รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.002237.002237.002237.00000.002237.00
ขจร,ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ดอกขจร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00323365.00323365.00323365.00000.00323365.00
บวบ000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักกูด000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
พริก000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
มะนาว000.00000.00000.00000.00110.38110.38110.38000.00110.38
มะปราง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะพร้าว000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
มะยงชิด000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ลองกอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.002929189.002929189.002929189.00000.002929189.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00114.00114.00000.00114.00114.00
แตงโม000.00000.00000.00000.0033337.0033337.0033337.00000.0033337.00