ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดระยอง อำเภอนิคมพัฒนา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นิคมพัฒนา 2 2 10.00 10 13 117.50 4 5 73.00 1 2 38.00 23 24 564.00 40 46 802.50 24 25 571.00 4 6 104.00 28 31 675.00
พนานิคม 1 1 1.00 18 19 343.00 8 9 133.00 8 14 195.00 22 26 286.27 57 69 958.27 26 33 423.27 12 16 191.00 38 49 614.27
มะขามคู่ 3 5 0.00 6 11 110.50 4 5 216.00 3 6 72.00 18 24 514.00 34 51 912.50 21 31 664.00 4 4 138.00 25 35 802.00
มาบข่า 5 5 0.00 13 21 31.50 1 3 16.00 1 1 100.00 7 7 96.30 27 37 243.80 6 6 96.10 3 5 116.20 9 11 212.30

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 3 3 4.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.00 2 2 7.00 2 2 7.00 0 0 0.00 2 2 7.00
ขนุน 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข่า 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชมพู่ 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชะอม 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียน 1 1 0.00 2 2 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00
มะนาว 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มังคุด 5 5 0.00 12 12 19.50 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 24.50 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
ลองกอง 0 0 0.00 2 2 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
สับปะรด 4 4 11.00 32 37 567.50 15 18 421.00 12 22 403.00 65 72 1,450.50 128 153 2,853.00 72 86 1,742.50 20 26 532.00 92 112 2,274.50
เงาะ 2 2 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดกระด้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
เห็ดขอนดำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 2.00 0 0 0.00 2 2 3.00 1 1 2.00 1 1 1.00 2 2 3.00
เห็ดนางรม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.32 1 1 0.32 1 1 0.32 0 0 0.00 1 1 0.32
เห็ดหลินจือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.26 1 1 0.26 1 1 0.26 0 0 0.00 1 1 0.26
แคนตาลูป,เมล่อน 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.30 2 2 0.30 1 1 0.10 1 1 0.20 2 2 0.30