ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดระยอง อำเภอวังจันทร์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชุมแสง 3 7 15.00 1 1 5.00 4 5 50.00 0 0 0.00 22 30 265.25 30 43 335.25 21 30 257.25 5 5 58.00 26 35 315.25
ป่ายุบใน 5 9 10.00 1 1 0.00 2 2 25.00 0 0 0.00 6 22 411.25 14 34 446.25 4 19 388.25 4 5 48.00 8 24 436.25
พลงตาเอี่ยม 24 38 268.50 2 2 3.00 5 12 87.00 3 4 41.00 32 56 435.00 66 112 834.50 32 58 455.00 8 14 108.00 40 72 563.00
วังจันทร์ 9 13 102.00 2 2 12.00 9 12 174.00 1 1 20.00 23 34 404.50 44 62 712.50 24 36 436.50 9 11 162.00 33 47 598.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 7.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 35.00 1 1 35.00 1 1 35.00 0 0 0.00 1 1 35.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
กล้วยไข่ 2 2 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขนุน 12 13 42.00 0 0 0.00 2 2 10.00 0 0 0.00 15 15 104.50 29 30 156.50 15 15 81.50 2 2 33.00 17 17 114.50
ชมพู่ 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ทุเรียน 21 22 211.50 2 2 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 27 316.50 50 51 533.00 27 27 316.50 0 0 0.00 27 27 316.50
ทุเรียนหมอนทอง 5 5 67.00 2 2 12.00 15 15 205.00 4 4 53.00 23 23 323.50 49 49 660.50 27 27 399.50 15 15 182.00 42 42 581.50
มะปราง 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 82.00 2 2 82.00 2 2 82.00 0 0 0.00 2 2 82.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะยงชิด 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.00 3 3 13.00 2 2 12.00 0 0 0.00 2 2 12.00
มะละกอ 2 2 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 45.25 3 4 54.25 1 2 45.25 0 0 0.00 1 2 45.25
มะละกอ (ฮอลแลนด์) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
มะเฟือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
มังคุด 8 8 31.00 1 1 3.00 8 8 69.00 1 1 8.00 45 46 367.50 63 64 478.50 43 44 333.50 11 11 111.00 54 55 444.50
ลองกอง 4 4 9.00 0 0 0.00 1 1 8.00 0 0 0.00 7 7 30.00 12 12 47.00 6 6 29.00 2 2 9.00 8 8 38.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 135.00 2 2 135.00 2 2 135.00 0 0 0.00 2 2 135.00
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
สับปะรด 3 3 10.00 1 1 0.00 4 4 40.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 50.00 0 0 0.00 4 4 40.00 4 4 40.00
ส้มเขียวหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
หมาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
อินทผลัม 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะ 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 19.00 3 3 20.00 2 2 19.00 0 0 0.00 2 2 19.00
เมล่อน 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.75 5 5 1.75 4 4 0.75 0 0 0.00 4 4 0.75
เห็ดหลินจือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00