ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอหนองหงส์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
สระแก้ว 0 0 0.00 4 7 10.25 0 0 0.00 18 29 13.75 21 39 35.00 43 75 59.00 39 68 48.75 0 0 0.00 39 68 48.75
เมืองฝ้าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 8.25 7 8 8.25 7 8 8.25 0 0 0.00 7 8 8.25
ไทยสามัคคี 0 0 0.00 2 2 7.00 0 0 0.00 38 67 84.75 58 111 111.00 98 180 202.75 96 178 195.75 0 0 0.00 96 178 195.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 16.00 6 6 16.00 6 6 16.00 0 0 0.00 6 6 16.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.00 2 2 0.25 2 2 0.25 0 0 0.00 2 2 0.25
กวางตุ้งฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 13 8.00 9 9 5.50 21 22 13.50 21 22 13.50 0 0 0.00 21 22 13.50
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.25 1 1 0.00 3 3 1.25 3 3 1.25 0 0 0.00 3 3 1.25
ตะไคร้ 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 4 4 1.75 7 7 2.75 12 12 6.50 11 11 4.50 0 0 0.00 11 11 4.50
ต้นหอม 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 25 25 17.50 9 9 5.50 35 35 24.00 34 34 23.00 0 0 0.00 34 34 23.00
ผักชี 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 22 22 23.00 25 25 21.75 48 48 45.00 47 47 44.75 0 0 0.00 47 47 44.75
พริก 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 5 5 5.75 59 59 64.75 65 65 71.50 64 64 70.50 0 0 0.00 64 64 70.50
ฟักทอง 0 0 0.00 5 5 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 13.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือพวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 3.25 5 5 3.25 5 5 3.25 0 0 0.00 5 5 3.25
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.25 23 23 12.50 26 26 14.75 26 26 14.75 0 0 0.00 26 26 14.75
มัลเบอร์รี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
หอม,กระเทียม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 38.75 10 10 13.50 31 31 52.25 31 31 52.25 0 0 0.00 31 31 52.25