ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอสีชมพู

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ซำยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.00 9 9 23.50 11 11 30.50 0 0 0.00 11 11 30.50 11 11 30.50
ดงลาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาจาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 0.00 4 4 3.25 14 14 3.25 0 0 0.00 14 14 3.25 14 14 3.25
บริบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 25.00 2 3 25.00 2 3 25.00 0 0 0.00 2 3 25.00
บ้านใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 25.00 9 9 25.00 0 0 0.00 9 9 25.00 9 9 25.00
วังเพิ่ม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 34.50 7 8 34.50 0 0 0.00 7 8 34.50 7 8 34.50
ศรีสุข 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 0 0 0.00 9 9 10.00 14 14 15.00 0 0 0.00 14 14 15.00 14 14 15.00
สีชมพู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 16.50 6 6 16.50 0 0 0.00 6 6 16.50 6 6 16.50
หนองแดง 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 4 4 4.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 4 4 5.00 0 0 0.00 4 4 5.00 4 4 5.00
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 16.00 5 5 16.00 0 0 0.00 5 5 16.00 5 5 16.00
พริก 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 10 10 0.00 16 17 45.75 27 28 46.75 0 0 0.00 26 27 45.75 26 27 45.75
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.00 8 8 19.50 10 10 26.50 0 0 0.00 10 10 26.50 10 10 26.50
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 9.00 4 4 9.00 0 0 0.00 4 4 9.00 4 4 9.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.50 1 1 3.50 0 0 0.00 1 1 3.50 1 1 3.50