รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ทุเรียนหมอนทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มังคุด000.00000.00000.00223.004414.256617.254414.25223.006617.25
ลองกอง000.00000.00000.00334.00262640.25292944.25262640.25334.00292944.25
เมล่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25