ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุนหาญ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บักดอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 10 49.50 6 10 49.50 6 10 49.50 0 0 0.00 6 10 49.50
พราน 2 2 6.00 0 0 0.00 9 9 98.00 0 0 0.00 124 140 1,082.95 135 151 1,186.95 107 111 999.45 26 38 181.50 133 149 1,180.95
สิ 0 0 0.00 11 11 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 12 12 10.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ไพร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.50 3 3 17.50 3 3 17.50 0 0 0.00 3 3 17.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ทุเรียน 2 2 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 91 92 814.45 93 94 820.45 91 92 814.45 0 0 0.00 91 92 814.45
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 86.00 0 0 0.00 27 27 241.50 34 34 327.50 22 22 217.50 12 12 110.00 34 34 327.50
ผักชีฝรั่ง 0 0 0.00 9 9 8.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 8.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชีลาว 0 0 0.00 2 2 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 1 1 1.00 1 1 2.00 2 2 3.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 11.00 3 3 11.00 3 3 11.00 0 0 0.00 3 3 11.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 0 0 0.00 16 16 59.50 17 17 66.50 2 2 14.00 15 15 52.50 17 17 66.50
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 10 10 17.00 11 11 22.00 2 2 6.00 9 9 16.00 11 11 22.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50