ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งสุขลา 1 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางพระ 1 1 0.00 1 1 7.00 0 0 0.00 4 6 43.00 8 14 105.12 14 22 155.12 7 12 86.12 5 8 62.00 12 20 148.12
บึง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.75 0 0 0.00 2 2 1.75 0 0 0.00 2 2 1.75 2 2 1.75
บ่อวิน 0 0 0.00 5 5 5.00 0 0 0.00 1 1 30.00 4 5 185.00 10 11 220.00 4 5 185.00 1 1 30.00 5 6 215.00
ศรีราชา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00
สุรศักดิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 2.25 1 1 4.00 4 4 6.50 0 0 0.00 4 4 6.50 4 4 6.50
หนองขาม 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 6 7 7.25 8 9 8.25 2 3 1.00 5 5 7.25 7 8 8.25
เขาคันทรง 1 1 0.00 30 30 109.00 0 0 0.00 2 2 202.00 13 15 606.15 46 48 917.15 11 13 406.15 4 4 402.00 15 17 808.15

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.00 3 3 6.00 0 0 0.00 3 3 6.00 3 3 6.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน) 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 1.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
น้อยหน่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50
ผักบุ้ง 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 2 2 11.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00
ผักสลัด 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.14 1 1 0.14 1 1 0.14 0 0 0.00 1 1 0.14
มะเดื่อฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00
สับปะรด 1 1 0.00 36 36 121.00 0 0 0.00 5 7 264.00 21 29 889.15 63 73 1,274.15 18 25 670.15 8 11 483.00 26 36 1,153.15
หน่อไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.25 1 1 1.25 1 1 1.25 0 0 0.00 1 1 1.25
อ้อยคั้นน้ำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
เมล่อน 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.73 4 4 0.73 3 3 0.73 0 0 0.00 3 3 0.73
เห็ดนางรม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แคนตาลูป 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ไฮโดรโปรนิกส์ 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 5 5 7.50 0 0 0.00 7 7 7.75 0 0 0.00 6 6 7.75 6 6 7.75
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักสลัด) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00