ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอหนองกี่

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดอนอะราง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ทุ่งกระตาดพัฒนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ท่าโพธิ์ชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 11.75 7 7 11.75 7 7 11.75 0 0 0.00 7 7 11.75
บุกระสัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 3.50 1 4 3.50 1 4 3.50 0 0 0.00 1 4 3.50
หนองกี่ 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมืองไผ่ 26 51 9.50 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 0.75 29 55 10.38 2 3 0.75 0 0 0.00 2 3 0.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.63 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 11.75 7 7 11.75 7 7 11.75 0 0 0.00 7 7 11.75
กวางตุ้ง 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะเพรา 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 4 8 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 8 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ต้นหอม 4 5 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 6 7 1.63 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ต้นหอม,หอมแบ่ง 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดขาว 1 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 3 4 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 4 5 0.88 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักชีลาว 1 2 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้ง 7 15 2.88 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 15 2.88 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.50 1 1 2.50 1 1 2.50 0 0 0.00 1 1 2.50
พริก 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 0.50 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะพร้าว 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะละกอ 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเปราะ 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
หอมแบ่ง 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แมงลัก 2 2 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โหระพา 3 4 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ใบแมงลัก 2 2 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00