รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
คะน้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ปาล์มน้ำมัน000.00000.00000.00000.0025251,675.0025251,675.0025251,675.00000.0025251,675.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00202069.00202069.00202069.00000.00202069.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มังคุด000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
ลองกอง000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50