ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดเมืองฮาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 12.75 4 4 12.75 3 3 9.75 1 1 3.00 4 4 12.75
คอนกาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 37 40 87.55 38 41 89.55 27 30 58.80 11 11 30.75 38 41 89.55
บึงบอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46 50 140.25 46 50 140.25 20 24 59.25 26 26 81.00 46 50 140.25
ยางชุมน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 79 85 284.00 79 85 284.00 42 46 173.25 37 39 110.75 79 85 284.00
ยางชุมใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 9.50 90 94 331.75 91 96 341.25 76 80 291.25 15 16 50.00 91 96 341.25
ลิ้นฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 134 150 279.30 134 150 279.30 125 141 252.30 9 9 27.00 134 150 279.30
โนนคูณ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 30 36.05 25 30 36.05 16 21 21.75 9 9 14.30 25 30 36.05

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50 51 49.50 50 51 49.50 50 51 49.50 0 0 0.00 50 51 49.50
กระเทียมหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กะเพรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 5.00 1 3 5.00 1 3 5.00 0 0 0.00 1 3 5.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 9.50 50 51 83.00 51 53 92.50 48 49 74.50 3 4 18.00 51 53 92.50
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 323 343 1,031.40 324 344 1,033.40 219 237 734.60 105 107 298.80 324 344 1,033.40