ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดกรุงเทพมหานคร อำเภอหนองจอก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระทุ่มราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 21 12.00 2 21 12.00 1 20 10.00 1 1 2.00 2 21 12.00
คลองสิบ 0 0 0.00 0 0 0.00 2 28 12.07 0 0 0.00 0 0 0.00 2 28 12.07 2 28 12.07 0 0 0.00 2 28 12.07
คู้ฝั่งเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.75 2 2 3.75 2 2 3.75 0 0 0.00 2 2 3.75
ลำผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กรีนโครอล 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 1 1 0.45 0 0 0.00 1 1 0.45
กรีนโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.95 2 2 0.95 0 0 0.00 2 2 0.95
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กวางตุ้งดอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กะเพรา 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
คอสสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.95 2 2 0.95 0 0 0.00 2 2 0.95
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75
ตำลึง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.50 1 2 0.50 0 0 0.00 1 2 0.50
บัตตาเวีย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 1 1 0.45 0 0 0.00 1 1 0.45
บัตเตอร์เฮด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.95 2 2 0.95 0 0 0.00 2 2 0.95
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
ผักบุ้งน้ำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฟินเล่ย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.95 2 2 0.95 0 0 0.00 2 2 0.95
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะเขือพวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือเทศราชินี 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75
ร็อกเก็ตสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 1 1 0.45 0 0 0.00 1 1 0.45
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เบบี้คอส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เรดคอรัล 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.95 2 2 0.95 0 0 0.00 2 2 0.95
เรดโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.45 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.95 2 2 0.95 0 0 0.00 2 2 0.95
เห็ดถั่งเฉ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.02 1 1 0.02 0 0 0.00 1 1 0.02
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เห็ดหลินจือ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75
แตงกวาญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.50 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 3 3 5.75 4 4 7.75 3 3 5.75 1 1 2.00 4 4 7.75