ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุนหาญ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บักดอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 11 58.50 8 11 58.50 5 8 51.00 3 3 7.50 8 11 58.50
พราน 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 20.00 11 11 57.95 141 157 1,251.50 155 171 1,329.45 106 110 1,003.25 49 61 326.20 155 171 1,329.45
สิ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ไพร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 17.50 3 3 17.50 3 3 17.50 0 0 0.00 3 3 17.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 17.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 17.00 2 2 17.00 0 0 0.00 2 2 17.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ทุเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 44.95 114 116 1,024.75 122 124 1,069.70 98 100 891.00 24 24 178.70 122 124 1,069.70
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 21 21 199.75 23 23 205.75 13 13 135.75 10 10 70.00 23 23 205.75
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 11.00 3 3 11.00 0 0 0.00 3 3 11.00 3 3 11.00
มังคุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 17.00 2 2 17.00 2 2 17.00 0 0 0.00 2 2 17.00
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 15 15 52.50 16 16 59.50 0 0 0.00 16 16 59.50 16 16 59.50
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 17.00 10 10 17.00 2 2 6.00 8 8 11.00 10 10 17.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50