ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กฤษณา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 17.00 10 10 17.00 0 0 0.00 10 10 17.00 10 10 17.00
จะกง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 6 3.11 2 6 3.11 0 0 0.00 2 6 3.11 2 6 3.11
ศรีสะอาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.50 1 1 3.50 0 0 0.00 1 1 3.50 1 1 3.50
สำโรงตาเจ็น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75
หนองฉลอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 6 29.00 2 6 29.00 0 0 0.00 2 6 29.00 2 6 29.00
ห้วยใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
โคกเพชร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 15.00 11 11 15.00 2 2 2.00 9 9 13.00 11 11 15.00
โสน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 1.00 2 3 1.00 1 2 0.50 1 1 0.50 2 3 1.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75
ดอกขจร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 12.50 11 11 12.50 2 2 2.00 9 9 10.50 11 11 12.50
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00
หอมแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 17.00 10 10 17.00 0 0 0.00 10 10 17.00 10 10 17.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 12.00 3 3 12.00 0 0 0.00 3 3 12.00 3 3 12.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50
เห็ดขอนขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01
เห็ดขอนดำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.55 3 3 4.55 0 0 0.00 3 3 4.55 3 3 4.55
เห็ดนางรม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.05 2 2 1.05 0 0 0.00 2 2 1.05 2 2 1.05
แคนตาลูป 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.25 2 2 6.25 1 1 0.25 1 1 6.00 2 2 6.25