75
โหระพา000.00110.25000.00110.25221.50442.00000.00331.75331.75
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.002210.002210.002210.00000.002210.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ซุปเปอร์กรีน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (สลัดเบบี้มิกซ์)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00