รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเทียมต้น000.00000.00000.00000.0018180.5018180.5018180.50000.0018180.50
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.002264.002264.002264.00000.002264.00
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00414118.003636133.007777151.00191978.00585873.007777151.00
คะน้า000.00000.00000.00000.00404018.50404018.50404018.50000.00404018.50
ต้นหอม000.00000.00000.00000.0020205.0020205.0020205.00000.0020205.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
บล็อคโคลี่000.00000.00000.00000.0020205.0020205.0020205.00000.0020205.00
ผักกาดหอม220.50000.0030307.50000.0037379.25696917.25666616.50110.25676716.75
ผักบุ้ง000.00000.00000.00661.5012123.0018184.50000.0018184.5018184.50
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.0018184.50000.0018184.50000.0018184.5018184.50
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
พริก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พุทรา000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00111127.00000.00111127.00000.00111127.00111127.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00333341.50333341.50333341.50000.00333341.50
มะม่วง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศ000.003434134.003939130.00000.007779194.00150152458.004748159.006970165.00116118324.00
มันแกว000.00110.25000.00000.00282880.00292980.25131326.00151554.00282880.00
สตรอเบอรี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สับปะรด000.00000.00112.00171768.00161691.503434161.50141482.50202079.003434161.50
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หวาย000.00000.00000.00000.00232334.50232334.50232334.50000.00232334.50
เงาะโรงเรียน000.00000.00000.00000.003535284.003535284.003535284.00000.003535284.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โหระพา000.00000.00000.00000.0010102.5010102.50000.0010102.5010102.50
ไผ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00110.25000.00000.00110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00110.25000.00000.00110.25110.25000.00110.25