รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ขจร000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
คะน้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ดอกไม้จีน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ทุเรียน000.00111.00000.00000.00394076.35404177.35394076.35000.00394076.35
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะนาว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเทศ000.00110.25000.00000.00110.25220.50110.25000.00110.25
มะเขือเปราะคางกบ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มังคุด000.00000.00000.00000.00181831.50181831.50181831.50000.00181831.50
ลองกอง000.00000.00000.00000.005457103.505457103.505457103.50000.005457103.50
ลางสาด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สละ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50