ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บุโพธิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 194.75 14 14 194.75 14 14 194.75 0 0 0.00 14 14 194.75
บ้านยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 19.50 8 8 19.50 8 8 19.50 0 0 0.00 8 8 19.50
ผไทรินทร์ 3 3 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 33 35.00 13 36 40.50 10 33 35.00 0 0 0.00 10 33 35.00
ลำปลายมาศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
หนองกะทิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
หนองคู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
หินโคน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 33 385.75 33 33 385.75 33 33 385.75 0 0 0.00 33 33 385.75
เมืองแฝก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 6 16.20 2 6 16.20 2 6 16.20 0 0 0.00 2 6 16.20
แสลงพัน 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 8.63 11 11 8.88 10 10 8.63 0 0 0.00 10 10 8.63
โคกกลาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 4.00 8 8 4.00 8 8 4.00 0 0 0.00 8 8 4.00
โคกสะอาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 9.25 11 11 9.50 10 10 9.25 0 0 0.00 10 10 9.25
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.20 2 2 7.20 2 2 7.20 0 0 0.00 2 2 7.20
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 9.00 9 10 9.00 9 10 9.00 0 0 0.00 9 10 9.00
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 4.00 8 8 4.00 8 8 4.00 0 0 0.00 8 8 4.00
บวบหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ผักชี 3 3 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 13.00 13 13 18.50 10 10 13.00 0 0 0.00 10 10 13.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 23.63 13 13 23.63 13 13 23.63 0 0 0.00 13 13 23.63
มะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
มะเขือยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
มะเขือเทศราชินี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
อ้อย (ขอนแก่น 3) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47 47 580.50 47 47 580.50 47 47 580.50 0 0 0.00 47 47 580.50
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
แคนตาลูป 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
แคนตาลูป,เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25