ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ท่าทองหลาง 0 0 0.00 7 7 86.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 48.00 8 8 134.00 0 0 0.00 1 1 48.00 1 1 48.00
บางกระเจ็ด 0 0 0.00 2 5 9.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 9.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางคล้า 1 2 35.00 3 3 29.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 80.00 5 6 144.00 1 1 80.00 0 0 0.00 1 1 80.00
บางสวน 0 0 0.00 7 7 82.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 39.00 11 11 121.00 4 4 39.00 0 0 0.00 4 4 39.00
ปากน้ำ 4 5 61.00 6 6 101.00 0 0 0.00 3 3 41.00 18 22 464.00 31 36 667.00 11 14 264.00 10 11 241.00 21 25 505.00
สาวชะโงก 0 0 0.00 54 59 604.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 163.00 68 73 767.00 5 5 80.00 9 9 83.00 14 14 163.00
หัวไทร 0 0 0.00 13 13 171.00 0 0 0.00 1 1 11.00 13 14 216.57 27 28 398.57 6 7 89.57 8 8 138.00 14 15 227.57
เสม็ดเหนือ 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 22.00 3 3 27.00 2 2 22.00 0 0 0.00 2 2 22.00
เสม็ดใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 0 0 0.00 1 1 0.15 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.15 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข่า 1 1 25.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 25.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริก 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พลู 1 1 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฟักทอง 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 28.00 1 1 28.00 0 0 0.00 1 1 28.00 1 1 28.00
มะพร้าวอ่อน 0 0 0.00 50 55 542.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 25.00 58 63 567.00 2 2 25.00 6 6 0.00 8 8 25.00
มะม่วง 1 1 28.00 41 41 538.00 0 0 0.00 4 4 52.00 32 36 812.00 78 82 1,430.00 16 19 442.00 20 21 422.00 36 40 864.00
มะเม่า 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หมาก 3 3 24.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 11 167.00 13 14 191.00 9 10 107.00 1 1 60.00 10 11 167.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.57 2 2 0.57 2 2 0.57 0 0 0.00 2 2 0.57