ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอยางชุมน้อย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดเมืองฮาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.20 4 4 12.75 5 5 13.95 3 3 9.75 2 2 4.20 5 5 13.95
คอนกาม 0 0 0.00 3 3 6.50 0 0 0.00 3 3 11.00 35 38 82.25 41 44 99.75 26 29 55.50 12 12 37.75 38 41 93.25
บึงบอน 0 0 0.00 5 5 9.50 0 0 0.00 0 0 0.00 36 37 117.00 41 42 126.50 11 12 42.00 25 25 75.00 36 37 117.00
ยางชุมน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 81 87 303.00 81 87 303.00 44 48 187.25 37 39 115.75 81 87 303.00
ยางชุมใหญ่ 0 0 0.00 4 5 9.00 1 1 3.00 58 60 220.50 87 92 337.50 150 158 570.00 76 81 304.50 70 72 256.50 146 153 561.00
ลิ้นฟ้า 1 1 3.00 10 10 8.25 0 0 0.00 0 0 0.00 92 102 231.05 103 113 242.30 81 91 198.30 11 11 32.75 92 102 231.05
โนนคูณ 0 0 0.00 1 2 3.50 0 0 0.00 1 1 5.00 29 33 38.05 31 36 46.55 20 24 23.75 10 10 19.30 30 34 43.05

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 13 13 9.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 9.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กระเทียมหัว 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กะเพรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 5.00 1 3 5.00 1 3 5.00 0 0 0.00 1 3 5.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
พริก 0 0 0.00 2 2 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 37 58.95 38 39 66.95 36 37 58.95 0 0 0.00 36 37 58.95
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
หอมแดง 1 1 3.00 8 9 18.50 1 1 3.00 63 65 237.70 329 349 1,055.40 402 425 1,317.60 226 244 754.85 167 171 541.25 393 415 1,296.10