ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดระยอง อำเภอปลวกแดง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตาสิทธิ์ 3 3 27.00 4 4 53.00 11 27 597.00 5 5 120.00 11 11 291.00 34 50 1,088.00 15 16 414.00 12 27 594.00 27 43 1,008.00
ปลวกแดง 1 1 2.00 12 12 306.50 2 2 30.00 4 9 138.15 11 18 301.05 30 42 777.70 10 17 291.05 7 12 178.15 17 29 469.20
มาบยางพร 1 1 10.00 2 2 30.00 7 23 222.00 1 1 10.00 6 8 208.00 17 35 480.00 5 7 185.00 9 25 255.00 14 32 440.00
ละหาร 2 2 13.00 4 10 125.00 2 2 90.00 1 2 14.00 2 2 30.00 11 18 272.00 1 1 20.00 4 5 114.00 5 6 134.00
หนองไร่ 3 3 8.00 4 4 26.00 5 7 68.00 0 0 0.00 3 3 25.00 15 17 127.00 0 0 0.00 8 10 93.00 8 10 93.00
แม่น้ำคู้ 3 3 5.00 10 11 380.00 3 3 19.00 5 11 760.00 10 14 134.20 31 42 1,298.20 12 19 361.20 6 9 552.00 18 28 913.20

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขมิ้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ขมิ้นชัน 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 1 1 0.05 1 1 0.05
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 1 1 0.05 1 1 0.05
ปาล์มน้ำมัน 0 0 0.00 1 1 21.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 21.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะรุม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ว่านหางจระเข้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
สะระแหน่ 0 0 0.00 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สับปะรด 12 12 63.00 33 40 879.00 30 64 1,026.00 15 25 1,042.00 41 50 980.80 131 191 3,990.80 41 54 1,262.80 45 85 1,786.00 86 139 3,048.80
ส้มป่อย 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 2 2 4.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
เห็ดถั่งเช่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
โต้วเหมี่ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 1 1 0.05 1 1 0.05