รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเทียมต้น000.00000.00000.00000.0013130.2513130.2513130.25000.0013130.25
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.002264.002264.002264.00000.002264.00
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00282818.004141151.006969169.004242155.00272714.006969169.00
คะน้า000.00000.00000.00000.00373717.00373717.00373717.00000.00373717.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.0039399.7539399.7539399.75000.0039399.75
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00330.39000.00000.00000.00330.39000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00220.26000.00220.50000.00440.76220.50000.00220.50
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
บล็อคโคลี่000.00000.00000.00000.0015153.7515153.7515153.75000.0015153.75
ผักกาดหอม220.50330.7526266.50000.00525213.00838320.75777719.25110.25787819.50
ผักบุ้ง000.00000.00000.00661.50661.5012123.00661.50661.5012123.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.0017174.25000.0017174.25000.0017174.2517174.25
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
พริก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พุทรา000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ฟักทอง000.00000.00000.00111127.00161656.00272783.00161656.00111127.00272783.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00343441.75343441.75343441.75000.00343441.75
มะม่วง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศ000.002211.00227.00000.006977273.007381291.007179280.00000.007179280.00
มังคุด000.00000.00000.00000.00151589.00151589.00151589.00000.00151589.00
มันแกว000.00110.25000.00000.00121224.00131324.25121224.00000.00121224.00
สตรอเบอรี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สับปะรด000.00000.00112.00171768.00131380.503131150.50141482.50171768.003131150.50
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หวาย000.00000.00000.00000.00151520.00151520.00151520.00000.00151520.00
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.003636289.003636289.003636289.00000.003636289.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โต้วเหมี่ยว000.00220.26000.00000.00000.00220.26000.00000.00000.00
ไผ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดขาว)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00110.25000.00000.00110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักชี)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์(ผักบุ้ง)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00110.00110.25000.00000.00220.25110.25000.00110.25