ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชลบุรี อำเภอหนองใหญ่

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คลองพลู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 2 2 5.40 3 3 17.40 2 2 5.40 1 1 12.00 3 3 17.40
หนองเสือช้าง 0 0 0.00 1 1 30.00 4 4 87.00 1 1 20.00 3 3 130.75 9 9 267.75 1 1 70.00 7 7 167.75 8 8 237.75
หนองใหญ่ 0 0 0.00 4 5 10.05 3 3 13.00 0 0 0.00 1 1 8.00 8 9 31.05 1 1 8.00 3 3 13.00 4 4 21.00
ห้างสูง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
เขาซก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.26 1 1 1.26 1 1 1.26 0 0 0.00 1 1 1.26

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 1 1 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 2 2 16.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00
ขนุน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 1 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00 1 1 20.00
พริก 0 0 0.00 1 1 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 60.00 1 1 60.00 0 0 0.00 1 1 60.00 1 1 60.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 1 1 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 12.00 0 0 0.00 2 2 17.00 0 0 0.00 2 2 17.00 2 2 17.00
สับปะรด 0 0 0.00 1 1 30.00 4 4 87.00 0 0 0.00 1 1 70.00 6 6 187.00 1 1 70.00 4 4 87.00 5 5 157.00
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.40 2 2 5.40 2 2 5.40 0 0 0.00 2 2 5.40
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.26 1 1 1.26 1 1 1.26 0 0 0.00 1 1 1.26
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75