ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระแชง 0 0 0.00 0 0 0.00 3 6 45.00 0 0 0.00 18 33 120.50 21 39 165.50 0 0 0.00 21 39 165.50 21 39 165.50
จานใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 19 114.75 18 19 114.75 14 15 82.75 4 4 32.00 18 19 114.75
ชำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 41 172.00 29 41 172.00 2 2 11.00 27 39 161.00 29 41 172.00
ตระกาจ 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 14.00 0 0 0.00 66 79 403.10 70 83 417.10 33 41 256.60 37 42 160.50 70 83 417.10
ทุ่งใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 18.00 1 3 18.00 0 0 0.00 1 3 18.00 1 3 18.00
น้ำอ้อม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 62.00 5 5 62.00 2 2 46.00 3 3 16.00 5 5 62.00
ภูเงิน 0 0 0.00 1 1 0.50 9 9 51.00 0 0 0.00 75 105 343.83 85 115 395.33 62 86 284.58 22 28 110.25 84 114 394.83
ละลาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 55.00 5 5 55.00 1 1 11.00 4 4 44.00 5 5 55.00
สังเม็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.50 1 1 4.50 1 1 4.50 0 0 0.00 1 1 4.50
หนองหญ้าลาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50
เสาธงชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 15.00 1 3 15.00 0 0 0.00 1 3 15.00 1 3 15.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ขนุน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.09 1 1 0.09 1 1 0.09 0 0 0.00 1 1 0.09
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 35 184.01 35 35 184.01 35 35 184.01 0 0 0.00 35 35 184.01
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 19.00 0 0 0.00 69 69 373.52 75 75 392.52 24 24 179.02 51 51 213.50 75 75 392.52
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 14.00 0 0 0.00 35 35 128.75 37 37 142.75 37 37 142.75 0 0 0.00 37 37 142.75
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.50 1 1 4.50 1 1 4.50 0 0 0.00 1 1 4.50
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 2.00 1 2 2.00 1 2 2.00 0 0 0.00 1 2 2.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 41.00 14 14 41.00 11 11 34.00 3 3 7.00 14 14 41.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 3 3 13.50 4 4 15.50 3 3 13.50 1 1 2.00 4 4 15.50
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 30.00 0 0 0.00 31 31 148.00 33 33 178.00 0 0 0.00 33 33 178.00 33 33 178.00
สละ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00
สะตอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 2 2 3.18 3 3 7.18 3 3 7.18 0 0 0.00 3 3 7.18
หมาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 30.00 1 1 30.00 1 1 30.00 0 0 0.00 1 1 30.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 70.01 23 23 70.01 23 23 70.01 0 0 0.00 23 23 70.01
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 25.00 0 0 0.00 73 73 293.37 77 77 318.37 4 4 19.12 73 73 299.25 77 77 318.37
แก้วมังกร 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 13.00 0 0 0.00 1 1 5.00 4 4 18.50 0 0 0.00 3 3 18.00 3 3 18.00