ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดเมืองฮาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 10.75 3 3 10.75 2 2 7.75 1 1 3.00 3 3 10.75
คอนกาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47 50 105.55 47 50 105.55 28 30 61.75 19 20 43.80 47 50 105.55
บึงบอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 48 122.75 45 48 122.75 16 19 38.75 29 29 84.00 45 48 122.75
ยางชุมน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 65 71 196.75 65 71 196.75 26 30 81.00 39 41 115.75 65 71 196.75
ยางชุมใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 23.25 54 56 199.50 56 61 222.75 38 43 178.75 18 18 44.00 56 61 222.75
ลิ้นฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 132 147 273.30 132 147 273.30 1 1 3.00 131 146 270.30 132 147 273.30
โนนคูณ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 26 30.30 23 26 30.30 13 13 14.00 10 13 16.30 23 26 30.30

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49 50 48.75 49 50 48.75 1 1 0.25 48 49 48.50 49 50 48.75
กระเทียมหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
กะเพรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 7.00 1 2 7.00 1 2 7.00 0 0 0.00 1 2 7.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 23.25 44 45 56.75 46 50 80.00 39 43 70.25 7 7 9.75 46 50 80.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 280 300 824.40 280 300 824.40 85 92 307.50 195 208 516.90 280 300 824.40