ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คูเมือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 18 29.25 7 18 29.25 7 18 29.25 0 0 0.00 7 18 29.25
ตูมใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 12.13 3 3 12.13 3 3 12.13 0 0 0.00 3 3 12.13
บ้านแพ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 22.50 4 4 22.50 4 4 22.50 0 0 0.00 4 4 22.50
ปะเคียบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.50 2 2 2.50 2 2 2.50 0 0 0.00 2 2 2.50
พรสำราญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 2.75 4 5 2.75 4 5 2.75 0 0 0.00 4 5 2.75
หนองขมาร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 6 12.50 4 7 17.50 5 13 30.00 5 13 30.00 0 0 0.00 5 13 30.00
หินเหล็กไฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 2.00 9 11 13.25 10 13 15.25 10 13 15.25 0 0 0.00 10 13 15.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรีนโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 8.25 4 4 8.25 4 4 8.25 0 0 0.00 4 4 8.25
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.88 4 4 0.88 4 4 0.88 0 0 0.00 4 4 0.88
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 2 2 1.25 3 3 3.25 3 3 3.25 0 0 0.00 3 3 3.25
บวบงู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
บวบหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 3 3 1.50 4 4 5.50 4 4 5.50 0 0 0.00 4 4 5.50
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00
มะขามเปรี้ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.75 3 3 2.75 3 3 2.75 0 0 0.00 3 3 2.75
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 5 5 5.00 0 0 0.00 5 5 5.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 21.00 2 2 21.00 2 2 21.00 0 0 0.00 2 2 21.00
มะเขือพวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.50 3 3 1.00 3 3 1.00 0 0 0.00 3 3 1.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มันเทศญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 3 3 5.00 4 4 6.00 4 4 6.00 0 0 0.00 4 4 6.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 2.50 3 3 3.50 3 3 3.50 0 0 0.00 3 3 3.50
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 31.00 6 6 31.00 6 6 31.00 0 0 0.00 6 6 31.00