ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านฝาง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ้านฝาง 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41 47 61.00 42 48 61.25 3 3 5.00 38 44 56.00 41 47 61.00
ป่ามะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 1 1 0.25 3 3 0.75 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75
ป่าหวายนั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 17.50 7 8 17.50 1 2 5.00 6 6 12.50 7 8 17.50
หนองบัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 89 95 201.25 89 95 201.25 51 56 112.25 38 39 89.00 89 95 201.25
โคกงาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 57.00 3 3 57.00 0 0 0.00 3 3 57.00 3 3 57.00
โนนฆ้อง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 9 12.25 8 9 12.25 6 7 11.00 2 2 1.25 8 9 12.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 2 2 3.50 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 114 121 267.00 114 121 267.00 53 55 118.50 61 66 148.50 114 121 267.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75 2 2 0.75
ผักชีลาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะนาว 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 57.00 3 3 57.00 0 0 0.00 3 3 57.00 3 3 57.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 3 3 0.75 5 5 1.25 0 0 0.00 5 5 1.25 5 5 1.25
มันเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00 2 2 5.00 0 0 0.00 2 2 5.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 7.50 9 9 7.50 4 4 3.00 5 5 4.50 9 9 7.50
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.50 4 4 1.50 0 0 0.00 4 4 1.50 4 4 1.50
เห็ดขอนขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เห็ดหูหนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25