ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรอกสมบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 125.00 3 3 55.25 4 4 180.25 1 1 0.25 3 3 180.00 4 4 180.25
ดงกระทงยาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ท่าตูม 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 42.00 7 7 13.00 21 21 106.00 33 33 161.00 20 20 100.00 13 13 61.00 33 33 161.00
ศรีมหาโพธิ 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.50 0 0 0.00 10 10 188.50 12 12 196.00 10 10 131.00 2 2 65.00 12 12 196.00
หนองโพรง 20 20 359.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 28.00 18 28 1,330.00 40 50 1,717.00 16 26 1,225.00 4 4 133.00 20 30 1,358.00
หัวหว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 25.00 2 2 25.00 1 1 10.00 1 1 15.00 2 2 25.00
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 40.00 1 1 40.00 1 1 40.00 0 0 0.00 1 1 40.00
ขนุน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 1 1 50.00 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 40.00 1 1 40.00 1 1 40.00 0 0 0.00 1 1 40.00
บวบ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 5 5 10.50 13 13 33.50 19 19 46.00 13 13 33.50 6 6 12.50 19 19 46.00
มะม่วง 20 20 359.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 153.00 19 19 1,095.00 42 42 1,607.00 16 16 895.00 6 6 353.00 22 22 1,248.00
มะยงชิด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 60.00 1 1 60.00 1 1 60.00 0 0 0.00 1 1 60.00
มะระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.50 0 0 0.00 2 2 2.50 2 2 2.50 0 0 0.00 2 2 2.50
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 40.00 1 1 40.00 1 1 40.00 0 0 0.00 1 1 40.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 35.00 1 1 35.00 1 1 35.00 0 0 0.00 1 1 35.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 45.00 0 0 0.00 17 17 219.50 22 22 264.50 14 14 211.00 8 8 53.50 22 22 264.50
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 1 1 20.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00
แคนตาลูป,เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 2.75 2 2 2.75 0 0 0.00 2 2 2.75
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75