ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดระยอง อำเภอเขาชะเมา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชำฆ้อ 4 10 80.00 5 14 5.00 12 23 116.90 6 10 101.50 8 13 80.50 35 70 383.90 7 7 42.70 19 39 256.20 26 46 298.90
น้ำเป็น 72 151 392.60 28 41 233.70 42 69 430.50 27 41 298.50 89 188 1,078.10 258 490 2,433.40 84 170 965.35 74 128 841.75 158 298 1,807.10
ห้วยทับมอญ 2 5 0.00 23 36 115.00 26 53 334.27 36 61 444.50 13 18 80.25 100 173 974.02 9 14 63.25 66 118 795.77 75 132 859.02
เขาน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 12.00 1 1 12.00 1 1 12.00 0 0 0.00 1 1 12.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยไข่ 1 1 1.00 0 0 0.00 2 2 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00
กาแฟ 2 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขนุน 2 2 20.00 3 4 0.00 10 10 59.00 3 3 82.00 9 10 44.50 27 29 205.50 7 8 34.50 15 15 151.00 22 23 185.50
ชมพู่ 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วดาวอินคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00
ทุเรียน 62 72 178.80 14 15 47.30 0 0 0.00 0 0 0.00 44 44 227.25 120 131 453.35 43 43 223.25 1 1 4.00 44 44 227.25
ทุเรียนหมอนทอง 1 1 0.00 11 11 37.00 44 46 340.25 40 40 231.00 26 26 230.00 122 124 838.25 17 17 164.75 93 95 636.50 110 112 801.25
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.50 1 1 4.50 1 1 4.50 0 0 0.00 1 1 4.50
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
มังคุด 43 43 201.75 47 48 244.50 59 61 409.20 48 49 426.00 89 91 560.75 286 292 1,842.20 85 87 523.70 111 114 872.25 196 201 1,395.95
ลองกอง 21 21 44.50 7 7 6.50 15 15 55.95 14 14 79.00 28 28 86.50 85 85 272.45 22 22 54.25 35 35 167.20 57 57 221.45
ลองกองตันหยงมัส 0 0 0.00 2 2 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 3 3 10.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 1 1 50.00 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00
หมาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
เงาะ 22 22 26.55 2 2 10.40 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 18.25 33 33 55.20 9 9 18.25 0 0 0.00 9 9 18.25
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 2 2 0.00 10 10 11.77 5 5 26.00 6 6 19.50 23 23 57.27 1 1 2.50 20 20 54.77 21 21 57.27
ไฮโดรโปนิกส์ 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50